Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Udenlandsophold

Selvom du flytter til et andet land for at arbejde og umiddelbart ikke har brug for dagpenge, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du er medlem af a-kasse/arbejdsløshedsforsikring i det rigtige land. Ellers kan det blive meget svært for dig at få dagpenge efterfølgende.

Dybest set kan ophold i udlandet deles op i 3 kategorier:

  • EØS-lande: Som udgangspunkt skal du overflyttes til Arbejdsløshedsforsikring i det pågældende land. Kort sagt er det EU-landene samt Norge, Lichtenstein og Schweiz - se eventuelt  Hvad er EØS-landene?
  • Færøerne og Storbritannien: Får du arbejde på Færøerne eller i Storbritannien, skal du arbejdsløshedsforsikres dér. Kontakt os, hvis du skal til eller hjem fra Færøerne eller Storbritannien.
  • Ikke EØS-lande og Grønland: Som udgangspunkt kan du bevare dit medlemskab af AJKS. 

Det er afgørende, at du er forsikret korrekt. Ellers risikerer du efterfølgende at skulle arbejde et år i Danmark, hvor du samtidig er medlem af en a-kasse, for at optjene en ny dagpengeret. Derfor vil vi kraftigt opfordre alle, der rejser – eller bare overvejer at rejse - til udlandet for at arbejde, at kontakte os, så vi kan vejlede dig om din specifikke situation.

NB: Hvis du modtager dagpenge og vil fortsætte din jobsøgning i udlandet, mens du modtager dagpenge, gælder særlige regler.

Læs mere: Dagpenge og jobsøgning i udlandet

Udstationering og arbejde i EU’s institutioner

Hvis du skal udstationeres eller har fået ansættelse i en af EU’s institutioner, må du meget gerne kontakte os, så vi kan vejlede dig korrekt og sikre, at du kan få de dagpenge og rettigheder, du har ret til.

Grænsearbejdere

Hvis du bor i et EØS-land og arbejder i et andet EØS-land (fx Danmark og Sverige), er du grænsearbejder. Her skal du som udgangspunkt være arbejdsløshedsforsikret i det land, du arbejder i. Hvis du bliver ledig, skal du have dagpenge i det land, hvor du bor.

Hvis du er grænsearbejder, så kontakt AJKS, så vi kan give dig nærmere vejledning.

Området er komplekst, og der er mange regler at holde styr på, så derfor anbefaler vi altid, at du kontakter AJKS’ medlemsafdeling, inden du tager til udlandet – så du er sikker på, at du er korrekt forsikret.