Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Efterløn: Pensioner og modregning

To måneder før du når din efterlønsalder, bliver dine pensioner indberettet til AJKS.

pensionsinfo.dk kan du se, hvilke pensioner du har registreret, og størrelsen af disse.

Som hovedregel medfører alle dine pensionsordninger fradrag i din efterløn. Det er dog afgørende, hvilke pensioner du har, og om du får udbetalt pension samtidig med din efterløn.

Er du født før den 1. januar 1956, er det også afgørende, om du opfylder 2-års-reglen.

Født før den 1. januar 1956 (hvis du opfylder 2-års reglen)

Der vil kun ske modregning for de pensioner du får udbetalt og som er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Modregning sker med 55% af det årlige pensionsbeløb.

Født før den 1. januar 1956 (hvis du ikke opfylder 2-års reglen)

Alle pensioner medfører fradrag – uanset om de kommer til udbetaling eller ej. Hvordan de bliver modregnet afhænger af, hvilken form for pension du har.

For at kunne udregne hvad der skal fradrages i din efterløn, skal du opgøre den sum, der vil lægge til grund for beregningen af fradraget.

Depotordninger:  Kapital- og ratepensioner

Opgøres med 5 % af den samlede depotværdi.

Løbende livsvarige ordninger

Opgøres med 80% af det årlige pensionstilsagn – altså det, som du vil kunne få udbetalt ved efterlønsalderen.

Af det samlede opgjorte beløb, skal trækkes et bundfradrag på kr. 15.400. Herefter har du beregningsgrundlaget.

Fradraget i efterlønnen udgør herefter 60% af beregningsgrundlaget.

Eksempel:

Depotordning i alt kr. 800.000.

Løbende livsvarig ordning i alt kr. 225.000.

Depotordning (5% af  kr. 800.000)                           kr.  40.000

Løbende livsvarig ordning (80% af kr. 225.000)      kr. 180.000

Samlet opgjort beløb                                               kr. 220.000

Minus bundfradrag                                                  kr.   15.400

Beregningsgrundlag                                                kr. 204.600

Fradrag (60% af kr. 204.600)                                  kr. 122.760

Får du en løbende udbetaling fra en arbejdsmarkedspension, medfører denne fradrag i efterlønnen med 50% af det udbetalte pensionsbeløb. Det ændrer i givet fald beregningen.

Født efter den 1. januar 1956

Alle pensioner medfører fradrag – uanset hvornår du går på efterløn.

For at kunne udregne hvad der skal fradrages i din efterløn, skal du opgøre den sum, der vil lægge til grund for beregningen af fradraget.

Depotordninger:  Kapital- og ratepensioner

Opgøres med 5 % af den samlede depotværdi.

Løbende livsvarige ordninger

Opgøres med 80% af det årlige pensionstilsagn – altså det, som du vil kunne få udbetalt ved efterlønsalderen.

Det samlede opgjorte beløb, er dit beregningsgrundlag.  

Fradraget i efterlønnen udgør herefter 80% af beregningsgrundlaget.

Eksempel:

Depotordning i alt kr. 800.000.

Løbende livsvarig ordning i alt kr. 225.000.

Depotordning (5% af  kr. 800.000)                        kr.   40.000

Løbende livsvarig ordning (80% af kr. 225.000)    kr. 180.000

Samlet opgjort beløb (beregningsgrundlaget)       kr. 220.000

Fradrag (80% af kr. 220.000)                                kr. 176.000

Får du en løbende udbetaling fra en arbejdsmarkedspension, medfører denne fradrag i efterlønnen med 64% af det udbetalte pensionsbeløb.

Det skal i givet fald lægges til beregningen.