Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ferie

Feriedagpenge

Når du har fået udbetalt ydelser fra AJKS eller andre a-kasser i optjeningsåret, optjener du ret til ferie med feriedagpenge i det efterfølgende ferieår.

Læs mere om feriedagpenge

Selvom du er ledig, kan du naturligvis holde ferie

Når du holder ferie, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet – men du skal huske at melde ferie til jobcentret, senest 14 dage før du vil holde din første feriedag. Du kan selv skrive din ferie ind på jobnet.dk.

Jobcentret giver derefter os besked om, at du holder ferie.

Hvis du ikke når at melde ferie senest 14 dage før

Hvis du ikke når at melde ferie senest 14 dage, før du holder ferie, kan du ringe til jobcenteret, men det er så op til dem at godkende, at du holder ferie.

Hvis du ikke kontakter jobcenteret - og samtidig ikke får meldt ferie mindst 14 dage før din første feriedag - har du pligt til at deltage i møder og aktiviteter som dit jobcenter, AJKS eller din anden aktør indkalder dig til. Også selv om du holder ferie. Deltager du ikke, mister du retten til dagpenge i en periode.

Du skal altid give jobcenter besked om ferie, hvis du er ledig

Du skal give jobcentret besked om ferie, uanset om du holder ferie for egen regning, med feriedagpenge eller med ferie fra et arbejdsforhold.

Når du holder ferie, kan du:

  • bruge de feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver
  • søge om at få udbetalt feriedagpenge
  • holde fri for egen regning

Hvis du ikke holder ferie i en hel uge

Hvis du ikke holder ferie i en hel uge, men modtager dagpenge eller supplerende dagpenge i nogle af dagene i løbet af den uge, står du stadig til rådighed i hele den uge. Det betyder, at du skal søge to stillinger i den uge. 

Så hvis du fx holder ferie mandag-torsdag og modtager dagpenge fredag, skal du fredag søge to stillinger. 

Egen optjent ferie

Du optjener ferie i perioden fra 1. september – 31. august året efter.

Du skal holde din ferie i perioden 1. september – 31. december året efter

Din ferie optjenes og afvikles efter samtidighedsprincippet.

Det betyder, at du kan optjene ferie i en måned og allerede afvikle den måneden efter.

Du optjener 2,08 feriedage for hver måned, du har været ansat i optjeningsåret.

Ny ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft, så du overgår til det der kaldes samtidighedsferie. Det betyder, at du kan holde din ferie samtidig med, at du optjener den.

Du optjener stadig 2,08 feriedage med løn, hver måned du er ansat, og du har stadig 25 dages ferie per ferieår. Det nye er, at du kan holde din ferie allerede måneden efter, den er optjent - og at ferieåret ikke længere følger kalenderåret.

Der vil derfor være en overgangsordning som strækker sig over 16 måneder – fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

Overgangsordningen

Overgangsordningen skal løse de problemer, der opstår, når der bliver ændret på optjeningsåret og den periode, du kan holde ferie. Uden en overgangsordning ville du få for mange feriedage ved overgangen til den nye ferielov.

Den ferie du optjener fra den 1. september 2019 – 31. august 2020 bliver indefrosset hos Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

 

Indefrosset ferie

At ferien er indefrosset betyder, at du først kan få den udbetalt, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet fordi:

  • du får tilkendt førtidspension, efterløn eller fleksydelse
  • du får udbetalt alderspension
  • du får varigt ophold i udlandet.

 

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler udbetaler automatisk opsparingen, når du når pensionsalderen. Vær opmærksom på, at du har mulighed for at udsætte udbetalingen. Der bliver tidligst udbetalt midler fra fonden den 1. oktober 2021.

 

Forkortet optjeningsår

Optjeningsåret 2019 er forkortet og løber fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019.
Da du optjener 2,08 dage per måned, betyder det, at du har optjent 16,64 feriedage, som du kan afholde i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020.

De feriedage du ikke får holdt, inden den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, overgår automatisk til det nye feriesystem.

Fra den 1. september 2020 optjener du ferie løbende – i alt 2,08 feriedage per måned.

 

Hvis du fratræder

Hvis du stopper i dit job, vil den ferie, du ikke når at holde som udgangspunkt blive overført til Feriekonto.

Nye ferielov og feriedagpenge

Som konsekvens af den nye ferielov, ændres reglerne for optjening af feriedagpenge også. 

 

Januar 2020 – 30. april 2020

Frem til den 30. april 2020 sker der ingen ændringer for udbetaling af feriedagpenge.

Det betyder at de feriedagpenge eller ferie, du har optjent i 2018, kan du bruge i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020. Har du ikke brugt alle dage med feriedagpenge per 30. april 2020 falder de resterende bort, da de ikke kan overføres til næste ferieår.

 

1. maj 2020 til den 31. august 2020

Du kan kun optjene 17 dage med feriedagpenge på baggrund af ydelser i 2019.

Det svarer til 3 uger og 2 dage. De 17 dage kan kun holdes i sommerperioden 1. maj til 31 august 2020 - og først når du har holdt al din egen optjente ferie.

Feriedagpenge til overgangsperioden er optjent af de dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge, som er udbetalt i perioden 1. januar til 31. december 2019.

Har du samlet optjent mere end 17 dage med egen optjent ferie og feriedagpenge, kan du få feriedagpenge, når du har afviklet det antal egen optjente feriedage, der svarer til 17 dage minus antal dage med ret til feriedagpenge.

Hvis du fx har 10 dage med egen optjent ferie og 12 dage med feriedagpenge, kan du få feriedagpenge, når du har afviklet 5 dages egen optjent ferie, da 5 egne dage + 12 dage med feriedagpenge, giver 17 dage.

Du kan søge om dine feriedagpenge for ferie, du har afviklet i perioden 1. maj – 31. august 2020, senest den 31. maj 2021. Herefter kan du ikke længere få dem udbetalt.

Du optjener ikke ret til feriedagpenge i overgangsperioden den 1. januar 2020 til 31. august 2020. Det skyldes at feriedagpenge fra den 1. september 2020 optjenes og afholdes efter samtidighedsprincippet, på samme måde som efter den nye ferielov

 

1. september 2020 - 31. december 2021

Dit ferieregnskab nulstilles fra 1. september 2020.

Nu begynder den såkaldte samtidighedsferie

Det betyder, at dine feriedagpenge bliver optjent løbende med 2,08 feriedage per måned. De kan så afholdes fra måneden efter. Dagene kan spares op eller holdes løbende i ferieperioden (den 1. oktober til 31. december i det efterfølgende år) Du skal stadig have brugt al din egen optjente ferie, før du kan få feriedagpenge.

Hvis du fx har fået udbetalt fulde dagpenge (160,33 timer som fuldtidsforsikret eller 130 timer som deltidsforsikret) i september 2020, optjener du 2,08 dage med feriedagpenge, som du kan afholde fra og med oktober 2020.

Hvis du ikke har fået udbetalt fulde dagpenge, så reduceres antallet af dage forholdsmæssigt.

Det betyder desværre også, at du ikke kan holdeferie med feriedagpenge i september 2020, da denne måned ikke er en del af overgangsordningen og heller ikke samtidighedsferien.

 

Søg inden 31. januar 2022
Du kan søge om dine feriedagpenge for ferie du har afviklet i perioden 1. september 2020 – 31. december 2021, senest den 31. januar 2022. Herefter kan du ikke længere få  dem udbetalt.

 

Ferie på ydelseskortet

Når du holder ferie, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du kan derfor ikke få udbetalt ydelser fra AJKS.

Husk derfor at oplyse om din ferie på dit ydelseskort.

Du kan blive klogere på regler for feriedagpenge og udbetalinger af feriedagpenge nu.

Fandt du den information du søgte