Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Mulighed for covid-19-relevant merarbejde uden fradrag i efterlønnen i 2022

I perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022 kan du arbejde uden modregning i efterlønnen, hvis der er tale om covid-19-relateret merarbejde. Læs mere om mulighederne og kravene herunder.

 

For at kunne have merarbejde uden at blive modregnet i din efterløn, skal arbejdet  være direkte relateret til covid-19.

COVID-19-relateret arbejde kan fx være:

  • Smitteopsporing
  • Testarbejde
  • Covid-19-vaccinationer
  • Behandling, pleje og omsorg af covid-19-patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud
  • Transport af vacciner og produktion af værnemidler

Derudover skal arbejdet være lønmodtagerarbejde, som bliver indberettet til indkomstregistret, og arbejdet skal være udført i Danmark EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien.

 

Hvad betragtes ikke som covid-19-relateret arbejde?

Arbejde uden relation til Corona-situationen er ikke omfattet af reglerne. Det gælder fx arbejde i virksomheder, der generelt har oplevet øget efterspørgsel – fx udbringning af madvarer fra take-away eller netbutikker, sommerhusudlejning og håndværkere mv.

Merarbejde i selvstændig virksomhed er undtaget og vil stadig blive modregnet i efterlønnen.

 

Gælder det for dig?

Er du blevet ansat i en covid-19-relateret stilling, efter du er gået på efterløn og efter 1. marts 2020 kan du blive fritaget for fradrag i din efterløn.

Hvis du først overgår til efterløn efter at være startet i ansættelsesforholdet, er det kun mer- eller overarbejde, der vil være omfattet af ordningen.

 

Hvad er merarbejde?

Ved merarbejde forstås arbejde, herunder overarbejde, der går ud over det aftalte i henhold til ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde.

 

Det skal du gøre, hvis du vil gøre brug af muligheden for covid-19-relateret merarbejde uden modregning i efterlønnen:

Du skal indsende en arbejdsgivererklæring om Corona-relateret arbejde, når du modtager efterløn. I erklæringen skriver din arbejdsgiver under på, at du har haft merarbejde fra den pågældende arbejdsplads, eller at ansættelsesforholdet er begyndt d. 1. marts 2020 eller senere, og at arbejdet kan relateres til covid-19.

Vær opmærksom på, at arbejdsgivererklæringen skal fornys, hvis du får andre eller nye arbejdsfunktioner, eller hvis du får nyt covid-19-relevant arbejde hos en anden arbejdsgiver.

Derudover skal du indsende oplysninger til AJKS om løntimer og indkomst. Det skal ske på samme måde som ved alt andet arbejde, der udføres i efterlønsperioden.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

 

 

Du får bedre plads hos en niche a-kasse, fx får du hos AJKS din egen personlige a-kassevejleder.

Find din a-kassevejleder

Du får bedre plads hos de små. I AJKS har du din egen, personlige a-kassevejleder.
Din a-kassevejleder bestemmes ud fra, hvilken dag i måneden du er født.

Find din a-kassevejleder her

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Faglige og sociale arrangementer

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Er du ikke medlem af AJKS endnu? Meld dig ind og få et stærkt fagligt netværk, et solidt sikkerhedsnet som værn mod uforudsete hændelser - og tegn en ekstra tryghed i form af lønsikring til en god pris og med bred dækning.

Er du ikke medlem af AJKS endnu? 

Meld dig ind og få et stærkt fagligt netværk, et solidt sikkerhedsnet som beskytter dig mod uforudsete hændelser
- og skab ekstra økonomisk tryghed med vores lønsikring til en god pris og med bred dækning. 

Se alle medlemsfordele og meld dig ind