Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Aktivering

Når du har været ledig i et stykke tid, har du både ret og pligt til aktivering. Det betyder, at du har ret til at få et tilbud om en aktivitet i fx en virksomhedspraktik, men også pligt til at tage imod et tilbud om en aktivitet iværksat af jobcentret eller anden aktør.

Du skal have et tilbud om en aktivitet senest efter 26 ugers ledighed

Andre ordninger

Der er flere forskellige typer af ordninger, der forsøger at få jobsøgende ud på arbejdsmarkedet.

Læs mere om dem der er mest relevante for AJKS' medlemmer

Jobcentret og anden aktør har altid ret til at vurdere, at du skal have et tilbud om en aktivitet inden rettidighedsfristerne, som de er skitseret ovenfor. Som ledig har du også ret til at ønske et tilbud inden de ovenstående frister.

Når du bliver aktiveret, skal dette aftales i ”Min Plan” i samarbejde med jobcentret eller anden aktør.

Aftaler i ”Min Plan” skal i sagens natur gennemføres. Udebliver du, eller misligholder du på anden måde en indgået aftale i ”Min Plan”, risikerer du desværre at få karantæne eller miste din ret til dagpenge helt.
Lever aktiviteten ikke op til det aftalte, fx indholdsmæssigt, kan du klage til jobcentret. Selvom du har klaget, skal du stadig deltage i tilbuddet, mens klagesagen behandles.

Pasning uden for institutionens åbningstid?

Har du børn eller familie i husstanden, der kræver særlig pleje? Hvis du ikke har mulighed for pasning uden for institutionens åbningstid, er det vigtigt, at du straks kontakter jobcenteret og får registreret dette. Årsagen er, at jobcenteret skal tage højde for dette, hvis de anviser dig et job eller giver dig et aktiveringstilbud. Hvis ikke du har givet besked og den manglende pasning giver problemer, kan det medføre, at du får en effektiv karantæne på tre uger.

Læs mere: Min Plan

Hvilke tilbud om en aktivitet er der?

Aktiviteter kan opdeles i to typer - nemlig vejledning/opkvalificering og virksomhedsrettet aktivitet.

Vejledning/opkvalificering

Dækker over jobsøgningskurser, coachforløb og ordinære uddannelsesforløb.

Læs mere her: Uddannelse som aktivering

Virksomhedsrettet aktivitet

Dækker over følgende tre tilbud: virksomhedspraktik samt offentligt og privat løntilskud.

Læs mere: Virksomhedspraktik og løntilskud

Deltidsarbejde

Hvis du har deltidsarbejde svarende til 20 timer om ugen i snit, set over en måned, kan du blive fritaget for en aktivitet. Det er jobcentret, der bevilger fritagelsen tre måneder ad gangen.