Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Uddannelse som aktivering

I AJKS rådgiver vi om mulighederne for at få uddannelse som aktivering - og input til at skrive en god kursusansøgning til dit jobcenter eller anden aktør. Hvis det er noget, du er interesseret i, så kontakt AJKS’ karrierevejledere.

 

 

Kurser nulstiller ikke din aktiveringspligt

Det er kun virksomhedspraktik, der opfylder pligten til aktivering indenfor de første 26 ugers ledighed. Kurser kan godt være en del af din aktivering, men de nulstiller ikke din pligt til at komme i virksomhedspraktik indenfor de første 26 ugers ledighed.

Læs mere

Den regionale uddannelsespulje

Har du en mellemlang eller lang videregående uddannelse, kan du ansøge dit jobcenter om at bevilge dig et kursus med midler fra den regionale uddannelsespulje. Kurset skal fremgå af den regionale uddannelsespulje for den beskæftigelsesregion du bor i. Kurser på de regionale positivlister kvalificerer til områder med behov for arbejdskraft. 

Vurderingsparameteret er, om det kan sandsynliggøres at kurset vil kunne få dig hurtigere i job.

Du kan læse mere om positivlister og se dine muligheder på STAR's hjemmeside her


Uddannelsesløft til ledige med størst behov

Er du ledig, over 30 år, ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, har du mulighed for at ansøge dit jobcenter om et uddannelsesløft.

Det er ikke et krav, at der skal bevilges en hel erhvervsuddannelse – det kan godt være et grundforløb eller et par ugers uddannelse.

Jobcenteret kan bevilge dig en erhvervsuddannelse, der varer længere end din ret til arbejdsløshedsdagpenge. Der er dog en række forudsætninger for dette, som du kan få afklaret i jobcenteret.

Under hele uddannelsen kan du maximalt få en reduceret dagpengeydelse på højst 80 % af den maksimale dagpengesats du er berettiget til. Dog har du mulighed for at låne op til det, der svarer til differencen mellem din hidtidige dagpengesats og de 80 %.

Listen offentliggøres på www.star.dk.

Erhvervsuddannelsen skal fremgå af den såkaldte positivliste, som du finder her.

Kontakt AJKS, hvis du er interesseret i dette.
 

Seks ugers jobrettet uddannelse

Er målrettet ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Er du i målgruppen har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. 

Læs mere her: seks-ugers-jobrettet-uddannelse


Uddannelsespålæg

Er du under 25 år, har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og har du ikke forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn, kan jobcentret pålægge dig at søge ind, begynde på og gennemføre en uddannelse.

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Faglige og sociale arrangementer

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Vi hjælper dig med fx kompetenceafklaring, sporskifte og jobsøgningsstrategi - eller lige det, du har behov for. 

Book karrierevejledning

Er du ledig, kan du få individuel vejledning. Vi hjælper dig med fx kompetenceafklaring, sporskifte og jobsøgningsstrategi - eller lige det, du har behov for. 

Guides til gratis kurser og uddannelse

Guides til gratis kurser og uddannelse

AJKS' karrierevejledere giver dig en guide med gratis kurser, certificeringer og videreuddannelse.

Find korte kurser, workshops og bliv undervist af nogle af verdens førende universiteter helt gratis.