Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Selvstændig eller freelancer: Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Hvis du bliver ledig efter at have været selvstændig, skal du opfylde et såkaldt indkomstkrav for at kunne modtage dagpenge. Læs her hvor meget du kan få i dagpenge - og hvordan din dagpengesats beregnes nu.

For at få ret til dagpenge, skal du opfylde et såkaldt indkomstkrav.

Det vil sige, at du skal have haft en indtægt på mindst 263.232 kroner (i 2024) som fuldtidsforsikret og 175.488 kroner som deltidsforsikret. Indtægten skal være indberettet til indkomstregistret inden for de seneste tre år og skal ligge i en medlemsperiode. 

Hvilke indkomster kan vi tælle med, når vi skal beregne din dagpengesats efter du har været selvstændig?

Der er to metoder, hvorpå du kan opfylde indkomstkravet inden for enten tre år eller fem år.

Metode 1: Når du har A-indkomst, B-indkomst og overskud i din virksomhed

Du optjener ret til dagpenge, når du har indkomstkravet inden for de seneste tre år.

Du kan sammentælle både al din A- og B-indkomst samt overskud fra din virksomhed. Det vil sige, at du kan kombinere din lønmodtagerindkomst med din indkomst som selvstændig. Det gælder både selvstændig hovedbeskæftigelse og selvstændig bibeskæftigelse.

Indtægten opgøres på månedsbases og du vil højest kunne medtælle 21.936 kroner per måned som fuldtidsforsikret og 14.624 kroner, hvis du er deltidsforsikret (i 2024).

Indtægten fra din virksomhed opgøres ved at dividere årets overskud med 12 måneder. Det er kun indkomst fra afsluttede indkomstår, som vi kan bruge. Det samme gælder, hvis du har B-indkomst, der ikke er en del af din virksomhed, og som du selv indberetter til SKAT.

Anden indtægt medregnes ud fra den dato, indtægten er indberettet i indkomstregisteret af din arbejdsgiver.

Vi kan kun bruge indkomst i perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Metode 2: Hvis du ikke har haft A-indkomst eller B-indkomst

Hvis du ikke opfylder Metode 1, så bruger vi Metode 2.

Her opgøres alene overskuddet fra din virksomhed. Hvis du indenfor de fem seneste afsluttede indkomstår, opfylder indkomstkravet, har du ret til dagpenge.

Vi kan kun bruge indkomst i perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Hvordan udregnes din dagpengesats, når du har været selvstændig?

Vi udregner hvor meget du kan få i dagpenge, efter du har været selvstændig, baseret på din indkomst. Vi ser på de 12 bedste måneder inden for de sidste 24 måneder, forud for, at du melder dig ledig.

Hvis du har fået dagpengeret efter Metode 1, så benyttes den indkomst, som dine arbejdsgivere har indberettet til indkomstregisteret, Det er den dato, indtægten er indberettet, som lægger til grund for, hvornår indkomsten kan tages med – ikke hvornår arbejdet er udført.

Overskuddet i din virksomhed og / eller B-indkomst som du selv har indberettet, divideres med 12 måneder og fordeles ligeledes.

Hvis du har fået dagpengeret efter Metode 2, beregner vi din sats som et gennemsnit over to år.

Du vælger de to år med det højeste overskud inden for de seneste fem afsluttede indkomstår for ud for din ledighed. Vi bruger ikke indkomstår med underskud.

Overskuddet i de valgte indkomstår divideres med 12 måneder. Herefter beregnes på de 12 måneder med højest indtægt.

Har du kun drevet virksomhed i ét afsluttet indkomstår eller har du kun ét år med overskud, divideres det ene år med 24 måneder. Herefter beregnes på de 12 måneder.

Satsen opgøres som 90% af en måneds beregningsgrundlag – fratrukket AMBI på 8% - og kan ikke overstige dagpengenes højeste beløb.

Se den aktuelle dagpengesats nu