Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Feriedagpenge: Udbetaling og Regler

Du optjener ret til feriedagpenge, når du har fået dagpenge fra din a-kasse eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Læs om udbetaling af feriedagpenge og hvordan du søger nu.

Hvad er feriedagpenge?

Feriedagpenge er en ydelse, du kan få fra a-kassen, hvis du skal holde ferie. Du kan få udbetalt feriedagpenge, uanset om du er på dagpenge eller i arbejde, så længe du opfylder betingelserne.

Når du gerne vil holde ferie, melder du det først til jobcenteret, senest 14 dage før feriestart. Derefter ansøger du om udbetaling af feriedagpenge via din a-kasse, der står for beregning og udbetaling af feriedagpengene.

Du skal betale skat af dine feriedagpenge; beløbet afhænger af dine skattefradrag og om du benytter hoved- eller bikort.

Hvornår kan du få feriedagpenge?

Når du får udbetalt ydelser fra din a-kasse, optjener du samtidig ret til feriedagpenge. 

Læs mere om feriedagpenge - hvad, hvornår og hvordan her 

 

Ferielov og feriedagpenge

I følge ferieloven kan ledige holde ferie med feriedagpenge, så snart ferien er optjent. Du kan dog ikke afholde flere dage med feriedagpenge, end du har optjent på det tidspunkt, hvor du afholder din ferie.

Du kan heller ikke overføre dage med feriedagpenge. Og du skal have afviklet al egen optjent ferie fra lønarbejde, før du kan få feriedagpenge.

Du optjener feriedagpenge, hvis du får:

 • feriedagpenge
 • dagpenge
 • EØS-dagpenge
 • barselsdagpenge (udbetalt af Udbetaling Danmark)

Du optjener ikke feriedagpenge på baggrund af sygedagpenge, efterløn eller befordringsgodtgørelse.

 

Hvor meget får du udbetalt i feriedagpenge?

Din sats for feriedagpenge er den samme som din dagpengesats, som hovedregel. Det vil sige, at du vil få den udbetaling af feriedagpenge, som du ville få i dagpenge.

Hvis du ikke modtager dagpenge, får du beregnet en dagpengesats på tidspunktet for din ferie. Det er den sats, du får udbetalt i feriedagpenge.

Er du i tvivl så kontakt os endelig. 

 

Beregning af feriedagpenge

 • Ferieoptjeningsåret er perioden 1. september – 31. august året efter.
 • Din ferie skal afvikles fra den 1. september til 31 . december følgende år.
 • Du kan højest optjene 25 dage med feriedagpenge.
 • Feriedagpengene optjenes løbende og kaldes samtidighedsferie.

Samtidighedsferie betyder, at du optjener feriedagpenge og feriedage løbende. Du optjener 2,08 feriedag per måned, du har fået udbetalt fulde dagpenge. Det vil sige dagpenge for 160,33 timer som fuldtidsforsikret eller 130 timer som deltidsforsikret.

Det er a-kassen, der beregner, hvor mange dage du kan få feriedagpenge for. 

 

Udbetaling af feriedagpenge

Du skal søge om at få udbetalt dine feriedagpenge hos a-kassen.

Er du medlem af AJKS kan du søge online via selvbetjeningen, hvor du udfylder blanketten 'ansøgning om feriedagpenge (AR258)'.

Hvis du vil søge om feriedagpenge for dette ferieår, skal du gøre det senest 31. januar i det efterfølgende ferieår (ferien skal holdes INDEN 31. december og meldes til jobcenteret og a-kassen, hvis du er ledig, men du kan vente med at søge om feriedagpenge frem til 31. januar).

Du har mulighed for at få dine feriedagpenge udbetalt en uge før din ferie starter. Så skal vi blot modtage din ferieansøgning senest en måned før feriestart.

 

Feriedagpengeregler

Du kan få udbetalt dine feriedagpenge, uanset om du er ledig eller i job. For at få udbetalt dine feriedagpenge, gælder følgende feriedagpengeregler:

 • du har optjent ret til feriedagpenge
 • du er berettiget til dagpenge, hvis du er ledig 
 • du holder ferie
 • du har afholdt al egen optjent ferie (med feriekort eller løn)
 • du er medlem af en a-kasse på ferietidspunktet
 • umiddelbart før ferien er du enten ledig eller lønmodtager
 • du bor og opholder dig i Danmark, når din ferie starter
 • hvis du er ledig, skal du oplyse om ferien både til a-kassen og dit jobcenter senest 14 dage før første feriedag.

Du skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller skrive ansøgninger, mens du holder ferie.

 

Er du omfattet af konflikt?

Retten til feriedagpenge er betinget af, at du også ville have ret til dagpenge, hvis du havde været ledig.

Det betyder, at hvis du er omfattet af konflikt, har du ikke ret til dagpenge og dermed heller ikke ret til ferie med feriedagpenge.

Retten til ferie med feriedagpenge ophører på det tidspunkt, hvor du er omfattet af konflikt. Det gælder uanset, om ferien var aftalt, planlagt eller påbegyndt før konflikten.

Du vil først igen kunne modtage feriedagpenge, når du ikke længere er omfattet af konflikt.

 

Hvornår kan du ikke få feriedagpenge?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om reglerne, har spørgsmål til hvordan vi beregner feriedagpengene, eller vil vide hvor mange dage du kan få feriedagpenge for.

Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du:

 • driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
 • får efterløn
 • er i seniorjob
 • er i udlandet umiddelbart før ferien
 • er under uddannelse uden ret til dagpenge
 • er sygemeldt eller på barsel
 • har mistet din ret til dagpenge 
 • Er omfattet af konflikt

Bliv klogere på om du er omfattet af konflikt nu.

Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du godt få udbetalt feriedagpenge. Hvorvidt din virksomhed er din bibeskæftigelse eller din hovedbeskæftigelse, beror på helt objektive kriterier. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for at få en afklaring.

Du kan ringe til os på telefon 3342 8001 fra mandag - fredag fra kl. 10-15, møde op personligt eller skrive til os via selvbetjeningen. 

 

Ansøgning om feriedagpenge

Hvis du er medlem af AJKS og vil søge om udbetaling af feriedagpenge, så gå til selvbetjeningen.

 

Er du ledig og vil holde ferie?

Læs hvornår du skal melde din ferie til jobcenteret, hvornår du skal bruge egen optjente ferie og hvordan du angiver ferie på dit efterløns- eller dagpengekort hos a-kassen. Bliv klogere på reglerne for ferie nu 

Ferie kan ofte betale sig - læs vores artikel om at holde ferie fra jobsøgningen som ledig lige her