Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Opholdskrav for ret til dagpenge og feriedagpenge

Din ret til dagpenge og feriedagpenge er betinget af, at du opfylder et såkaldt opholdskrav. Bliv klogere på opholdskravet nu.

Hvad er opholdskravet?

Opholdskravet betyder, at din ret til dagpenge og feriedagpenge er betinget af, at du opfylder et såkaldt opholdskrav.

Opholdskravet trådte i kraft den 1. januar 2019 og indfases over 3 år. Det betyder, at du fra den 1. januar 2019 skal have opholdt dig lovligt her i riget (Danmark, Færøerne og Grønland), et EU/EØS-land eller i Schweiz i mindst 5 år indenfor de seneste 12 år for at have ret til dagpenge og feriedagpenge fra a-kassen.

Fra den 1. januar 2020 er det 6 år indenfor de seneste 12 år og fra den 1. januar 2021 er det 7 år indenfor de seneste 12 år – herefter er opholdskravet fuldt indfaset.

Opholdskravet indfases altså over tre år således:

 • I 2019 er det 5 ud af 12 år
 • I 2020 er det 6 ud af 12 år
 • I 2021 og frem er det 7 år ud af 12 år

Har du opholdt dig udenfor riget, et EU/EØS-land eller Schweiz, kan du være omfattet af en række undtagelser – altså forhold, der sidestilles med ophold i Danmark. Dem kan du læse mere om under Undtagelser fra opholdskravet, der sidestilles med ophold i Danmark.

Du skal være opmærksom, hvis du er omfattet af én af disse situationer:

Du er ledig og modtager dagpenge

Din nugældende dagpengeret berøres ikke. Altså kan du fortsat modtage dagpenge indtil retten er opbrugt.

Hvis du på et senere tidspunkt skal have en ny dagpengeret, vil du skulle opfylde opholdskravet.

Opfylder du ikke opholdskravet, kan dine arbejdstimer i stedet bruges til en forlængelse af den dagpengeret, som er ophørt. Du kan højest forlænge dagpengeretten med et år.

Du opholder dig udenfor riget, et EU/EØS-land eller Schweiz

Vender du tilbage til Danmark og ønsker at modtage dagpenge eller feriedagpenge, skal du opfylde opholdskravet.

Det vil sige, at hvis du arbejder, er under uddannelse eller har bopæl og ophold i et land udenfor riget, et EU/EØS-land eller Schweiz, i mere end 5 år (i 2021), kan det betyde, at du ikke opfylder opholdskravet.

Du har opholdt dig udenfor riget, et EU/EØS-land eller Schweiz indenfor de seneste 12 år

Hvis du bliver ledig eller søger om feriedagpenge, skal du opfylde opholdskravet.

Det vil sige, at hvis du har arbejdet, været under uddannelse eller har haft bopæl og ophold i et land udenfor riget, et EU/EØS-land eller Schweiz, i mere end 5 år (i 2021), kan det betyde, at du ikke opfylder opholdskravet.

Du overvejer at tage til udlandet

Hvis du overvejer at tage ophold udenfor riget, et EU/EØS-land eller Schweiz og perioden strækker sig ud over fem år (i 2021), kan det få betydning for din ret til dagpenge eller feriedagpenge, hvis du vender tilbage til Danmark og søger dagpenge eller feriedagpenge.

Undtagelser fra opholdskravet, der sidestilles med ophold i Danmark

 

 • hvis du har ophold i udlandet med henblik på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark, før uddannelsen blev påbegyndt
 • hvis du udsendes som repræsentant for en dansk offentlig myndighed

Eksempel: Udsendt af Udenrigsministeriet eller dets institutioner, lokalt ansatte på danske ambassader

 • hvis du er beskæftiget i offentlig dansk interesse

Eksempel: arbejde for international institution (fx FN, NATO; EU, ESCD og OECD), lønnet eller ulønnet arbejde for en humanitær hjælpeorganisation

 • hvis du er ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab

Eksempel: en dansk virksomheds afdeling i udlandet, der ledes direkte fra hovedselskabet i Danmark og hvor afdelingen ikke er en selvstændig juridisk enhed

 • hvis du har hyre på dansk skib
 • hvis du er forsker ved et udenlandsk universitet eller virksomhed. Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark, før du rejste til udlandet

Eksempel: ansat på et udenlandsk universitet i en forskerstilling (fx midlertidig ansættelse) eller en lektorstilling, Ph.d.-studerende

 • hvis du er gift eller har indgået registreret partnerskab med en person, der opfylder én af betingelserne. I skal have haft fælles bopæl inden udrejse
 • hvis du rejser med dine forældre og er under 23 år

Følgende er specifikt nævnt i reglerne:

”Beskæftigelse som freelance journalist/korrespondent uden fast ansættelsesforhold kan hverken sidestilles med beskæftigelse i offentlig dansk interesse eller som ansat i dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab”

Opholdskrav i forhold til barselsdagpenge og sygedagpenge

 

Opholdskravet har også indflydelse på din ret til barsels- og sygedagpenge. Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark og sygedagpenge af din bopælskommune. Har du spørgsmål til dette, skal du derfor rette henvendelse til disse.

Hvad er EU- og EØS- lande?

 • Azorerne
 • Balearerne (Mallorca, Ibiza)
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Ceuta
 • Cypern - den sydlige del
 • Danmark
 • De Kanariske øer
 • Estland,
 • Finland
 • Frankrig
 • Gibraltar
 • Grækenland
 • Guadeloupe
 • Guyana
 • Hebriderne
 • Holland
 • Irland
 • Island
 • Isle of Wight
 • Italien
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Madeira
 • Malta
 • Martinique
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Reunion
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien og Nordirland
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig
 • Ålandsøerne

Kontakt os hvis du har brug for vejledning i forhold til opholdskravet

Hvis du har brug for personlig vejledning, så skriv til os i selvbetjeningen eller ring på telefon 3342 8001. 

Fandt du den information du søgte