Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Seks ugers jobrettet uddannelse

Som ledig kan du have ret til at deltage i undervisning i seks uger, hvis du opfylder visse betingelser.

Hvem kan søge?

Ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med korte videregående uddannelser (KVU´ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Det betyder, at hvis du har et højere uddannelsesniveau (fx bachelor, kandidat, journalist), har du ikke mulighed for at få godkendt din deltagelse efter disse regler.

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller arbejder på fast nedsat tid hos en arbejdsgiver med en frigørelsesattest, har du ikke ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Der er krav om, at du skal have haft 5 ugers sammenlagt ledighed, før du kan starte på uddannelsen.

Det er også et krav, hvor mange ugers dagpenge du må have modtaget, når du afslutter den uddannelse, du vil søge.

Kravet afhænger af din alder: 

  • Hvis du er under 25 år: 26 ugers dagpenge
  • Hvis du er over 25 år: 39 ugers dagpenge.

Du finder kurserne her 

Hvilken uddannelse kan du søge?

Uddannelser, du har mulighed for at søge, skal være på en såkaldt positivliste. Positivlisten findes på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at du i løbet af en dagpengeperiode på to år kun har ret til ét kursus/uddannelsesforløb. Det ene kursus må altså maksimalt vare seks uger, men du kan ikke tage tre kurser på hver to uger. Kun ét kursus/uddannelsesforløb. 

Hvordan gør du?

Når du har fundet ud af, hvilken uddannelse du gerne vil starte på, udfylder du blanket AR237, som får fra uddannelsesstedet.

Når du og uddannelsesstedet har udfyldt blanketten, skal du sende den til AJKS. Det gør du ved at scanne dokumentet ind og sende det som en vedhæftet fil i selvbetjeningen.

Husk at søge i god tid, inden uddannelsen starter.

Hvad modtager du i ydelse?

Du vil modtage dine dagpenge. Derfor skal du huske at indsende dine dagpengekort, præcis som du plejer.

Befordring

Bliver kun udbetalt, hvis du deltager i arbejdsmarkedsuddannelser. Er der tale om uddannelse på videregående niveau, kan du ikke få befordringsgodtgørelse.

Skal du stadig søge arbejde?

Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dine dagpenge. Du er dog ikke forpligtet til at søge arbejde eller deltage i møder i jobcentret hos anden aktør eller hos AJKS.

Du skal dog tage imod henvist arbejde fra jobcentret.