Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ferie

Selvom du er ledig, kan du naturligvis holde ferie.

Feriedagpenge

Når du har fået udbetalt ydelser fra AJKS eller andre a-kasser i optjeningsåret, optjener du ret til ferie med feriedagpenge i det efterfølgende ferieår.

Læs mere om feriedagpenge

Når du holder ferie, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet – men du skal huske at melde ferie til jobcentret, senest 14 dage før du vil holde din første feriedag. Du kan selv skrive din ferie ind på jobnet.dk.

Jobcentret giver derefter os besked om, at du holder ferie.

 

Hvis du ikke når at melde ferie senest 14 dage før

Hvis du ikke når at melde ferie senest 14 dage, før du holder ferie, kan du ringe til jobcenteret, men det er så op til dem at godkende, at du holder ferie.

Hvis du ikke kontakter jobcenteret - og samtidig ikke får meldt ferie mindst 14 dage før din første feriedag - har du pligt til at deltage i møder og aktiviteter som dit jobcenter, AJKS eller din anden aktør indkalder dig til. Også selv om du holder ferie. Deltager du ikke, mister du retten til dagpenge i en periode.

 

Du skal altid give jobcenter besked om ferie, hvis du er ledig 

Du skal give jobcentret besked om ferie, uanset om du holder ferie for egen regning, med feriedagpenge eller med ferie fra et arbejdsforhold.

Når du holder ferie, kan du:

  • bruge de feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver
  • søge om at få udbetalt feriedagpenge
  • holde fri for egen regning

 

Hvis du ikke holder ferie i en hel uge 

Hvis du ikke holder ferie i en hel uge, men modtager dagpenge eller supplerende dagpenge i nogle af dagene i løbet af den uge, står du stadig til rådighed i hele den uge. Det betyder, at du skal søge to stillinger i den uge. 

Så hvis du fx holder ferie mandag-torsdag og modtager dagpenge fredag, skal du fredag søge to stillinger. 

 

Egen optjent ferie

Når du har lønarbejde, optjener du ret til ferie.

Optjeningsåret for feriepenge følger kalenderåret. Afvikling af ferie følger ferieåret, der går fra den 1. maj i det følgende år til den 30. april året efter.

Du optjener ret til 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse, du har i optjeningsåret.

Som udgangspunkt udgør feriegodtgørelsen 12,5 % af din løn i optjeningsåret, og arbejdsgiveren skal indbetale din feriegodtgørelse til Feriekonto.

Hvis du har et feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, kan du få udbetalt feriegodtgørelse for de dage, du holder ferie. Du skal selv ansøge om at få udbetalt din feriegodtgørelse på www.borger.dk.

Vær opmærksom på, at du som hovedregel skal holde din ferie for at få feriegodtgørelsen udbetalt. Du kan læse mere om undtagelserne på www.borger.dk.

 

Ny ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft, så du overgår til det der kaldes samtidighedsferie. Det betyder, at du kan holde din ferie samtidig med, at du optjener den.

Du optjener stadig 2,08 feriedage med løn, hver måned du er ansat, og du har stadig 25 dages ferie per ferieår. Det nye er, at du kan holde din ferie allerede måneden efter, den er optjent - og at ferieåret ikke længere følger kalenderåret.

Der vil derfor være en overgangsordning som strækker sig over 16 måneder – fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

 

Overgangsordningen

Overgangsordningen skal løse de problemer, der opstår, når der bliver ændret på optjeningsåret og den periode, du kan holde ferie. Uden en overgangsordning ville du få for mange feriedage ved overgangen til den nye ferielov.

Den ferie du optjener fra den 1. september 2019 – 31. august 2020 bliver indefrosset hos Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

 

Indefrosset ferie

At ferien er indefrosset betyder, at du først kan få den udbetalt, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet fordi:

  • du får tilkendt førtidspension, efterløn eller fleksydelse
  • du får udbetalt alderspension
  • du får varigt ophold i udlandet.

 

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler udbetaler automatisk opsparingen, når du når pensionsalderen. Vær opmærksom på, at du har mulighed for at udsætte udbetalingen. Der bliver tidligst udbetalt midler fra fonden den 1. oktober 2021.

 

Forkortet optjeningsår

Optjeningsåret 2019 er forkortet og løber fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019.
Da du optjener 2,08 dage per måned, betyder det, at du har optjent 16,64 feriedage, som du kan afholde i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020.

De feriedage du ikke får holdt, inden den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, overgår automatisk til det nye feriesystem.

Fra den 1. september 2020 optjener du ferie løbende – i alt 2,08 feriedage per måned.

 

Hvis du fratræder

Hvis du stopper i dit job, vil den ferie, du ikke når at holde som udgangspunkt blive overført til Feriekonto.

 

Nye ferielov og feriedagpenge

Reglerne om feriedagpenge kommer til at følge principperne i den nye ferielov.

Det betyder, at ledige kan holde ferie med feriedagpenge, så snart ferien er optjent. Du kan dog ikke holde flere dage med feriedagpenge, end du har optjent på det tidspunkt, hvor du afholder din ferie. Du kan ikke overføre dage med feriedagpenge. Og du skal have afviklet al den ferie, du har optjent ved lønarbejde, før du kan få feriedagpenge.

 

Ferie på ydelseskortet

Når du holder ferie, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du kan derfor ikke få udbetalt ydelser fra AJKS.

Husk derfor at oplyse om din ferie på dit ydelseskort.

Du kan blive klogere på regler for feriedagpenge og udbetalinger af feriedagpenge nu.

Fandt du den information du søgte