Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu
Selvstændig eller freelancer

Jacob Nielsen

Selvstændig eller freelancer

Hvordan beregnes dine dagpenge, hvis du bliver ledig efter at have været selvstændig?

Hvis du bliver ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang i mindst tre år, skal din dagpengesats beregnes på baggrund af virksomhedens skattepligtige overskud.

Du kan vælge de to bedste år inden for de sidste fem år som grundlag for beregningen. Kun de år, hvor du var medlem af en a-kasse ved årets udgang, kan bruges.

Dit gennemsnitlige årlige skattepligtige overskud omregner vi til en månedlig indtjening. Din dagpengesats er 90% af dette beløb, dog maksimalt i gennemsnit 18.633 kr. pr. måned.

Læs mere: Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Luk virksomheden – hvordan og hvad nu?

For at du kan få dagpenge efter at have været selvstændig, er det en forudsætning, at du ophører helt med driften af din selvstændige virksomhed. Det betyder, at du skal lukke eller sælge din virksomhed. Helt konkret skal du opfylde en række betingelser omkring ophøret.

Læs mere: Luk virksomheden - hvordan og hvad nu?

Overvejer du at starte selvstændig virksomhed?

Overvejer du at starte egen virksomhed eller at arbejde som fx freelancer ved siden af dine dagpenge? Så er der en række regler, du skal have styr på.

Vi har lavet en guide, du kan hente helt gratis, så får du blandt andet bedre styr på

  • Start af virksomhed som hovedbeskæftigelse
  • Hvordan kan du have din virksomhed som en selvstændig bibeskæftigelse?
  • Hvad er forskellen på at være lønmodtager, freelancer og selvstændig?
  • Hvordan er reglerne for at arbejde som freelancer?

Bliv skarp på reglerne - før du starter som selvstændig: Hent din guide nu

Lønmodtager, selvstændig eller freelancer?

Det er af afgørende betydning for din ret til dagpenge, om du er selvstændig eller lønmodtager.

Som arbejdsmarkedet er i dag, arbejder flere og flere af AJKS’ medlemmer som dét, vi kalder atypisk beskæftigede. Det vil sige, at de arbejder i en gråzone mellem at være lønmodtagere og selvstændige - fx som freelancere og udøvende kunstnere - og at vilkårene for arbejdet ikke svarer til almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Lønmodtager, selvstændig eller freelancer >

Udtræden af egen eller ægtefælles virksomhed

Du kan udtræde, hvis du har fået andet fuldtidsarbejde, der ikke er tidsbegrænset.

Du kan også udtræde, hvis du har haft 1.924 timers almindeligt lønarbejde inden for de sidste 15 måneder eller 962 timer inden for de sidste otte måneder.

Der gælder særlige regler, hvis det er din ægtefælle, der er medejer.

Du kan udtræde af en virksomhed, der fortsættes af din ægtefælle. Der skal være tale om et ophør, der er mere end midlertidigt. Det vil sige, at der ikke må være planer om, at du inden for kort tid igen skal arbejde i virksomheden.

Læs mere: Udtræden af egen eller ægtefælles virksomhed

Læs mere: Udtrådt, men fortsat medejer

Jacob Nielsen

Jacob Nielsen

LAVER DU KUNST?

Når du udfører kunst, skal AJKS tage stilling til, om der er tale om selvstændig virksomhed, eller om det er tale om en hobby/fritidsaktivitet.

Kan din hovedbeskæftigelse blive til bibeskæftigelse?

Hvis du har en selvstændig virksomhed, du har drevet som din hovedbeskæftigelse, kan du som hovedregel ikke gøre den samme virksomhed til en bibeskæftigelse og samtidig få dagpenge.

Kan din hovedbeskæftigelse blive til bibeskæftigelse >

Jacob Nielsen

LEGATER OG FORLAGSAFTALER

Legater kan være selvstændig virksomhed.