Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Midlertidig jobpræmie til langtidsledige

Læs mere om reglerne for den midlertidige jobpræmie og hvordan du søger nu.

Folketinget har vedtaget, at der indføres en midlertidig jobpræmie til langtidsledige i en 2-årig periode mellem 1. april 2017 – 1. april 2019. Jobpræmieordningen træder i kraft 1. april.

Hvem administrerer jobpræmien?

Jobpræmieordningen administreres af Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler jobpræmien. 

Hvem kan få jobpræmien?

Jobpræmien er målrettet medlemmer, der var ledige i uge 48 i 2016 og som i perioden fra og med uge 24/2015 til og med uge 48/2016 i mindst 71 uger ud af 78 uger helt eller delvist har:
 

  • Modtaget dagpenge
  • Modtaget feriedagpenge
  • Modtaget arbejdsmarkedsydelse
  • Modtaget sygedagpenge
  • Været i job med løntilskud

Hvordan udbetales jobpræmien?

Du kan få jobpræmien i op til 18 kalendermåneder. Den udgør 10% af indkomsten fra ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed – dog højest 2.500 kr. pr måned – i alt højest 45.000 kr.

Beløbet er skattefrit og det er en betingelse du har bopæl i Danmark.

Hvornår kan du få jobpræmien?

Jobpræmien udbetales første gang i august 2017 for lønindtægter i perioden 1. april – 30. juni 2017.

Hvornår skal du søge?

Jobpræmien udbetales uden ansøgning af Udbetaling Danmark, hvis du er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed, hvor du udbetaler løn til dig selv.

Hvis du derimod driver selvstændig virksomhed og du udbetaler overskud til dig selv, skal du selv søge. Ansøgningen sendes senest den 30. juni 2017 til Udbetaling Danmark.

Alle spørgsmål om jobpræmien rettes til Udbetaling Danmark.

Denne blok er defekt eller manglende. Du kan mangle indhold eller også kræves der, at du aktiverer det oprindelige modul.
Fandt du den information du søgte