Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

5 guldkorn skaffer dimittender det første job

Selvom arbejdsløsheden i øjeblikket generelt falder, så er det stadig langtfra en selvfølge, at nyuddannede går direkte fra skolebænken til en kontorstol på en arbejdsplads. Tværtimod. De nyeste tal fra Akademikerne (AC) viser, at cirka hver 3. nyuddannet akademiker starter sin karriere på dagpenge.

Og hvordan undgår man så at være en af de mange, der lige som jeg startede karrieren på dagpenge? Jeg har gransket nettet efter artikler med råd til, hvordan nyuddannede skaffer sig deres første fuldtidsjob. Den gode nyhed er, at der er masser af artikler om dette emne! Den knap så gode nyhed er, at fordi der er SÅ mange, og dimittendledigheden er en udfordring på tværs af brancher, så kan det være svært at finde de bedste artikler med de allerbedste råd. En af de gode artikler, jeg fandt, er ”5 råd til at komme i job som nyuddannet journalist” hvor faglig konsulent Mads Løkke fra Dansk Journalistforbund kommer med råd til, hvordan nyuddannede journalister kommer i job. Men da et af rådene ”at overveje kommunikationsmarkedet” er meget branchespecifikt, blev jeg i tvivl. Er der guldkorn til nyuddannede på tværs af fag og brancher? Eller stiller forskellige brancher forskellige krav?

Med denne undren i baghovedet, besluttede jeg mig for at spørge én af AJKS’ 4 karrierevejledere, Søren Cronwald, om han ville dele ud af sin godtepose. Det ville han heldigvis – til gavn for alle AJKS’ dimittender og kommende dimittender.

Her følger mine 5 spørgsmål og Sørens guldkorn:

I hvor høj grad er det branchespecifikke guldkorn, der skaffer dimittender det første job? Eller er der universelle guldkorn, som alle dimittender bør kende?

Helt generelt er jobsøgning i sidste instans ”People’s business”. Uanset hvor stærk en faglig profil man har som jobsøger, skal man være i stand til at relatere sine kompetencer til den arbejdsgiver og det marked, virksomheden repræsenterer. Nøgleord er efter min vurdering at kende sin målgruppe/arbejdsgiver og deres marked, at netværke strategisk og tænke i, hvordan man helt konkret bidrager fagligt og socialt i et arbejdsfællesskab.  Arbejdsgivere efterlyser gennemgående mere motivation hos jobsøgere, og motivation hænger tæt sammen med, at man kan demonstrere tilstrækkelig viden og indsigt i det, man skal lave.

For nyuddannede journalister - og også kommunikationsfolk ser jeg i høj grad, at det kan være fordelagtigt:

At konkretisere og synliggøre sine kompetencer – show it, don’t tell it  (Specialer og projekter kan godt sammenfattes til resultater/produkter)

At turde vælge relevant fokus på, hvad man gør bedst – fremfor hvor meget man kan

At handle mere, og ”tænke” mindre – risikovillighed til at afsøge muligheder og brancher bredt

Hvad oplever du, er de største fejl, som nyuddannede begår, når de søger deres første fuldtidsjob?

Dimittender bruger ofte for meget tid på stillingsopslag og for lidt tid på at tænke i uopfordret jobsøgning. Jobsøgning er en hård arbejdsdisciplin, og mange undervurderer værdien af at have en mere struktureret jobsøgningsplan – ud fra et mål om at disponere egen energi og trivsel bedst muligt. 

Konkret vil jeg for nyuddannede også fremhæve virksomhedspraktik som et stærkt supplement til traditionel jobsøgning. Virksomhedspraktik giver adgang til nye netværk, arbejdsmarkedserfaring og kan bruges til at fokusere på egne kompetencer og i kombinationen til fx at søge Innobooster- og/eller Iværksætterordningen.  

Hvad er så de nyuddannedes største styrker?

Konsulenthuset Ballisager har i deres rekrutteringsanalyse 2014 spurgt virksomheder om deres syn på de nyuddannedes styrker og svagheder. Top og bund er gengivet herunder.

Top tre blandt arbejdsområder, hvor nyuddannede akademikere i arbejdsgivers øjne er stærke, er:

  • Teamwork
  • Kommunikation
  • Innovation

Hvad er de nyuddannedes største svagheder?

Arbejdsområder, hvor nyuddannede akademikere i arbejdsgivers øjne er ”svage”:

  • Skabe overblik
  • Projektledelse
  • Forretningsforståelse

Kilde: Ballisager rekrutteringsanalyse 2014

Grundlæggende peger analysen på nogle generelle tendenser, som kan være relevante at være bevidste om.

Dog vil jeg tilføje, at fx projektledelse og forretningsforståelse sagtens kan være til stede hos nyuddannede, men hvor det mere er evnen generelt til at synliggøre deres kompetencer, der kan halte lidt.

Kan man som nyuddannet noget, som dem med flere års erfaring ikke kan?

De nyuddannede skulle meget gerne kunne fremvise noget ”sult” på at komme i gang, og herunder noget nytænkning, fleksibilitet og i bedste fald også effektivitet. Derudover oplever jeg, at de nyuddannede er sindssygt godt klædt på, når det kommer til naturligt at tænke de nye medieplatforme ind som del af journalistik og kommunikation. I den sammenhæng vil nyuddannede typisk også overkomme at overskue de mange - især digitale - platforme, der er i dag. Folk på arbejdsmarkedet der har rundet 45, måske endda også yngre, har ikke samme naturlige tilgang til de digitale værktøjer, og evner endnu mindre at overskue mulighederne.

I min optik er der ingen tvivl om, at fremtidens jobmarked inden for kommunikationsfag tilhører de jobsøgere, der formår at tænke digitalt, og som kan skalere deres opgaver til de enkelte digitale kanaler.

Mulighed for at få dele af lønnen betalt

Ud over Sørens guldkorn er det også guld værd at vide, at der ligeledes fra politisk side er fokus på at hjælpe dimittender ind på arbejdsmarkedet. der er forskellige ordninger, men har alle samme middel og mål: nemlig at dele af udgifterne ved at ansætte en nyuddannet bliver betalt.

Af: Patrick Mark Reimers