Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Perioder uden betaling til efterløn

Hvis du er født efter den 1. juli 1959, kan du have perioder, hvor du kan slippe for at betale bidrag til din efterløn. Periodens længde afhænger bl.a. af, hvornår du er født.

Bidragsfri periode

Den bidragsfrie periode gælder hvis du er født mellem den 1. juli 1959 og 31. december 1975.

Den bidragsfri periode betyder, at du i den periode kan vælge at indstille betalingen af efterlønsbidrag, uden at det får konsekvenser for din ret til efterløn.

Det er ikke alle, der har ret til en bidragsfri periode. Hvis du har ret til en bidragsfri periode, har vi skrevet til dig i 2009 og/eller 2014. Periodens længde er individuel og hænger sammen med overgangsordninger i forbindelse med ændringer af efterlønsordningen. Den kan være på op til seks år.

For at opnå en bidragsfri periode skal du leve op til enten en eller begge nedenstående kriterier. Du skal:

  • have betalt efterlønsbidrag, før du fyldte 35 år (efterlønsbidraget blev først indført i 1999)
  • være født efter den 1. juli 1962 og have betalt efterlønsbidrag i 2007 (du skal sammenlagt kunne nå at betale efterlønsbidrag i mindst 25 år, inden du kan gå på efterløn).

Du kan på selvbetjeningen se, om du har en bidragsfri periode, du ikke har udnyttet.

Hvis du ikke søger om at få den bidragsfri periode, du har ret til, vil du automatisk få den til sidst. Det vil sige, at hvis du har en bidragsfri periode på 12 måneder, vil du slippe for at betale efterlønsbidrag de sidste 12 måneder, inden du når efterlønsalderen.

 

Pause i indbetalinger til efterløn

Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år, når du når din efterlønsalder for at kunne gå på efterløn. Det er dit fødselsår, der bestemmer, hvornår du kan gå på efterløn – og dermed også hvor mange år, der er til, du går på efterløn.

Du har mulighed for sætte dine indbetalinger på pause, så du ikke betaler ud over de 30 år – men du skal stadig kunne nå at indbetale til efterlønsordningen i 30 år.

Hvis du tidligere har holdt pause, eller du er begyndt at betale senere, end fra du fyldte 30 og 32 år, skal du trække det fra de mulige år med pause.

Du kan tidligst holde pause i indbetalingen fra det tidspunkt, vi modtager din skriftlige anmodning, ligesom du også skal bede om at genoptage indbetalingen skriftligt.

Den betalingsfrie periode betyder, at du kan holde pause med betalingen lige efter, du har tilmeldt dig efterlønsordningen Du skal dog mindst betale for én dag.

Hvis du ikke søger om pausen, vil du automatisk få den til sidst. Det vil sige, at du ikke skal betale efterlønsbidrag den sidste periode, inden du når din efterlønsalder.

Holder du for lang pause, kan du miste retten til efterløn. Det er ikke muligt at efterbetale efterlønsbidrag for den periode, du har holdt pause i for lang tid.

Du er meget velkommen til at kontakte os om beregning af pauser.

Hvornår skal du tilmelde dig efterlønsordningen?
Hvis du er født den 1. januar 1976 – 31. december 1977, skal du tilmelde dig efterlønsordningen senest den dag, du fylder 32 år - og du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år den dag, du når din efterlønsalder. 

Er du født den 1. januar 1978 eller senere, skal du tilmelde dig efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år - og du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år den dag, du når din efterlønsalder.