Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

AJKS' strategi

Her kan du læse AJKS' strategi. Vi arbejder på tre niveauer:
1. Udbetaling af ydelser efter lovgivning samt rådgivning og vejledning om dette
2. karriererådgivning og brobygning til virksomheder
3. Politisk interessevaretagelse.

Hvis du er interesseret, kan du også læse:

AJKS' grundfortælling

AJKS' værdier

 

1. Udbetaling af ydelser

AJKS' formål er at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til a-kasserne.

 

AJKS arbejder for:

 • at være en let tilgængelig a-kasse.  Det betyder, at vi fortsat skal arbejde med teknologiske løsninger, som sikrer medlemmerne let adgang til AJKS og deres sag. 
 • at det enkelte medlem har sin egen personlige rådgiver som sparringspartner i forhold til at lovgivningen.
 • at alle medarbejdere er klædt på til at vejlede medlemmerne bedst muligt.
 • at kvaliteten af udbetalinger er høj.
 • at udbetalinger sker korrekt og til tiden.
 • at sikre et godt lønsikringsprodukt til medlemmerne.
 • at medlemmerne får hjælp til at leve op til de mange krav og forventninger, som systemet stiller dem i en ledighedsperiode. 
 • at rådgive alle professionelt uafhængigt af, om vedkommende ernærer sig som lønmodtager, selvstændig, freelancer eller atypisk beskæftiget.

 

2. Karrierepartner - Rådgivning og vejledning i forhold til job 
 

AJKS  har fokus på at støtte medlemmerne og være en professionel sparringspartner i forhold til arbejdslivet. Det gælder både for lønmodtagere, selvstændige og atypisk beskæftigede. 

 

AJKS arbejder for:

 • at medlemmet får sine ressourcer i front, som et godt afsæt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
 • at være en aktiv medspiller i forhold til formidling af arbejde.
 • at tilbyde mulighed for netværksdannelse og vidensudveksling.
 • at alder ikke er en hindring i forhold til at komme i beskæftigelse.
 • at få medlemmerne videre i beskæftigelse så hurtigt som muligt - og hjælpe til at skabe det gode match mellem virksomhed og medlem.
 • at hjælpe medlemmerne med at indfri deres potentiale.
 • at styrke medlemmernes markedsværdi.
 • at spille en aktiv rolle, når det gælder om at skabe jobåbninger for ledige medlemmer. 
 • at have en tæt relation til det faglige miljø og arbejdsgiverne, så vi gør en forskel ved at skabe jobåbninger til vores medlemmer.
 • at have det bedste LinkedIn netværk for ledige. 
 • at blive stærkere i forhold til målrettede tilbud for selvstændige.

 

3. Påvirkning af arbejdsmarkedspolitik

AJKS har fokus på, at vilkårene på beskæftigelsesområdet forbedres.

 

AJKS arbejder for:

 • at dagpengesystemet forbedres efter at være blevet udhulet gennem mange år.
 • at sikre, at medlemmerne har adgang til gode ydelser, hvis de mister beskæftigelse.
 • at bureaukratiske regler ændres og efterleves, så de understøtter medlemmernes mulighed for beskæftigelse i stedet for unødig kontrol.
 • at forbedre det sociale sikkerhedsnet for freelancere og selvstændige.
 • en aktiv arbejdsmarkedspolitisk indsats - både i forhold til det lovforberedende og det opfølgende arbejde. Det gør vi i samarbejde med DJ/KS, gennem repræsentationen i Danske A-kasser og i øvrige relationer til andre faglige organisationer og a-kasser
 • at medlemmernes kompetencer respekteres.
 • at alle instanser arbejder for at sikre, at medlemmet får den hjælp, som de har ret til.
 • at bevare seniorjob-ordningen. 
 • at man ikke udelukkes fra a-kassen, fordi man opnår en bestemt alder 
Denne blok er defekt eller manglende. Du kan mangle indhold eller også kræves der, at du aktiverer det oprindelige modul.
Fandt du den information du søgte