Jobsøgning

Del:
Krav til din jobsøgning

 

Som ledig dagpengemodtager vil du opleve, at der er fokus på din jobsøgning. Det er lovgivningen, der er strammet og den stramning mærker du også.

Om du har søgt jobs og opgaver nok, skal vi vurdere konkret. Det er os der skal vurdere om du står til rådighed for arbejdsmarkedet-

Når du kommer til en vejledningssamtale, det sker inden 3 ugers ledighed, skal du forud for mødet lave en såkaldt "Plan for jobsøgning".

Den vurdering vi skal foretage vil naturligvis tage udgangspunkt i den plan for jobsøgning, som du har lavet.

Krav til jobsøgning
Du skal som hovedregel søge 2 stillinger hver uge.

Af de 2 stillinger du skal søge pr. uge, skal mindst 1 være en opslået stilling.

Derudover kan den anden stilling du skal søge være en anden form for jobsøgningsaktivitet.

Det betyder at du enten skal mindst søge 2 opslåede stillinger eller mindst 1 opslået stilling og mindst have 1 anden form for jobsøgningsaktivitet hver uge.

A-kassen definerer dette som, at du skal søge +1 job om ugen.

Jobsøgningsaktiviteter skal forstås bredt. Det kan være, at du

 • Ringer/mailer til f.eks. en tidligere kollega, en chef eller andre i dit netværk - om opgaver eller konkrete job.
 • Sender en uopfordret ansøgning.
 • Forsøger at få en freelanceopgave hjem og tilmelding til vikarbureauer.
 • Mailer konkrete ideer til en arbejdsgiver.

Kravene til din jobsøgning afhænger af den aktuelle arbejdsmarkedssituation.

Det siger loven:

 • Du skal være aktivt jobsøgende fra første dag, du er ledig og helt frem til det tidspunkt, hvor du ikke længere ønsker arbejdsløshedsdagpenge. Også selvom du står for at skulle f.eks. i arbejde, på efterløn, barsel.
 • Du skal fra første dag, du er ledig, søge og stå til rådighed for arbejde, du kan bestride. Det vil sige arbejde, du umiddelbart eller efter en kort oplæring kan varetage. Også selvom det er udenfor dit faglige område. Du skal søge som det er normalt indenfor det faglige område, hvor du søger job.
 • Du skal søge fuldtidsarbejde (som fuldtidsforsikret 37 timer om ugen, som deltidsforsikret 30 timer om ugen). Det gælder også, selv om du har et deltidsjob, har mange freelance-opgaver, er i aktivering og modtager aktiveringsydelse eller er ansat i et job med løntilskud.
 • Du skal om nødvendigt acceptere op til 4 timers daglig transport.

Og hvordan tolkes loven så?
Som hovedregel skal du søge mindst 2 stillinger hver uge. Det kan som minumum udgøre 1 fast opslået fuldtidsjob pr. uge og derudover mindst 1 anden form for jobsøgningsaktivitet hver uge (se ovenfor).

 • Du skal søge job hver eneste uge, du er ledig.
 • Du skal søge, som det er normalt indenfor det faglige område du søger job - det vil sige, du skal også benytte dit netværk, søge uopfordret, søge ved personlig henvendelse osv.
 • Du skal søge indenfor et bredt geografisk område.
 • Din jobsøgning skal være realistisk. Det betyder, at du skal være kvalificeret til at varetage de job, du søger. Det betyder også, at du til stadighed skal udvide bredden i din jobsøgning, hvis du ikke umiddelbart får job inden for dit faglige område eller det område, du hidtil har koncentreret dig om - også selv om der er mange job at søge her.
 • Du skal søge fuldtidsstillinger - det er ikke nok at søge deltidsjob.
 • Du skal fortsat søge job, også selvom du inden for nær fremtid skal på barsel, på efterløn eller begynde i et nyt job.
 • Du skal bruge alle kanaler i din jobsøgning: Søg på opslåede stillinger, søg uopfordret, brug dit netværk.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

På vej i job, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension ?
Hvis du bliver indkaldt til møde i A-kassen, Jobcenteret eller hos Anden Aktør, og du kan dokumentere, at du indenfor de næste 6 uger er på vej i job, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension, behøver du ikke komme til mødet.

Det samme gælder hvis du er på arbejdsfordeling eller er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.

Du skal dog huske at melde afbud til mødeindkalderen inden mødet.

Du skal fortsat være aktivt jobsøgende til arbejde, som du vil kunne bestride i de 6 uger.

Hvis du er blevet bedt om at indsende dokumentation i forbindelse med din indkaldelse til a-kassen, skal denne stadig indsendes.

Tags: Aktivering, Jobsøgning, Ledig ajks@ajks.dk

Relateret indhold

De første dage som ledig
Som ny i dagpengesystemet, kan det være svært at finde hoved og hale i det lange regelsæt, du bliver pålagt som ledig. Her finder du en kort oversigt over, hvad du skal være ekstra opmærksom...
Læs mere
Dagpenge og dagpengekortet
Her kan du læse om dagpengenes størrelse - beregning af din dagpengesats, dagpengekortet, udbetaling og om at stå til rådighed som ledig
Læs mere
Aktivering og jobplan
Er du ledig? Læs mere om aktivering, jobplan, virksomhedspraktik, uddannelse, og meget mere på ajks.dk.
Læs mere

Relaterede nyheder

AJKS lukker i dag kl. 15
I dag, onsdag d. 16. april lukker vi for både telefonisk og personlig henvendelse kl. 15.
Læs mere
A-kassen søger ny vejleder
AJKS vil blive endnu bedre til at skaffe vores medlemmer arbejde. Derfor søger vi en ny kollega, som kan hjælpe vores ledige medlemmer med at finde og formidle jobmuligheder i medie - og...
Læs mere
Freelancer? Få styr på dagpengereglerne
Hvad er reglerne, hvis jeg vil være selvstændig erhvervsdrivende? Og kan jeg supplere mine dagpenge med freelancearbejde? AJKS afholder gå hjem-møde, der klæder medlemmerne på i forhold til...
Læs mere

Arrangementer

Grammatik og retskrivning (DJ rabat)
Når man er god til grammatik, bliver man automatisk bedre til retstavning og til at skrive godt. Har du brug for at få genopfrisket dansk grammatik og retskrivning? Vil du også gerne blive bedre...
Læs mere
Fagligt Forum 2014
Fagligt Forum er DJs politikforberedende forum, som holdes hvert andet år – i de år, hvor der ikke er delegeretmøde. Der deltager godt 300 tillidsfolk fra alle dele af medie- og kommunikationsbranchen...
Læs mere
Mindfulness Baseret Stress Reduktion (DJ rabat)
Intensive forskningsbaserede 8-ugers kurser med underviser Heinrich Birk Johansen fra bl.a. Rigshospitalets forskningsprogram i MBSR.
Læs mere