Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Fra studerende til nyuddannet

Når du færdiggør din uddannelse, skal du selv ændre din status. Det har du kun 14 dage til, så husk at få det gjort – ellers mister du desværre retten til dagpenge.

Husk jobnet!

Det er meget vigtigt, at du husker at melde dig ledig på jobcentret. Du skal tilmelde dig den dag, du får dagpengeret, det vil sige på din første ledighedsdag.

Hvis du tilmelder dig før din første ledighedsdag, bliver du omfattet af alle reglerne for at modtage dagpenge; jobsøgning, joblog med mere. 

Du tilmelder dig på jobnet.dk.

Det er tre muligheder for, hvornår en uddannelse bliver anset for værende afsluttet:

  • Den dato, hvor din forhåndsgodkendelse er dateret
  • Den dato, hvor du har fået den sidste karakter
  • Den dato, hvor dit eksamensbevis er dateret.

Det er studieordningen på dit studie, der afgør, hvilke af de tre ovenstående der gælder for dit studie, så tag fat i den, så du ved, hvornår dit studie blive regnet for afsluttet. Hvis ikke du får ændret din status inden for de 14 dage, skal du opfylde arbejdskravet for at få ret til at modtage dagpenge. Arbejdskravet er, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en samlet indkomst på minimum 228.348 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.029 kr. pr. måned (2018-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

Du kan blive optaget i AJKS som nyuddannet, efter at du har gennemført en optagelsesberettiget uddannelse af minimum 18 måneders varighed. Du bliver optaget som fuldtidsforsikret. Du får ret til dagpenge, en måned efter du har afsluttet din uddannelse.

Allerede medlem og med en samlet indkomst på minimum 228.348 kr. inden for de seneste 3 år

Hvis du har været medlem af en a-kasse i minimum et år, før du dimitterer, og/eller opfylder arbejdskravet, kan du have ret til dagpenge som lønmodtager. Alle arbejdstimer skal dog ligge i en medlemsperiode.

Du skal selv ændre din status i AJKS' selvbetjening

Allerede medlem

Hvis du har været medlem af a-kassen som studerende, skal du søge om at få ændret din status til nyuddannet med dimittendrettigheder. Når du vælger at dimittere, vil du normalt være dagpengeberettiget dagen efter, uddannelsen er afsluttet.

Du skal selv ændre din status i AJKS' selvbetjening - her skal du udfylde blanket AK044. 

Ikke medlem

Du skal søge om optagelse senest 14 dage efter, du har afsluttet og bestået uddannelse. Når du melder dig ind som nyuddannet, vil du være berettiget til dagpenge en måned efter, du afsluttede din uddannelse. Du kan vente med at tilmelde dig jobcentret til den dag du er berettiget til dagpenge fra.

Søg om optagelse

Fandt du den information du søgte