Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse skal forstås på den måde, at du fortsat har lønmodtagerarbejde som din hovedbeskæftigelse.

Der er tale om selvstændig bibeskæftigelse i disse to situationer:

  • Du er allerede ledig og har modtaget dagpenge i et stykke tid. Du ønsker at starte din virksomhed under ledighed. Er du tidligere ophørt med en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke starte selvstændig bibeskæftigelse i de første seks måneder, efter du er ophørt med denne. I givet fald mister du din ret til dagpenge indtil seks måneders perioden er udløbet.
  • Du bliver ledig fra lønmodtagerarbejde og får en ny dagpengeret på to år. Du har haft virksomheden samtidig med dit lønarbejde. Det er en betingelse, at du har haft lønmodtagerarbejde i mindst 80 timer per måned i gennemsnit i de seneste seks måneder, før du melder dig ledig. Der skal være mindst én løntime i fem af månederne og dit arbejde skal være indberettet af arbejdsgiveren til indkomstregisteret.

Er du nyuddannet sidestilles perioder med uddannelse med lønarbejde på fuld tid. Perioder med selvstændig virksomhed sidestilles ikke med lønarbejde.

Perioden på seks måneder kan ikke forlænges.

A-kassen skal godkende, at der er tale om bibeskæftigelse og at du derudover kan kombinere arbejdet i din virksomhed med at modtage dagpenge. Det skyldes, at arbejdet i din virksomhed ikke må være en hindring for, at du kan tiltræde fast fuldtidsarbejde med dags varsel.

Det betyder, at du skal

  • søge fuldtidsarbejde
  • udfylde din joblog
  • komme til de møder, som a-kassen og jobcenteret indkalder dig til og
  • tilrettelægge driften i virksomheden, så du kan opfylde din forpligtelse til at stå til rådighed.

Hvis a-kassen ikke kan godkende, at der er tale om bibeskæftigelse, kan du ikke modtage dagpenge, før du har lukket din virksomhed. Under visse betingelser har du også mulighed for at omdanne din virksomhed til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Når du vil søge om dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed

For at vi kan godkende din ret til dagpenge, har vi brug for en række oplysninger fra dig på blanket AK320. Du skal blandt andet oplyse virksomhedens CVR-nummer og branche. Derudover skal du beskrive aktiviteterne i din virksomhed – herunder, hvordan driften er tilrettelagt. Blanketten finder du i selvbetjeningen.

Hvis vi kan godkende din ansøgning om tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, bliver du omfattet af en begrænsning i din ret til dagpenge. Derudover skal du fradrages for de arbejdstimer, som du har i virksomheden.

Dagpenge i maksimalt 30 uger

Når du har fået tilladelsen, begrænses din dagpengeret til 30 uger samtidig med, at du har din virksomhed. Det kaldes supplerende dagpenge.

Supplerende dagpenge omfatter uger med alt arbejde – det vil sige, at arbejdet i din virksomhed opgøres sammen med eventuelt lønmodtagerarbejde. Der er tale om én fælles ret på 30 uger.

De 30 uger starter på det tidspunkt, hvor du første gang modtager supplerende dagpenge – enten på grund af lønmodtagerarbejde eller fra den første i den måned, hvor du starter din virksomhed.

Perioden løber i alle uger, hvor du modtager ydelser – også selvom du i perioder ikke har arbejde i virksomheden.

Det betyder, at uger, hvor du ikke modtager dagpenge – fx på grund af fuldtidsarbejde, ikke forbruger af dine 30 uger.

Ret til supplerende dagpenge udløber efter 30 uger.

Herefter opgør vi, om du har mulighed for enten af forlænge dine 30 uger med yderligere op til 12 uger eller om du kan genoptjene en ny ret til 30 uger.

Forlængelse

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, har du mulighed for at forlænge retten til 42 uger.

Der kan forlænges for fire uger ad gangen – i alt tre gange.

Forlængelsen sker på baggrund af løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT inden for de seneste tolv måneder fra det tidspunkt, dine 30 uger ophørte.

Én månedsindberetning med mere end 146 løntimer som fuldtidsforsikret og 118 timer som deltidsforsikret, giver ret til fire ugers forlængelse.

Hvis din virksomhed har været registreret i offentlige registre i mindst seks måneder den dag du har brugt dine 30 uger, kan du også forlænge på baggrund af selvstændig virksomhed. Du kan forlænge med fire uger for hver måned, du har drevet virksomhed og ikke modtaget dagpenge.

A-kassen beregner din forlængelse, når din ret til supplerende dagpenge ophører.

Timer, som du eventuelt har brugt til forlængelse af dine 30 uger, kan ikke bruges til genoptjening af ny ret til supplerende dagpenge.

Du kan maksimalt modtage dagpenge i 78 uger. De 78 uger starter på det tidspunkt, hvor du første gang modtager dagpenge samtidig med din selvstændige virksomhed.

Perioden løber i alle de uger, hvor du modtager ydelser, også selvom du i perioder ikke har arbejde i virksomheden.

Genoptjening af nye 30 uger

Du behøver ikke at have opbrugt dine 30 uger for at få en ny ret, da der er tale om en løbende opgørelse.

Du optjener en ny ret til 30 uger, når du indenfor en periode af 12 sammenhængende måneder, har haft mere end 146 timers arbejde i seks af månederne. Som deltidsforsikret skal du have haft mere end 118 timers arbejde i seks af månederne.

Du optjener også en helt ny ret, hvis du i et kalenderår ikke har modtaget dagpenge, og du har haft en samlet indtægt opgjort som A-indkomst, B-indkomst udenfor en virksomhed og overskud fra en selvstændig virksomhed på mindst 263.232 kroner som fuldtidsforsikret og 175.488 kroner som deltidsforsikret (i 2024).

Når din ret er udløbet

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, skal du vælge mellem at lukke din virksomhed og fortsat modtage dagpenge – eller vælge dine dagpenge fra.

Har du lønmodtagerarbejde på deltid ved siden af din virksomhed, så kan du ikke længere modtage dagpenge i de uger, hvor du har lønmodtagerarbejde.

Fradrag for timeforbrug i selvstændig virksomhed

I en ledighedsperiode skal du altid skrive dit timeforbrug i din selvstændige virksomhed på dit dagpengekort. Du skal angive samtlige timer, du bruger på virksomheden - også de timer, du ikke fakturerer på en kunde: fx administration, transport, mv.

Timerne medfører fradrag time for time i dine dagpenge. Fradraget skal også ske, selv om virksomheden giver underskud.

Der er ikke et ”loft” på, hvor mange timer du må have i din virksomhed. Alle timer medfører fradrag. Det betyder, at du gerne må arbejde fuld tid i din virksomhed. Du skal blot skrive dine timer på dit dagpengekort, hvorefter du bliver fradraget for disse timer i dine dagpenge.

Luk selvstændig bibeskæftigelse

Der gælder de samme krav for ophør af en selvstændig bibeskæftigelse som ved ophør af en selvstændig hovedbeskæftigelse. Læs mere her

Du har dog ingen venteperiode, før du kan få dagpenge.

Hvis du vil omdanne din virksomhed til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse

Du kan også – under visse omstændigheder – omdanne din virksomhed til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Kun ét ophør pr. dagpengeperiode

Du kan kun ophøre med en selvstændig virksomhed én gang pr. dagpengeperiode.

Har du fået dagpengeret efter ophør med en virksomhed, tæller dette ophør ikke med.

Det betyder, at hvis starter en ny virksomhed i din dagpengeperiode, og du efterfølgende lukker denne, så har du det ene ophør, som du kan have og stadig modtage dagpenge efter ophørt.

Hvis du så endnu en gang starter en ny virksomhed i den samme dagpengeperiode, og du ophører med denne, vil du ikke kunne modtage dagpenge, da det er dit andet ophør. Kun, hvis du har optjent en helt ny ret til dagpenge i to år.

Virksomhed og efterløn

Du skal være opmærksom på, at drift af selvstændig virksomhed som udgangspunkt ikke er muligt, når du er på efterløn.

Du kan dog søge om tilladelse til drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Du skal være opmærksom på, at dokumentationskravet og betingelserne er vanskelige at opfylde.

Bliv klogere på, hvordan du får tilladelse til selvstændig virksomhed samtidig med efterløn.