Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Efterløn: Udbetaling og satser

Din efterlønssats afhænger af din alder, din indtægt, og hvornår du går på efterløn.

Hvor meget får du udbetalt i efterløn?

Vi beregner din efterlønssats, når du starter på efterløn eller når du får dit efterlønsbevis. 

Satsen beregnes som hovedregel på grundlag af de 12 måneder du har haft med højeste indkomst inden for de seneste 24 måneder.

Du får 90% af den gennemsnitlige lønindtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats. Den udgør 20.359 kroner pr. måned før skat (i 2024), hvis du er fuldtidsforsikret og 13.573 kroner før skat som deltidsforsikret.

For at få den højeste dagpengesats skal din løn før skat udgøre mindst 24.590 kroner (i 2024) i gennemsnit over 12 måneder som fuldtidsforsikret og mindst 16.395 kroner (i 2024) som deltidsforsikret.

Du skal dog være opmærksom på, at din sats kan blive sat ned til 91% af højeste dagpengesats, da din sats også afhænger af, hvornår du vælger at overgå til efterløn og om du opfylder udskydelsesreglen.

Læs mere: Hvis du udskyder din efterløn

Hvornår bliver din efterløn udbetalt?

Din efterløn udbetales for en måned ad gangen og vil være på din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Læs mere: Ydelseskort og udbetaling af ydelser