Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Skattefri præmie

Hvis du vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom du har ret til at gå på efterløn, har du mulighed for at få udbetalt en skattefri præmie.

Det er vores opgave at beregne og udbetale din skattefri præmie til dig. 

Det sker automatisk – altså skal du ikke selv ansøge om at få den skattefri præmie udbetalt.

Præmien bliver beregnet den 11. i måneden - efter du er blevet folkepensionist. Hvis du f.eks. har fødselsdag den 15. november, så sker beregning den 11. december.

Læs mere her: Hvis du udskyder din efterløn.

Som udgangspunkt modtager du din skattefri præmie den 11. i måneden, efter du er blevet folkepensionist.

Er du født før den 1. januar 1956 gælder disse regler:

Opfylder du 2-års-reglen kan du begynde at optjene timer til skattefri præmie. Alle timer herefter og indtil du når folkepensionsalderen, kan bruges.

Er du født i perioden 1. januar 1956 – 30. juni 1959 gælder disse regler:

Opfylder du udskydelsesreglen, kan du begynde at optjene timer til skattefri præmie. Alle timer herefter og indtil du når folkepensionsalderen, kan bruges.

Men hvis du går på efterløn, kan du kun blive ved med at optjene præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 løntimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Er du født den 1. juli 1959 eller derefter gælder disse regler:

Du skal ikke opfylde en udskydelsesregel. Det betyder, at du kan optjene skattefri præmie, hvis du venter eller helt undlader at gå på efterløn.

Men hvis du går på efterløn, kan du kun blive ved med at optjene præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 løntimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Hvad kan du få?

For hver 481 timers arbejde du har, optjener du en præmieportion à 14.658 kroner som fuldtidsforsikret og 9.773 kroner som deltidsforsikret (i 2024).

Du kan højst optjene 12 præmieportioner.

 

Har du arbejdet i udlandet?

Som udgangspunkt optjenes præmie kun på arbejde i Danmark, EØS, Grønland, Færøerne eller Schweiz.

Skal du kunne medtælle arbejde udført uden for disse områder, er betingelsen, at du skal være udsendt af en dansk arbejdsgiver og at denne udsendelse er af midlertidig karakter.

Det vil sige, at det af din ansættelseskontrakt tydeligt skal fremgå, at der er tale om en kortere og præcist angivet tidsbegrænset periode og udsendelsen ikke varer mere end seks år.