Efterlønsbevis

Del:
Et efterlønsbevis er a-kassens erklæring om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn. Læs mere om efterlønsbeviset for dig, der er født efter 30.06.1959

 

 

Hvad er et efterlønsbevis?
Efterlønsbeviset er a-kassens erklæring om, at du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Efterlønsbeviset er dit bevis på, at du har ret til efterløn, men endnu ikke har benyttet dig af muligheden. Beviset er også en af betingelserne for, at du kan få et lavere pensionsfradrag, optjene en skattefri præmie og få en højere efterlønssats.

Du skal i princippet være rask for at kunne få efterløn. Med et efterlønsbevis kan du gå på efterløn, selv om du skulle blive ramt af sygdom. Du sikrer også, at din efterlønssats mindst bliver beregnet ud fra den indtægt, du havde, da beviset blev udstedt.

Du kan få udstedt et efterlønsbevis, uanset hvor i verden du bor Du skal dog være medlem af en dansk a-kasse. Opfylder du først betingelserne for at få efterløn på et senere tidspunkt, udskyder vi udstedelsen af beviset indtil du gør det.

Går du på efterløn, så snart du når efterlønsalderen, skal du ikke have et efterlønsbevis.

Hvornår får du dit efterlønsbevis?
AJKS udsteder automatisk et efterlønsbevis til dig med virkning fra den dag, du opfylder betingelserne for at få efterløn. Vi kontakter dig, ca. 6 måneder før du når efterlønsalderen. Du behøver ikke selv foretage dig noget.

Du kan få udstedt et efterlønsbevis, uanset hvor i verden du bor Du skal dog være medlem af en dansk a-kasse.

Hvilke betingelser skal du opfylde for at få et efterlønsbevis?
Efterlønsbeviset er et bevis på, at du opfylder betingelserne for at få efterløn. Betingelserne er de samme som for retten til efterløn. Det vil sige:

  • Du skal have nået efterlønsalderen, men ikke alderen for folkepension.
  • Du skal være medlem af en a-kasse på det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset bliver udstedt.
  • Du skal have været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag i en bestemt periode.
  • Du skal være berettiget til dagpenge, hvis du bliver ledig.
  • Du skal have opgjort din pensionsformue.

Opfylder du først betingelserne for at få efterløn på et senere tidspunkt, udskyder vi udstedelsen af beviset indtil den dag, du gør det.

Udlandet
Du kan få udstedt et efterlønsbevis uanset, hvor i verden du bor eller opholder dig. Du skal dog være medlem af en dansk a-kasse.

Der er dog særlige regler for beregningen af forsikringsperioder og arbejdstimer, når du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land - EU, Schweiz, Norge og Island.

Har du arbejdet udenfor Danmark i de sidste 3 år før ansøgningen om efterlønsbevis eller overgangen til efterløn, har det betydning for din ret til efterløn. Se mere under Efterløn efter arbejde i udlandet.

Ret til dagpenge
Du skal være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor du får dit efterlønsbevis. Både hvis du er ledig og hvis du er i arbejde. Det betyder bl.a. at:

  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, ligesom hvis du var ledig.
  • Du skal kunne overtage et fuldtidsarbejde – et deltidsarbejde, hvis du er deltidsforsikret. Det vil sige, at du ikke må være forhindret i at arbejde på grund af dit helbred. Læs mere her: Stå til rådighed

Har du arbejdet i udlandet, gælder særlige regler, der er beskrevet her: Efterløn efter arbejde i udlandet.

Vær særligt opmærksom på
Kontakt AJKS, hvis du overvejer at gå ned i tid umiddelbart før du når efterlønsalderen. Det kan betyde, at du ikke kan få udstedt dit efterlønsbevis og heller ikke overgå til efterløn.

Pensionsformuen skal opgøres
Du skal have opgjort værdien af din eventuelle pensionsformue for at få udstedt et efterlønsbevis. AJKS står for opgørelsen i samarbejde med dig. Opgørelsen er baseret på dine egne oplysninger og penge- og pensionsinstitutternes oplysninger.

Dine pensioner medfører fradrag i efterlønnen. Når vi udsteder dit efterlønsbevis beregner vi samtidigt fradraget i din efterløn. Se også Fradrag for pensioner.

Vi sender dit efterlønsbevis til dig
Når alle betingelser er opfyldt, udsteder vi dit efterlønsbevis og beregner samtidig din efterlønssats. Som udgangspunkt er du berettiget til at få 91% af den højeste dagpengesats i efterløn. Det vil sige 761 kr. pr. dag i 2016.

Du kan også udskyde din efterløn og nå op på den højeste sats, der svarer til den maksimale dagpengesats. Det gør du ved at vente med at gå på efterløn og opfylde den såkaldte 2-årsregel.

Du skal også have tjent 21.877 kr. om måneden i gennemsnit de seneste 3 måneder før overgangen til efterløn eller udstedelsen af efterlønsbeviset.

Hvis du driver selvstændig virksomhed
Som selvstændig får du udstedt et efterlønsbevis på samme måde som lønmodtagere. Du skal dog kunne dokumentere, at du har været beskæftiget i ”væsentligt omfang”.

Det vil bl.a. sige, at du arbejder mere end 30 timer om ugen i din virksomhed. Du må gerne lade timer til transport, administration m.v. tælle med i regnskabet. Vi beregner din efterlønssats på baggrund af de 2 bedste regnskabsår indenfor de sidste 5 år. Vi får brug for årsopgørelser eller et skema som din revisor udfylder.

Beregningen er ikke et krav. Du kan vælge at få udstedt efterlønsbeviset uden en beregning og vente med beregningen til den dag, hvor du vælger at gå på efterløn.

Du skal ikke indbetale efterlønsbidrag længere
Så snart du har fået dit efterlønsbevis, har du ret til at gå efterløn. Du behøver ikke længere betale efterlønsbidrag.

Kontakt AJKS, hvis du har spørgsmål om efterlønsbeviset

Tags: Efterløn, Efterlønsbevis, Medlemskab

Relateret indhold

Efterlønsbevis
Et efterlønsbevis er dit bevis på, at du opfylder betingelserne for at få efterløn. Det er a-kassen, der udsteder dit efterlønsbevis. Læs mere om efterlønsbeviset for dig, der er født...
Læs mere
Efterlønsbevis
Et efterlønsbevis er dit bevis på, at du opfylder betingelserne for at få efterløn. Det er a-kassen, der udsteder dit efterlønsbevis. Læs mere om efterlønsbeviset for dig, der er født...
Læs mere
Hvornår kan du få efterløn
Din efterlønsalder afhænger af, hvornår du er født. Her kan du læse mere om, hvornår du har ret til efterløn. Efterlønsordningen er ændret og derfor afhænger reglerne af din alder. For dig...
Læs mere

Relaterede nyheder

Vi har fået nyt telefonsystem
Nu kan du nemmere og hurtigere komme til at tale med den AJKSmedarbejder, der kan svare på dit spørgsmål.
Læs mere
En a-kasse, der skaber værdi for medlemmerne
Det er med a-kasser, som det er med brandforsikring: I det øjeblik, huset brænder, er det for sent at tegne forsikring. Og i det øjeblik, ledigheden sætter ind, er det nødvendigt at være med...
Læs mere
En aften om efterløn
Marianne fik styr på, hvad det vil betyde for hendes efterløn, hvis hun springer ud som selvstændig. Lotte blev enig med sig selv om, at det var bedst at hænge i med neglene. De er 2 af de potentielle...
Læs mere