Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde

Arbejde medfører som udgangspunkt fradrag. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom du udfører arbejdet uden for normal arbejdstid eller på helligdage.

Aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde kan blandt andet udføres i en organisation med et socialt eller humanitært sigte og kan fx gå ud på at løse velfærdsproblemer af helbreds-, forsørgelses-, og omsorgsmæssig karakter. Opgaverne ligger typisk inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Der må derfor ikke være tale om arbejde i en privat erhvervsvirksomhed, og du skal udføre arbejdet i Danmark.

Frivilligt ulønnet arbejde eller aktiviteter?

Ved frivilligt ulønnet arbejde forstås arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som man udfører frivilligt og ulønnet for organisationer, foreninger eller lignende. Fx reporterarbejde, herunder studievært på lokale TV- og radiostationer, administrative opgaver eller rådgiver i krisecenter.

Ved aktiviteter forstås arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som du udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Det kunne fx være besøgsven, ekspedient i genbrugsbutikker eller som ulønnet træner i en sportsklub.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde foregår oftest i følgende typer foreninger:

  • kirkelige
  • sports
  • ældre
  • beboer eller
  • kulturelle

Hvorvidt timer med frivilligt arbejde skal fratrækkes dine ydelser, afhænger dels af, hvem du udfører arbejdet for, dels af arbejdets karakter. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der gør sig gældende for dig.

Du skal søge AJKS om tilladelse, inden du starter. Får du tilladelsen, har du lov til at arbejde 

  • 10 timer i gennemsnit pr. uge (44 timer pr. måned), hvis du modtager dagpenge
  • 15 timer i gennemsnit pr. uge (65 timer pr. måned), hvis du modtager efterløn

uden, at det medfører fradrag i dine ydelser.