Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Uddannelse som aktivering

I AJKS giver vi råd om mulighederne for at få uddannelse som aktivering og om, hvordan du skriver en god ansøgning til dit jobcenter eller anden aktør. Hvis det er noget, du er interesseret i, så kontakt en af AJKS’ karrierevejledere.

Den regionale uddannelsespulje

Har du en mellemlang eller langvideregående uddannelse, kan du ansøge dit jobcenter om at bevilge dig et kursus med midler fra den regionale uddannelsespulje. Du kan læse mere om positivlister og se dine muligheder på STAR's hjemmeside her


Uddannelsesløft til ledige med størst behov

Er du ledig, over 30 år, ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, har du mulighed for at ansøge dit jobcenter om et uddannelsesløft.

Det er ikke et krav, at der skal bevilges en hel erhvervsuddannelse – det kan godt være et grundforløb eller et par ugers uddannelse.

Jobcenteret kan bevilge dig en erhvervsuddannelse, der varer længere end din ret til arbejdsløshedsdagpenge. Der er dog en række forudsætninger for dette, som du kan få afklaret i jobcenteret.

Jobcenteret kan bevilge dig en erhvervsuddannelse, der varer længere end din ret til arbejdsløshedsdagpenge. Der er dog en række forudsætninger for dette, som du kan få afklaret i jobcenteret.

Under hele uddannelsen kan du maximalt få en reduceret dagpengeydelse på højst 80 % af den maksimale dagpengesats du er berettiget til. Dog har du mulighed for at låne op til det, der svarer til differencen mellem din hidtidige dagpengesats og de 80 %.

I perioden fra 1. marts 2017 – 31. december 2020 vil det være muligt at få 100% af din dagpengesats under uddannelsesforløbet, hvis du vælger en uddannelse, hvor der er særlig mangel på arbejdskraft. Hvilke uddannelser, der er tale om, kan du se på en landsdækkende liste, udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet. 

Listen offentliggøres på www.star.dk.

I perioden 1. august 2020 – 31. december 2021 har du ret til tilbud om en erhvervsuddannelse med 110% af din dagpengesats (dog højst 110% af den højeste dagpengesats). A-kassen kan ikke yde dig lån, hvis du får denne ordning.

Erhvervsuddannelsen skal fremgå af den såkaldte positivliste, som du finder her.

Kontakt AJKS, hvis du er interesseret i dette.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Er målrettet ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Læs mere her: seks-ugers-jobrettet-uddannelse

Uddannelsespålæg

Er du under 25 år, har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og har du ikke forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn, kan jobcentret pålægge dig at søge ind, begynde på og gennemføre en uddannelse.