Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu
Er du nyuddannet? Stort tillykke - vi hjælper dig godt i gang med jobsøgningen.

Nyuddannet

Nyuddannet - alt du skal vide om a-kasse og jobsøgning.

Stort tillykke med uddannelsen!

Som nyuddannet er a-kasseverdenen og dagpengesystemet anderledes end for dem, der har været i job.
Her på siden har vi samlet alt, du skal vide, hvis du er nyuddannet og jobsøgende.

Se svar og spørgsmål i FAQ nederst på siden
Du finder svar på spørgsmål, som vi ofte får fra dimittender, og du får et visuelt overblik over de første måneder som nyuddannet i a-kassen. 
Du kan også kigge i vores dimittendpakke, hvor vi har samlet alle vores tilbud til nyuddannede. Download også vores lynguide, hvis du vil have en tjekliste og masser af gode råd til at lande blødt i dagpengeland. 

Se tidslinje over forløbet i a-kassen de første par måneder
Tidslinjen udgør et overblik over forløbet de første måneder i a-kassen.  Øverst på tidslinjen kan du se, hvad du selv skal gøre, og nederst kan du se, hvornår du bliver kontaktet af AJKS. 

'
Fra studerende til jobsøgende

Hvorfor skal jeg vide, hvornår min uddannelse slutter?

Allerede medlem:
Du skal søge om dimittendstatus senest 14 dage efter, du afslutter din uddannelse. Derfor er det vigtigt at kende den præcise dato for, hvornår din uddannelse slutter. Du mister retten til dagpenge, hvis du overskrider fristen.


Du kan ændre din status ved at logge ind i Selvbetjeningen og udfylde blanket AK044 under Blanketter.


Kommende medlem:
Du skal melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter, du afslutter din uddannelse. Derfor er det vigtigt at vide, hvornår den slutter. Du mister retten til dagpenge, hvis du overskrider indmeldingsfristen.  Meld dig ind her

Hvornår er min uddannelse afsluttet?

Hvis du er i tvivl om, hvornår din uddannelse er slut, så kontakt din studievejledning.

Der er forskellige kriterier for at afslutte en uddannelse. De kan være forskellige fra studie til studie.
Der er 3 muligheder:

  • Den dato du får din sidste karakter
  • Den dato din forhåndsgodkendelse er dateret/underskrevet
  • Den dato dit eksamensbevis er dateret.

Jeg har et studiejob, hvad skal jeg være opmærksom på?

Allerede medlem af a-kassen:
VIGTIGT! Du må ikke sige dit studiejob op, ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Du skal kontakte AJKS, så vi kan give dig personlig rådgivning.


Ikke medlem endnu:
Hvis du stopper i dit studiejob, efter din uddannelse slutter, skal du sige op inden, du melder dig ind i a-kassen. Ellers får det betydning for dine dagpenge. Kontakt gerne AJKS, så vi kan rådgive dig.


Supplerende dagpenge
Som nyuddannet har du også mulighed for at få supplerende dagpenge.
Her kan du læse mere om  regler og muligheder for dimittender med studiejob.

Hvordan melder jeg mig ind?

Du skal melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter, din uddannelse er afsluttet.

Som nyoptaget dimittendmedlem er du først dagpengeberettiget 1 måned efter, din uddannelse er afsluttet.

Hvis du ikke har været medlem af en a-kasse et år før, du færdiggør din uddannelse, så har du først ret til dagpenge en måned efter, du afslutter din uddannelse.

Meld dig ind her

Hvordan søger jeg om dimittendstatus?

Du skal ændre din status fra studiemedlem til dimittend senest 14 dage efter, din uddannelse er afsluttet.

Du kan ændre din status ved at logge ind i Selvbetjeningen og udfylde blanket AK044 under Blanketter.

Husk, vi kan først godkende dine dimittendrettigheder EFTER, din uddannelse er afsluttet.

Hvad er 14-dages-fristen?

Allerede medlem?

Som medlem skal du ændre din status fra studerende til nyuddannet med dimittendrettigheder senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

Det gør du ved at udfylde blanket AK044, som du finder i Selvbetjeningen under Blanketter.

Det er vigtigt, at du husker 14-dages-fristen, ellers mister du din ret til dagpenge som nyuddannet.

Glemmer du 14-dages-fristen, kan du først få ret til dagpenge, når du har været medlem af en a-kasse i minimum et år og har haft en indtægt på mindst 254.328 kroner (i 2023) som fuldtidsforsikret og 169.548 kroner som deltidsforsikret (i 2023). Indtægten skal være indberettet til indkomstregistret inden for de seneste tre år og skal ligge i en medlemsperiode.

Der er et loft på, hvor meget indtægt du kan tælle med hver måned. Som fuldtidsforsikret kan du højest tælle 21.194 kroner (i 2023) med pr. måned og 14.129 kroner (i 2023) pr. måned som deltidsforsikret.

Hvis du har været medlem, et år inden du gør din uddannelse færdig, vil du have ret til dagpenge, dagen efter du afsluttede din uddannelse.

Skal du have dagpenge, skal du svare JA til dette på AK044. Du skal også huske at melde dig på jobnet.dk, senest den dag du får ret til dagpenge.


Se de aktuelle dagpengesatser nu

 

Ikke medlem?

Hvis du ikke er medlem af AJKS, inden du færdiggør din uddannelse, skal du melde dig ind - senest 14 dage efter du afslutter uddannelsen.

Det er meget vigtigt, at du husker 14-dages-fristen, ellers vil du helt miste din ret til dagpenge som nyuddannet. Dette uanset om du skal have dagpenge efter din uddannelse eller ikke.

Glemmer du 14-dages-fristen, kan du først få ret til dagpenge, når du har været medlem af en a-kasse i minimum et år og har haft en indtægt på mindst 254.328 kroner (i 2023) som fuldtidsforsikret og 169.548 kroner som deltidsforsikret (2022-tal). Indtægten skal være indberettet til indkomstregistret inden for de seneste tre år og skal ligge i en medlemsperiode.

Der er et loft på, hvor meget indtægt du kan tælle med hver måned. Som fuldtidsforsikret kan du højest tælle 21.194 (i 2023) kroner med pr. måned og 14.129 (i 2023) kroner pr. måned som deltidsforsikret.

Meld dig ind i AJKS

Hvis du har ikke været medlem af en a-kasse, et år før du færdiggør din uddannelse, så har først ret til dagpenge, en måned efter du afslutter din uddannelse.

Skal du have dagpenge, skal du også huske at melde dig ledig på jobnet.dk senest den dag, du har ret til dagpenge. Du skal også udfylde en ledighedserklæring for nyuddannede AR265, som du finder under dagpengefanen i Selvbetjeningen.

Hvordan bliver jeg overflyttet fra en anden a-kasse

Du skal udfylde vores elektroniske optagelsesblanket for at blive medlem.
Hvis du allerede er medlem i en anden a-kasse, sørger vi for, du bliver meldt ud af din nuværende a-kasse.

Du får automatisk din anciennitet med dig. Hvis du har været medlem af en anden a-kasse i et år, så er du dagpengeberettiget, når din uddannelse er afsluttet - hvis du søger om dimittendstatus.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har job eller åbner selvstændig virksomhed?

Du har et job og vil ikke søge om dagpenge:
Du skal søge om dimittendstatus, selvom du har job, når din uddannelse slutter. Ellers kan du ikke få dagpenge, hvis du en dag har brug for det.


Du kan søge om dimittendstatus ved at logge ind i Selvbetjeningen og udfylde blanket AK044 under Blanketter.


Du har et job og vil søge om supplerende dagpenge:
Hvis du er i et job med under 37 timer om ugen, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge. For at få supplerende dagpenge skal du sende os en kopi af din kontrakt.

 

Hvis du har et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest AR230.
Du finder frigørelsesattest AR230 her  

 

Du har en selvstændig virksomhed og vil ikke søge om supplerende dagpenge:
Hvis du vil beholde din selvstændige virksomhed, som du har haft sideløbende med dit studie, skal du kontakte a-kassen hurtigst muligt, så vi kan rådgive dig.

Ellers risikerer du at skulle lukke din virksomhed, hvis du får behov for dagpenge på et senere tidspunkt.


Du har en selvstændig virksomhed og vil søge om supplerende dagpenge:
Hvis du har selvstændig virksomhed og gerne vil modtage supplerende dagpenge, skal du udfylde blanket AK320 i Selvbetjeningen og kontakte AJKS, så vi kan rådgive dig bedst muligt.

Du kan finde blanket AK320 i Selvbetjeningen under Blanketter.

Hvornår skal jeg melde mig ledig på jobnet.dk

Når du har søgt om optagelse eller dimittendstatus i AJKS, får du et brev fra os, hvor der står, hvornår du er dagpengeberettiget.  

Du skal melde dig ledig den dag, du er dagpengeberettiget.
Hvis du gør det senere, er du først dagpengeberettiget fra den dag, du er meldt ledig. Hvis du melder dig ledig i meget god tid, risikerer du at blive indkaldt til samtaler og skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet, inden du er dagpengeberettiget. 

Hvornår skal jeg udfylde en ledighedserklæring hos AJKS?

Du skal udfylde en ledighedserklæring i AJKS' Selvbetjening, når du har meldt dig ledig på jobnet.dk - ellers kan du ikke få dagpenge.

Du finder ledighedserklæringen i Selvbetjeningen under Blanketter.

Husk også at udfylde dit dagpengekort, så du kan få udbetalt dagpenge.
Dagpengekortet ligger også i Selvbetjeningen under Blanketter. Det 
bliver frigivet 6 hverdage før den sidste hverdag i måneden.

Hvornår skal jeg udfylde mit første dagpengekort?

Når du har meldt dig ledig på jobnet.dk, og du har udfyldt en ledighedserklæring på AJKS' Selvbetjening, bliver der åbnet op for dit første dagpengekort.

Hvornår skal du udfylde dit dagpengekortkort?

Hvis du vil være sikker på at få dine penge til tiden, skal du udfylde dit dagpengekort ved slutningen af hver udbetalingsperiode, hvilket typisk er 6 bankdage før den kommende første.

Du skal udfylde et nyt dagpengekort hver måned.  Sådan udfylder du et dagpengekort

Her kan du se de aktuelle dagpengesatser og udbetalingsperioder

Hvornår får jeg udbetalt dagpenge?

Du optjener dagpenge fra den dag, du er dagpengeberettiget. Dagpengene bliver bagudbetalt, så de bliver udbetalt måneden efter, de er blevet optjent. Dagpengene er på din Nemkonto den sidste hverdag i måneden.

Her kan du se de aktuelle dagpengesatser og udbetalingsperioder

Hvordan får jeg beregnet en ny dagpengesat?

Du har mulighed for at få beregnet en ny dagpengesats, hvis du har haft arbejde efter du dimitterede.

Det er et krav, at du har haft mindst tre måneders arbejde indenfor seks måneder, efter du fik ret til dagpenge. Det er ikke et krav, at det er tre måneders sammenhængende arbejde.

Hvad er et Velkomstmøde – og hvordan booker jeg et?

Du er velkommen til vores webinarer, som du finder i AJKS' eventkalender. Det er frivilligt at deltage.

AJKS holder obligatoriske velkomstmøder for alle ledige.  Her fortæller vi om a-kassereglerne og de muligheder, der er i dagpengesystemet.

Du skal selv booke et velkomstmøde gennem AJKS' Selvbetjening.

Vi sender et velkomstbrev, når du har meldt dig ledig, og herefter har du 14 dage til at booke et velkomstmøde. Fristen for at booke mødet står i brevet.

Hvad er et Temamøde – og hvordan booker jeg et?

Temamøder er obligatoriske møder med indhold, der skal styrke din vej til at finde et job.

Du kan selv vælge, hvilket møde du gerne vil med til – både i forhold til dato og tema.

Temaerne kan f.eks. være ’Styrk din digitale profil’ eller ’Uopfordret jobsøgning - hvorfor og hvordan’.

Du skal til 2 obligatoriske temamøder indenfor de første 6 måneder af din ledighedsperiode. Du får besked fra a-kassen, når det er tid til at booke et nyt temamøde.

Du får en invitation til temamødet og kan derefter booke det, der passer dig bedst.

Kan jeg fortsætte i mit studiejob og stadig få dagpenge som nyuddannet?

Ja, du kan gøre brug af dine 30 ugers supplerende dagpenge. De forudsætter, at du har en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, som gør at du kan opsige dit job med kort varsel. Læs mere om frigørelsesattest her 

Derudover skal du vide, at du stadig skal søge jobs, som fik du fulde dagpenge. Du vil derfor skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved at søge 2 jobs om ugen og dokumentere det i jobloggen, samt deltage i obligatoriske møder. 

Du vil desuden blive modregnet i dagpengene for de dage, du har arbejde. Hvordan modregningen sker, afhænger af, hvordan du arbejder, og hvilken form for indtægt, du modtager for dit arbejde. Læs mere om supplerende dagpenge her

Og læs her om arbejde og indtægter

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt din a-kassevejleder, som du finder her 

Få 5 tips til hvordan du kan lade dit speciale bane vej til det første job for dig og opbygge din faglige autoritet. 

Brug dit speciale til at sparke jobsøgningen i gang

Eller brug det aktivt til at positionere dig. Få 5 tips til hvordan du kan lade dit speciale bane vej til det første job for dig og opbygge din faglige autoritet. 

Nyuddannet? Vi har samlet en dimittend pakke til dig. Skær genvej til jobbet med råd, sparring og gratis events.

Få AJKS' dimittendpakke

Nyuddannet? Vi har samlet en dimittend pakke til dig. Skær genvej til jobbet med råd, sparring og gratis events.

Få hele pakken nu

Gå ikke glip af sikkerhedsnettet som soloselvstændig eller freelancer. Bliv medlem af AJKS - en af de billigste a-kasser.

Der kan ske uforudsete ting... 

Det er svært at forudse finanskriser og sygdom, og derfor er a-kassemedlemskabet et af de bedste sikkerhedsnet, du kan få. 
I AJKS får du branchespecifik rådgivning og karrierevejledning samt kursustilbud og netværksarrangementer. 

Meld dig ind her 

Snart færdig på studiet? Download vores lynguide her

Er du snart færdiguddannet? 

Download vores lynguide om overgangen fra studie til dimittend, og bliv helt skarp på, hvad du skal gøre og hvornår. 
Indeholder bl.a. en tjekliste, ugeplan, linkvejviser, tips og meget mere. 

Download lynguiden her

Skal du tættere på drømmejobbet, og kunne du godt bruge noget inspiration? Hent vores gratis guide til at skrive ansøgninger og målrette dit CV.

Gratis guide til ansøgning og CV

Skal du tættere på drømmejobbet, og kunne du godt bruge noget inspiration?
Hent vores gratis guide til at skrive ansøgninger og målrette dit CV.

Mindset: Behov, ROI og Value Propositions

Uopfordret ansøgning: mindset, terminologi og value propositions

Overvejer du at begynde at søge uopfordret? Og bliver dine håndflader også lidt klamme bare ved tanken?