Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Uddannelse som aktivering

I AJKS giver vi råd om mulighederne for at få uddannelse som aktivering og om, hvordan du skriver en god ansøgning til dit jobcenter eller anden aktør. Hvis det er noget, du er interesseret i, så kontakt en af AJKS’ karrierevejledere.

Den regionale uddannelsespulje

Har du en mellemlang eller langvideregående uddannelse, kan du ansøge dit jobcenter om at bevilge dig et kursus med midler fra den regionale uddannelsespulje. Kurset skal fremgå af den positivliste, der knytter sig til den regionale uddannelsespulje.

Uddannelsesløft til ledige med størst behov

Er du ledig, over 30 år, ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, har du mulighed for at ansøge dit jobcenter om et uddannelsesløft.

Uddannelsesforløbet kan du påbegynde i starten af din ledighedsperiode. Du skal kunne gennemføre uddannelsen inden for din resterende dagpengeperiode, og den kan dermed maksimalt vare to år.

Under hele uddannelsen kan du maximalt få en reduceret dagpengeydelse på højst 80 % af den maksimale dagpengesats du er berettiget til. Dog har du mulighed for at låne op til det, der svarer til differencen mellem din hidtidige dagpengesats og de 80 %.

I perioden fra 1. marts 2017 – 31. december 2019 vil det være muligt at få 100% af din dagpengesats under uddannelsesforløbet, hvis du vælger en uddannelse, hvor der er særlig mangel på arbejdskraft. Hvilke uddannelser, der er tale om, kan du se på en landsdækkende liste, udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet. (pr. 1.1.2020 ved vi endnu ikke, om denne periode bliver forlænget).

Listen offentliggøres på www.star.dk.

Kontakt AJKS, hvis du er interesseret i dette.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Er målrettet ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Læs mere her: seks-ugers-jobrettet-uddannelse

Uddannelsespålæg

Er du under 25 år, har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og har du ikke forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn, kan jobcentret pålægge dig at søge ind, begynde på og gennemføre en uddannelse.

Denne blok er defekt eller manglende. Du kan mangle indhold eller også kræves der, at du aktiverer det oprindelige modul.
Fandt du den information du søgte