Gå til hovedindhold

Udbetaling og satser

Din efterlønssats afhænger af din alder, din indtægt, og hvornår du går på efterløn.

Hvor meget får du udbetalt i efterløn?

Vi beregner din efterlønssats ud fra din indtægt de seneste tre måneder før, du starter på efterløn eller får dit efterlønsbevis. Som regel vil din efterløn udgøre 90% af din tidligere arbejdsindtægt. Dog højest 849 kr. pr. dag, hvilket svarer til den højeste dagpengesats.

Overgår du til efterløn fra dagpenge eller seniorjob, får du udbetalt efterløn med samme sats som du fik på dagpenge.

Du skal dog være opmærksom på, at din sats kan blive sat ned til 91% af højeste dagpengesats, da din sats også afhænger af, hvornår du vælger at overgå til efterløn og om du opfylder udskydelsesreglen.

Læs mere: Hvis du udskyder din efterløn

Hvornår bliver din efterløn udbetalt?

Din efterløn bliver udbetalt bagud for en ydelsesperiode ad gangen. En ydelsesperiode varer fire eller fem uger: Hver periode slutter den næstsidste søndag i måneden. Samme dag får du adgang til dit aktuelle efterlønskort i vores selvbetjening.

Når AJKS har modtaget et korrekt udfyldt efterlønskort umiddelbart efter at ydelsesperioden er udløbet, står pengene typisk til disposition på din NemKonto om fredagen – ugen efter.

 

Du finder udbetalingsperioder her

Fandt du den information du søgte