Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Supplerende dagpenge

At arbejde på nedsat tid kan være en god måde at få foden inden for på arbejdsmarkedet på. Du skal vide, at du bliver betragtet som ledig, selvom du kun er ledig på deltid. Det betyder også, at du skal leve op til de samme krav om rådighed, som hvis du var fuldt ledig.

Overvejer du at arbejde freelance eller selvstændigt, så kan du måske få supplerende dagpenge. Få overblik over dine rettigheder og muligheder i forhold til dagpengesystemet, hvis du overvejer at starte egen virksomhed.

Se mere i vores guide 

Supplerende dagpenge udbetales for en måned i forholdet mellem 160,33 timer som fuldtidsforsikret og 130 timer som deltidsforsikret, og dine arbejdstimer i måneden.

Det vil sige, at hvis du fx arbejder 130 timer i en måned, så modtager du supplerende dagpenge for 30,33 timer. De supplerende dagpenge udbetales med din sats pr. time på dagpenge.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har mere end 145,53 timer i alt i en måned, udbetales der ikke for måneden. Årsagen er, at der skal være mindst 14,8 timers ledighed, før der kan udbetales dagpenge. Er du deltidsforsikret, skal der mindst være 12 timers ledighed og altså højest 118 timers i måneden.

Læs mere her: Frigørelsesattest og opsigelsesvarsel

Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på to år

Når du arbejder på deltid som lønmodtager eller selvstændig, har du højst ret til supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for 104 uger.

Alt arbejde – altså både dit lønmodtagerarbejde og dit arbejde som selvstændig –  opgøres som én fælles ret på 30 uger.

Har du drevet selvstændig virksomhed inden den 1. oktober 2018, har disse uger dog ikke brugt af din ret til supplerende dagpenge. Det gør derimod uger, hvor du har modtaget dagpenge og haft lønmodtagerarbejde.

Du bruger af dine 30 uger forskelligt – alt efter om du har lønmodtagerarbejde eller selvstændig virksomhed.

Har du kun lønmodtagerarbejde er det kun uger, hvor du både har haft arbejde og fået udbetalt dagpenge, der tæller med.

De 30 uger kan du se som et slags klippekort, med 30 klip på. Hver uge, hvor du har haft mindre end 37 timers arbejde, klipper én uge.

De 104 uger er en løbende periode. Det vil sige, at hver gang du indsender dit dagpengekort, opgør vi hvor mange uger, du har modtaget supplerende dagpenge (af de 30 uger) indenfor de seneste 104 uger.

Det kan betyde, at nogle af dine tidligste uger ikke længere tæller med i de 30 uger, hvis de ligger før 104 ugers perioden.

Har du kun eller også selvstændig virksomhed, tæller alle uger, hvor du er ledig og modtager dagpenge – uanset om du har timer i din virksomhed eller ej.

Når de 30 uger er brugt

Når du har brugt alle 30 uger, kan du ikke længere modtage supplerende dagpenge i uger, hvor du har arbejdstimer. Du er selvfølgelig stadig berettiget til at modtage dagpenge i uger, hvor du ikke har arbejdstimer.

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, skal du vælge mellem at fortsætte dit arbejde uden at modtage supplerende dagpenge eller opsige dit lønmodtagerarbejde / lukke din virksomhed.

Du kan opsige dit arbejde og undgå karantæne, hvis du opsiger arbejdet under visse betingelser. Kontakt os altid for nærmere vejledning.

Ønsker du at lukke din virksomhed, så læs her: Selvstændig eller freelancer > Luk virksomheden – hvordan gør du?

Ret til nye 30 uger

Du kan genoptjene en ny ret til supplerende dagpenge, når du inden for en periode af 12 sammenhængende måneder, har haft mere end 146 timers arbejde i seks af månederne. Som deltidsforsikret skal du have haft mere end 118 times arbejde i seks af månederne. Arbejdet skal være indberettet af din arbejdsgiver til SKAT.

Du optjener også en ny ret, hvis du i et kalenderår ikke har modtaget dagpenge, og du har haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 263.232 kroner (i 2024).

Du behøver ikke at have opbrugt de 30 uger for at få en ny ret. Der er altså tale om en løbende opgørelse.

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, har du mulighed for at forlænge retten til 42 uger.

Der kan forlænges for fire uger ad gangen, i alt tre gange.

Forlængelsen sker på baggrund af løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT inden for de seneste tolv måneder fra det tidspunkt, dine 30 uger ophørte.

Én månedsindberetning med mere end 146 løntimer som fuldtidsforsikret og 118 timer som deltidsforsikret, giver ret til fire ugers forlængelse.

Hvis din virksomhed har været registreret i offentlige registre i mindst seks måneder den dag du har brugt dine 30 uger, kan du også forlænge på baggrund af selvstændig virksomhed. Du kan forlænge med fire uger for hver måned, du har drevet virksomhed og ikke modtaget dagpenge.

A-kassen beregner din forlængelse, når din ret til supplerende dagpenge ophører.

Timer, som du eventuelt har brugt til forlængelse af dine 30 uger, kan ikke bruges til genoptjening af ny ret til supplerende dagpenge.

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, har du mulighed for at forlænge retten med op til 12 uger – i alt 42 uger.

Der forlænges for fire uger ad gangen, i alt tre gange.

Forlængelsen sker på baggrund af løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT indenfor de seneste tolv måneder fra det tidspunkt, dine 30 uger ophørte.

Én månedsindberetning med mere end 146 løntimer som fuldtidsforsikret og 118 timer som deltidsforsikret, giver ret til fire uger forlængelse.

Hvis din virksomhed har været registreret i offentlige registre i mindst seks måneder den dag du har brugt dine 30 uger, kan du også forlænge på baggrund af selvstændig virksomhed. Du kan forlænge med fire uger for hver måned, du har drevet virksomhed og ikke modtaget dagpenge.

Vi beregner din forlængelse, når din ret til supplerende dagpenge ophører.

Timer, som du eventuelt har brugt til forlængelse af dine 30 uger, kan ikke bruges til genoptjening af ny ret til supplerende dagpenge.