Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvis du udskyder din efterløn

Du har mulighed for at udskyde din efterløn, når du når din efterlønsalder. Se hvilke vilkår, der gælder afhængigt af din fødselsdato.

Født før 1. januar 1956

Når du når din efterlønsalder, og i øvrigt opfylder betingelserne for at gå på efterløn, får du automatisk dit efterlønsbevis. Beviset giver dig ret til at gå på efterløn, selvom du senere skulle blive syg.

Vælger du at blive på arbejdsmarkedet og udskyde din efterløn, har du mulighed for at få en højere efterlønssats, og du kan få adgang til en skattefri præmie.

Læs mere her: Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Efterlønsbevis

Du skal opfylde betingelserne for den såkaldte ”2-årsregel”. For at opfylde ”2-årsreglen” skal du:

  • have haft dit efterlønsbevis i mindst to år
  • have haft mindst 3.120 ustøttede arbejdstimer fra den dag, du fik udstedt dit efterlønsbevis. (Deltidsforsikrede: 2.496 timer).

Har du ikke nået de 3.120 arbejdstimer indenfor to år, udskyder vi datoen for opfyldelse af ”2-årsreglen”, indtil du har timerne.

Efterlønssats

Når du opfylder ”2-årsreglen”, kan du gå på efterløn med en højere efterlønssats. Du vil få udbetalt efterløn efter samme sats, som hvis du var ledig.

Du kan få helt op til den højeste dagpengesats – 19.728 kr. pr. måned (i 2023)  som fuldtidsforsikret og 13.152 kr. pr. måned som deltidsforsikret. Du kan dog højst få 90% af din hidtidige arbejdsindtægt.

Mindre pensionsfradrag

Normalt bliver alle former for pensionsordninger modregnet i din efterløn. Når du opfylder ”2-års-reglen”, får du mindre fradrag for din pension.

Du vil kun få fradrag for pensioner, der helt eller delvist er arbejdsgiverfinansierede og til månedlig udbetaling samtidig med, at du får efterløn.

Skattefri præmie

Efter du har opfyldt "2-årsreglen", vil du få ret til én skattefri præmie på 14.204 kr. (som fuldtidsforsikret) og 9.469 kr. (som deltidsforsikret), for hver gang du har haft 481 arbejdstimer.

Du kan få op til 12 skattefri præmier i alt. Præmien bliver udbetalt af AJKS, når du går på folkepension.

Hvis du ikke opfylder ”2-årsreglen”

Din efterlønssats vil udgøre højst 91% af den højeste dagpengesats – 17.952 kr. pr. måned ( i 2023) som fuldtidsforsikret og 11.968 kr. pr. måned som deltidsforsikret. Du kan dog højst få 90% af din hidtidige arbejdsindtægt.

Derudover skal der ske modregning i din efterløn for alle dine pensionsordninger – uanset om dine pensioner bliver udbetalt sammen med efterlønnen eller ej.

Endelig har du ikke adgang til en skattefri præmie.

Læs mere her:

Født den 1. januar 1956 – den 30. juni 1959

Når du når din efterlønsalder, og i øvrigt opfylder betingelserne for at gå på efterløn, får du automatisk dit efterlønsbevis. Beviset giver dig ret til at gå på efterløn, selvom du senere skulle blive syg.

Vælger du at blive på arbejdsmarkedet og udskyde din efterløn, har du mulighed for at få en højere efterlønssats, og du kan få adgang til en skattefri præmie.

Du skal opfylde betingelserne for den såkaldte "udskydelsesregel".

Udskydelsesreglen er opfyldt, hvis du venter med at gå på efterløn i en periode efter udstedelse af efterlønsbeviset og i denne periode arbejder et vist antal timer. Hvor længe og hvor mange timer afhænger af, hvornår du er født. Reglen har betydning for din efterlønssats og din optjening af skattefri præmie.

Har du ikke nået det fornødne antal arbejdstimer, udskyder vi datoen for opfyldelse af udskydelsesreglen, indtil du har det.

Læs mere om overgang til efterlønnen og udskydelsesreglen her

Efterlønssats

Når du opfylder udskydelsesreglen, kan du gå på efterløn med en højere efterlønssats. Du vil få udbetalt efterløn med samme sats, som hvis du var ledig. Du kan få helt op til den højeste dagpengesats - 19.728 kr. pr. måned (i 2023) som fuldtidsforsikret og 13.152 kr. pr. måned som deltidsforsikret. Du kan dog højst få 90% af din hidtidige arbejdsindtægt.

Dine pensioner

Dine pensioner bliver modregnet i din efterløn, uanset om pensionerne kommer til udbetaling sammen med din efterløn eller ej.

Skattefri præmie

Efter du har opfyldt udskydelsesreglen, vil du få ret til én skattefri præmie på 14.204 kr. (som fuldtidsforsikret) og 9.469 kr. (som deltidsforsikret), for hver gang du har haft 481 arbejdstimer.

Går du på efterløn, kan du kun blive ved med at optjene præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 løntimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Du kan få op til 12 skattefri præmier i alt. Præmien bliver udbetalt af AJKS, når du går på folkepension.

Hvis du ikke opfylder udskydelsesreglen

Din efterlønssats vil udgøre højst 91% af den højeste dagpengesats – kr. 17.952 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 11.968 kr. pr. måned som deltidsforsikret. Du kan dog højst få 90% af din hidtidige arbejdsindtægt.

Du har heller ikke adgang til en skattefri præmie.

 

Læs mere her:

Udbetaling og satser

Pensioner og modregning

Skattefri præmie

 

Født efter den 1. juli 1959

Når du når din efterlønsalder, og i øvrigt opfylder betingelserne for at gå på efterløn, får du automatisk dit efterlønsbevis. Beviset giver dig ret til at gå på efterløn, selvom du senere skulle blive syg. 

Læs mere her: Hvornår kan jeg gå på efterløn

Efterlønssats

Du kan få op til den højeste dagpengesats – 19.728 kr. pr. måned (i 2023). Du kan dog højst få 90% af din hidtidige arbejdsindtægt.

Dine pensioner

Dine pensioner bliver modregnet i din efterløn, uanset om pensionerne kommer til udbetaling sammen med din efterløn eller ej.

Skattefri præmie

Du kan optjene skattefri præmie, hvis du venter eller helt undlader at gå på efterløn.

For hver 481 times arbejde du har, vil du få ret til én skattefri præmie på 14.204 kr. (som fuldtidsforsikret) og 9.469 kr. (som deltidsforsikret).

Du skal være opmærksom på, at hvis du går på efterløn, kan du kun blive ved med at optjene præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, og hvis du i den periode har haft mindst 3.120 løntimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Du kan få op til 12 skattefri præmier i alt. Præmien bliver udbetalt af AJKS, når du går på folkepension.

 

Læs mere her:

Udbetaling og satser

Pensioner og modregning

Skattefri præmie