Jobsøgning og joblog

Del:
Du vil sikkert opleve, at der er meget fokus på din jobsøgning. Kravene er fastsat i lovgivningen, og a-kassen har pligt til at vurdere, om du opfylder kravene

  
Jobsøgning
Din jobsøgning skal være aktiv, realistisk og seriøs. Du skal søge mindst 2 stillinger hver uge. Mindst en af de to stillinger skal være en opslået fuldtidsstilling. Den anden stilling kan også være en form for jobsøgningsaktivitet. Det defineres som en handling, der bringer dig nærmere et arbejde.

En jobsøgningsaktivitet kan for eksempel være når du:
 Ringer eller mailer til tidligere kolleger, chefer eller andre i dit netværk om   opgaver eller konkrete job.
 Sender en uopfordret ansøgning.
 Forsøger at få en freelanceopgave eller tilmelder dig et vikarbureau.
 Foreslår konkrete ideer til en arbejdsgiver.
 
”Krav til jobsøgning”
Det er AJKS, der har fået til opgave at vurdere, om du søger aktivt og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

I løbet af de første 2 uger som ledig kommer du til et CV-møde. I forbindelse med mødet skal du lave ”Krav til jobsøgning”, hvor du skal beskrive din jobsøgning og hvordan du vil målrette din jobsøgning. Du skal derfor selv have forberedt denne inden dit første møde i AJKS, og på forhånd indtaste en elektronisk udgave af ”Krav til jobsøgning” i selvbetjeningssystemet. Når ”Krav til jobsøgning” er oprettet og godkendt af AJKS, så er det dé krav, som AJKS stiller til din jobsøgning.

Det siger loven om jobsøgning
Kravene til din jobsøgning afhænger af den aktuelle arbejdsmarkedssituation og mulighederne inden for dit fag. Loven stiller følgende krav til din jobsøgning:
 Du skal være aktivt jobsøgende fra første dag, du er ledig og frem til den dag, du ikke længere ønsker arbejdsløshedsdagpenge. Det gælder også, selvom du står foran at skulle i arbejde, på efterløn eller barsel.
 Du skal fra din første dag som ledig søge og stå til rådighed for alle former for arbejde, du er i stand til at varetage. Både indenfor og uden for dit eget fagområde. Du skal søge som det er normalt inden for dit faglige område.
 Du skal søge fuldtidsarbejde. Som fuldtidsforsikret svarer det til 37 timer om ugen og som deltidsforsikret 30 timer om ugen. Dette gælder også, når du har et deltidsjob, har mange freelance-opgaver, er i tilbud om aktivitet eller ansat i løntilskudsjob.
 Du skal være parat til at bruge op til 4 timer på daglig transport.

Hvordan tolker AJKS loven?

Her kan du se præcis, hvordan AJKS tolker loven, og de krav, du skal opfylde.

  • Du skal søge 2 stillinger hver uge. Enten to opslåede fuldtidsstillinger eller en opslået fuldtidsstilling samt en anden form for jobsøgningsaktivitet.
  • Du skal søge, som det er normalt indenfor det faglige område, hvor du søger arbejde.
  • Du skal bruge alle kanaler for jobsøgning og søge opslåede stillinger, bruge dit netværk, søge uopfordret og gennem personlig henvendelse.
  • Du skal søge indenfor et bredt geografisk område.
  • Din jobsøgning skal være realistisk. Du skal være kvalificeret til de stillinger, du søger. Du skal også være indstillet på løbende at udvide din jobsøgning, hvis du ikke har held med jobsøgningen indenfor dit felt.
  • Du skal søge fuldtidsstillinger.
  • Du skal søge aktivt, også selv om du i nær fremtid skal på barsel, efterløn eller begynde i et nyt job.

Kontakt os hvis du er i tvivl om kravene.

På vej mod nyt job, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension?
Du behøver ikke komme til møder i AJKS, jobcenteret eller hos anden aktør, hvis du har dokumentation for, at du indenfor de næste 6  uger starter i arbejde, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension. Det samme gælder, hvis du er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.  Husk at melde afbud inden mødet og sørg for at vi får set din dokumentation. Du skal fortsat være aktivt jobsøgende til arbejde, som du kan varetage i de 6 uger.
 Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Joblog
AJKS skal løbende sikre, at du er aktivt jobsøgende og har en kontinuerlig jobsøgning.
Det betyder blandt andet, at du skal registrere din jobsøgning hver uge i din joblog, som du finder i vores selvbetjeningssystem.
Her skal du registrere de jobs du har søgt i den forgangne uge: Hvilke jobs, hvornår og hvordan.
Hvis du før den 1. juli 2015 har udfyldt en joblog, så vil du opleve, at den nu ser anderledes ud. Dine joblog-oplysninger fra før den 1. juli 2015 vil du altid kunne finde i sendt post i selvbetjeningssystemet.