Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

At stå til rådighed

Når du er medlem af AJKS, har du tegnet en forsikring mod at stå uden indtægt, hvis du bliver arbejdsløs. Din arbejdsløshedsforsikring er fastlagt af lovgivningen. Der er helt bestemte regler for dine rettigheder og pligter som ledigt medlem af en a-kasse.

Guides

AJKS har udarbejdet guides der kan hjælpe dig når du skal have styr på kravene til jobsøgningen, din joblog eller Min Plan.

Se alle guides fra AJKS

Bliv klogere på a-kasse regler, rettigheder og pligter

For at modtage dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Det betyder, at du skal have bopæl og ophold i Danmark og være aktivt jobsøgende.

At være aktivt jobsøgende betyder, at du aktivt skal søge arbejde, ligesom du skal kunne overtage formidlet arbejde med dags varsel. Altså vil det sige, at du både kan og vil arbejde – der må ikke være nogen hindringer af fx helbredsmæssig art for, at du kan overtage arbejde.

AJKS stiller krav til, hvordan din jobsøgning skal være, hvilket du kan læse mere om i vores guide til jobsøgningen.

Mens du er ledig, skal du hver uge vise, at du aktivt søger arbejde, og at du kan overtage et fuldtidsarbejde med kort varsel.

Hvis du er deltidsforsikret, gælder det, at du kan overtage et arbejde på op til 30 timer pr. uge med kort varsel.

Krav til jobsøgning

 

Kravene til din jobsøgning afhænger af den aktuelle arbejdsmarkedssituation og mulighederne inden for dit fag. Loven stiller følgende krav til din jobsøgning:

§ Du skal være aktivt jobsøgende fra første dag, du er ledig, og frem til den dag, du ikke længere ønsker dagpenge. Det gælder også, selvom du står foran at skulle i arbejde, på efterløn eller barsel.

§ Du skal fra din første dag som ledig søge og stå til rådighed for alle former for arbejde, du er i stand til at varetage. Både inden for og uden for dit eget fagområde. Du skal søge, som det er normalt inden for dit faglige område.

§ Du skal søge fuldtidsarbejde. Som fuldtidsforsikret svarer det til 37 timer om ugen, og som deltidsforsikret 30 timer om ugen. Dette gælder også, når du har et deltidsjob, har mange freelance-opgaver, er i tilbud om aktivitet eller ansat i løntilskudsjob.

§ Du skal være parat til at bruge op til fire timer på daglig transport.

Hvordan tolker AJKS loven?

Her kan du se præcis, hvordan AJKS tolker loven og de krav, du skal opfylde:

  • Du skal søge to stillinger hver uge. Enten to opslåede fuldtidsstillinger eller en opslået fuldtidsstilling samt en anden form for jobsøgningsaktivitet.
  • Du skal søge, som det er normalt inden for det faglige område, hvor du søger arbejde.
  • Du skal bruge alle kanaler for jobsøgning: Det vil sige, at du skal søge opslåede stillinger, bruge dit netværk, søge uopfordret og gennem personlig henvendelse.
  • Du skal søge inden for et bredt geografisk område.
  • Din jobsøgning skal være realistisk. Du skal være kvalificeret til de stillinger, du søger. Du skal også være indstillet på løbende at udvide din jobsøgning, hvis du ikke har held med jobsøgningen inden for dit felt.
  • Du skal søge fuldtidsstillinger.
  • Du skal søge aktivt, også selv om du i nær fremtid skal på barsel, efterløn eller begynde i et nyt job.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om kravene

Du skal registrere din jobsøgning i joblog

AJKS skal løbende sikre, at du er aktivt jobsøgende og har en kontinuerlig jobsøgning. Det betyder bl.a., at du skal registrere din jobsøgning hver uge i din joblog, som du finder i vores selvbetjeningssystem.

Udover at udfylde din joblog skal du have et aktivt CV på jobnet.dk samt have lavet ”Krav til Jobsøgning” i AJKS' selvbetjening og ”Min Plan” i jobcentret.

Hvem laver reglerne?

Lovgivningen for a-kasserne bliver vedtaget af Folketinget. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for reglerne om bl.a. arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Du finder alle reglerne på styrelsens hjemmeside.

Mens du er ledig, vil du være i kontakt med både jobcentret og AJKS

Der er forskel på AJKS og jobcentret. AJKS er din forsikring mod arbejdsløshed. Det er AJKS, der udbetaler dagpenge, vurderer, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet, og vejleder dig gennem din ledighedsperiode.

Jobcentret er en kommunal instans, der registrerer dig som ledig, formidler arbejde og tilbud om aktivering. Jobcentret kan have overdraget kontakten til dig til anden aktør. Anden aktør er et privat jobkonsulentfirma.

Møder og samtaler

Du skal deltage i alle møder, som AJKS, jobcenteret eller anden aktør afholder. Du vil blive bedt om at booke et møde. Du har pligt til selv at booke et møde inden for den frist, som du får.

Hvis du ikke booker et møde inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig. Du vil herefter først kunne modtage dagpenge, når du igen er tilmeldt jobnet.dk og har booket et møde.

Det er derfor vigtigt, at du reagerer på alle henvendelser fra AJKS, jobcentret eller anden aktør. Ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge.

Inden du har været ledig i to uger, skal AJKS holde et Velkomstmøde med dig. Inden dette møde skal du have oprettet dit CV på jobnet.dk.

Læs mere:

Møder og tidslinje

Jobnet.dk og CV