Gå til hovedindhold

Frigørelsesattest og opsigelsesvarsel

Har du et opsigelsesvarsel, må vi kun udbetale supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest.

Det skyldes, at du skal være aktivt jobsøgende, selvom du er i arbejde, og at du derfor skal kunne fratræde med dags varsel, hvis du finder dig et andet arbejde på flere timer.

På frigørelsesattesten erklærer din arbejdsgiver sig indforstået med, at du - på trods af dit opsigelsesvarsel - med dags varsel kan fratræde for at tiltræde en anden stilling med flere arbejdstimer om ugen.

Attesten gælder ikke arbejdsgiverens opsigelsesvarsel overfor dig: Arbejdsgiveren kan fortsat kun opsige dig med det varsel, der gælder ifølge din kontrakt. 

Frigørelsesattesten (AR230) er en særlig blanket, du finder i selvbetjeningen.

Hvornår er der tale om opsigelsesvarsel?

Et opsigelsesvarsel vil som regel fremgå af din kontrakt – enten direkte beskrevet eller ved at henvise til fx en overenskomst, du er omfattet af.

Du skal dog være opmærksom på, at selv om du og din arbejdsgiver ikke mener, at du er omfattet af et opsigelsesvarsel, kan dette være tilfældet ifølge funktionærloven eller en overenskomst, som du automatisk kan være omfattet af.

Det er derfor vigtigt, at du får undersøgt, hvilke opsigelsesbestemmelser du er ansat efter.

Vi skal have frigørelsesattesten inden fem uger

Frigørelsesattesten skal være underskrevet og modtaget i AJKS senest fem uger efter din ansættelsesdato. Ellers mister du desværre retten til supplerende dagpenge frem til den dato, hvor vi modtager din frigørelsesattest.

Din arbejdsgivers frigørelse af dig kan også fremgå af din kontrakt. Hvis det er tilfældet, kan du nøjes med at sende en kopi af din kontrakt.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil underskrive en frigørelsesattest

Hvis du er ansat på nedsat tid med opsigelsesvarsel, og din arbejdsgiver ikke vil udstede en frigørelsesattest, har du under visse betingelser mulighed for at opsige dit arbejde uden at få karantæne. Kontakt os altid for nærmere vejledning, før du opsiger dit arbejde.

Læs mere:

Supplerende dagpenge

Karantæne

Fandt du den information du søgte