Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

AJKS' strategi

Her kan du læse AJKS' strategi. Vi arbejder på tre niveauer:
1. Udbetaling af ydelser efter lovgivning samt rådgivning og vejledning om dette
2. karriererådgivning og brobygning til virksomheder
3. Politisk interessevaretagelse.

Hvis du er interesseret, kan du også læse:

AJKS' kernefortælling

AJKS' værdier

 

1. Udbetaling af ydelser

AJKS' formål er at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til a-kasserne.

 

AJKS arbejder for:

 • at være en let tilgængelig a-kasse.  Det betyder, at vi fortsat skal arbejde med teknologiske løsninger, som sikrer medlemmerne let adgang til AJKS og deres sag. 
 • at det enkelte medlem har sin egen personlige rådgiver som sparringspartner i forhold til at lovgivningen.
 • at alle medarbejdere er klædt på til at vejlede medlemmerne bedst muligt.
 • at kvaliteten af udbetalinger er høj.
 • at udbetalinger sker korrekt og til tiden.
 • at sikre et godt lønsikringsprodukt til medlemmerne.
 • at medlemmerne får hjælp til at leve op til de mange krav og forventninger, som systemet stiller dem i en ledighedsperiode. 
 • at rådgive alle professionelt uafhængigt af, om vedkommende ernærer sig som lønmodtager, selvstændig, freelancer eller atypisk beskæftiget.

 

2. Karrierepartner - Rådgivning og vejledning i forhold til job 
 

AJKS  har fokus på at støtte medlemmerne og være en professionel sparringspartner i forhold til arbejdslivet. Det gælder både for lønmodtagere, selvstændige og atypisk beskæftigede. 

 

AJKS arbejder for:

 • at medlemmet får sine ressourcer i front, som et godt afsæt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
 • at være en aktiv medspiller i forhold til formidling af arbejde.
 • at tilbyde mulighed for netværksdannelse og vidensudveksling.
 • at alder ikke er en hindring i forhold til at komme i beskæftigelse.
 • at få medlemmerne videre i beskæftigelse så hurtigt som muligt - og hjælpe til at skabe det gode match mellem virksomhed og medlem.
 • at hjælpe medlemmerne med at indfri deres potentiale.
 • at styrke medlemmernes markedsværdi.
 • at spille en aktiv rolle, når det gælder om at skabe jobåbninger for ledige medlemmer. 
 • at have en tæt relation til det faglige miljø og arbejdsgiverne, så vi gør en forskel ved at skabe jobåbninger til vores medlemmer.
 • at have det bedste LinkedIn netværk for ledige. 
 • at blive stærkere i forhold til målrettede tilbud for selvstændige.

 

3. Påvirkning af arbejdsmarkedspolitik

AJKS har fokus på, at vilkårene på beskæftigelsesområdet forbedres.

 

AJKS arbejder for:

 • at dagpengesystemet forbedres efter at være blevet udhulet gennem mange år.
 • at sikre, at medlemmerne har adgang til gode ydelser, hvis de mister beskæftigelse.
 • at bureaukratiske regler ændres og efterleves, så de understøtter medlemmernes mulighed for beskæftigelse i stedet for unødig kontrol.
 • at forbedre det sociale sikkerhedsnet for freelancere og selvstændige.
 • en aktiv arbejdsmarkedspolitisk indsats - både i forhold til det lovforberedende og det opfølgende arbejde. Det gør vi i samarbejde med DJ/KS, gennem repræsentationen i Danske A-kasser og i øvrige relationer til andre faglige organisationer og a-kasser
 • at medlemmernes kompetencer respekteres.
 • at alle instanser arbejder for at sikre, at medlemmet får den hjælp, som de har ret til.
 • at bevare seniorjob-ordningen. 
 • at man ikke udelukkes fra a-kassen, fordi man opnår en bestemt alder