Gå til hovedindhold

Skattefri præmie

Hvis du vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom du har ret til at gå på efterløn, har du mulighed for at få udbetalt en skattefri præmie.

Det er vores opgave at beregne og udbetale din skattefri præmie til dig. Derfor kontakter vi dig ca. en måned før, du går på folkepension.

Betingelserne afhænger af din alder.

Læs mere her: Hvis du udskyder din efterløn

Er du født før den 1. januar 1956 gælder disse regler:

Opfylder du 2-års-reglen kan du begynde at optjene timer til skattefri præmie. Alle timer herefter og indtil du når folkepensionsalderen, kan bruges.

Er du født i perioden 1. januar 1956 – 30. juni 1959 gælder disse regler:

Opfylder du udskydelsesreglen, kan du begynde at optjene timer til skattefri præmie. Alle timer herefter og indtil du når folkepensionsalderen, kan bruges.

Men hvis du går på efterløn, kan du kun blive ved med at optjene præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 løntimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Er du født efter den 1. juli 1959 gælder disse regler:

Du skal ikke opfylde en udskydelsesregel. Det betyder, at du kan optjene skattefri præmie, hvis du venter eller helt undlader at gå på efterløn.

Men hvis du går på efterløn, kan du kun blive ved med at optjene præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 løntimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Hvad kan du få?

For hver 481 timers arbejde du har, optjener du en præmieportion à 13.244 kr. som fuldtidsforsikret og 8.830 kr. som deltidsforsikret.

Som selvstændig bliver timerne gjort op sådan, at for hver 13 uger, du har drevet virksomhed som din hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang, optjener du en præmieportion.

Du kan højst optjene 12 præmieportioner.

Fandt du den information du søgte