Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Supplerende dagpenge

At arbejde på nedsat tid kan være en god måde at få foden inden for på arbejdsmarkedet på. Du skal vide, at du bliver betragtet som ledig, selvom du kun er ledig på deltid. Det betyder også, at du skal leve op til de samme krav om rådighed, som hvis du var fuldt ledig.

Supplerende dagpenge udbetales for en måned i forholdet mellem 160,33 timer som fuldtidsforsikret og 130 timer som deltidsforsikret, og dine arbejdstimer i måneden.

Det vil sige, at hvis du fx arbejder 130 timer i en måned, så modtager du supplerende dagpenge for 30,33 timer. De supplerende dagpenge udbetales med din sats pr. time på dagpenge.

Modtager du højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret, vil du modtage 114,79 kr. pr. time (18.403 kr. : 160,33), og i eksemplet i alt før skat 3.481,58 kr.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har mere end 145,53 timer i alt i en måned, udbetales der ikke for måneden. Årsagen er, at der skal være mindst 14,8 timers ledighed, før der kan udbetales dagpenge. Er du deltidsforsikret, skal der mindst være 12 timers ledighed og altså højest 118 timers i måneden.

Det er ikke afgørende, om du er omfattet af et opsigelsesvarsel, er ansat fra dag til dag, eller om du er tilknyttet som freelancer.

Læs mere her: Frigørelsesattest og opsigelsesvarsel

Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på to år

Når du arbejder på nedsat tid, har du højst ret til supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for 104 uger.

Kun uger, hvor du både har haft arbejde og fået udbetalt dagpenge, tæller med.

De 30 uger kan du se som et slags klippekort, med 30 klip på. Hver uge, hvor du har haft mindre end 37 timers arbejde, klipper én uge.

De 104 uger er en løbende periode. Det vil sige, at hver gang du indsender dit dagpengekort, opgør vi hvor mange uger, du har modtaget supplerende dagpenge (af de 30 uger) indenfor de seneste 104 uger.

Det kan betyde, at nogle af dine tidligste uger ikke længere tæller med i de 30 uger, hvis de ligger før 104 ugers perioden.

Når de 30 uger er brugt

Når du har brugt alle 30 uger, kan du ikke længere modtage supplerende dagpenge i uger, hvor du har arbejdstimer. Du er selvfølgelig stadig berettiget til at modtage dagpenge i uger, hvor du ikke har arbejdstimer.

Ret til nye 30 uger

Når du mister retten til supplerende dagpenge, kan du optjene en ny ret til supplerende dagpenge i 30 uger.

Det gør du, hvis du inden for en periode på 12 sammenhængende måneder har haft mere end 146 timers arbejde i 6 af månederne. Som deltidsforsikret skal du have haft mere end 118 timers arbejde i 6 af månederne.

Arbejdet skal ligge efter du har mistet retten til supplerende dagpenge. Timer, der ligger, før du har opbrugt de 30 uger, kan du altså ikke benytte til at generhverve 30 nye uger.

Fra den 1. oktober 2018 træder nye regler om supplerende dagpenge i kraft

Når de nye regler om supplerende dagpenge træder i kraft 1. oktober 2018 skal du være opmærksom på

  • du optjener en ny ret til supplerende dagpenge i 30 uger på samme måde som nu
  • det vil ikke være et krav, at du skal have mistet retten til de 30 uger, før du kan optjene en ny ret. Det betyder, at hvis du har været i arbejde i en periode, hvor du har haft timerne, kan du starte forfra med nye 30 uger
  • dine 30 uger kan forlænges til 42 uger.

Dette gælder dog kun, hvis du ikke har opbrugt de 30 uger før den 1. oktober 2018.

Forlængelsen sker på baggrund af løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT inden for de seneste tolv måneder.

Der kan forlænges for fire uger ad gangen, i alt tre gange.

Én månedsindberetning med mere end 146 løntimer som fuldtidsforsikret og 118 timer som deltidsforsikret, giver ret til fire ugers forlængelse. AJKS beregner din forlængelse, når din ret til supplerende dagpenge ophører.

Timer, som du eventuelt har brugt til forlængelse af dine 30 uger, kan ikke bruges til genoptjening af ny ret.

Hvis du siger et job op, fordi du har nået de 30 uger, får du ikke karantæne. Men hvis du siger op, inden de 30 uger med supplerende dagpenge er gået, vil det oftest udløse en karantæne.

Læs mere: Karantæne

Fandt du den information du søgte