Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Forhåndsgodkendelse af specialet

Med en forhåndsgodkendelse har du mulighed for at få dagpenge dagen efter, du har afsluttet din uddannelse, hvis du har været medlem af AJKS i mindst et år. Du finder blanketten til forhåndsgodkendelse her.

Hvad er en forhåndsgodkendelse?

En forhåndsgodkendelse er en bekræftelse fra din censor og vejleder på, at dit speciale er godkendt – før de giver specialet en karakter.

Du finder forhåndsgodkendelse her

Hvad kan du bruge en forhåndsgodkendelse til?

Med en underskrevet forhåndsgodkendelse har du mulighed for at få dagpenge som dimittend tidligere.

Udgangspunktet for at få dagpenge, er, at du er færdig med din uddannelse.

Det er du typisk, når du får din sidste karakter. Men når vi allerede ved, at dit speciale er godkendt (hvilket bekræftes via forhåndsgodkendelsen) kan vi – som hovedregel – sikre dig dagpengeret fra dagen efter den sidste dato på din forhåndsgodkendelse.

Både censor og vejleder skal skrive under og det gør de typisk ikke samme dag, så det er altså den sidste dato på godkendelsen, der angiver hvornår din uddannelse er færdig.

For at du kan få dagpenge dagen efter endt uddannelse, skal du have været medlem af AJKS i minimum et år.

Er du ikke medlem af AJKS?  

Hvis du ikke er medlem af AJKS, men søger om optagelse med en forhåndsgodkendelse kan du få dine dimittendrettigheder – og dermed ret til dagpenge – efter 1 måneds medlemskab.

Hvem kan få en forhåndsgodkendelse?

Det er dit studiested, og eventuelt censor og vejleder der afgør, om du kan søge om forhåndsgodkendelse. Så undersøg mulighederne med dit studie før du henter blanketten.

Du finder forhåndsgodkendelse her

Husk 14-dages fristen, når dit speciale forhåndsgodkendes

Når du får en forhåndsgodkendelse, bliver din uddannelse anset for værende afsluttet. 

Det betyder, at du skal skifte din status i a-kassen. Så er du nemlig ikke længere studerende, men nyuddannet eller dimittend. 

Du har 14 dage fra den dato din forhåndsgodkendelse er dateret til at give AJKS besked.

Du giver os besked ved at ændre din status fra studerende til dimittend i selvbetjeningen

Hvad hvis du glemmer 14-dages fristen?

Hvis du overskrider eller glemmer 14-dages fristen gælder forhåndsgodkendelsen ikke som afslutning på din uddannelse og du må vente på din karakter. 

Bliv klogere på at gå fra studerende til nyuddannet nu