Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sygdom og barsel

Hvis du bliver syg eller skal på barsel, kan du ikke længere modtage dagpenge fra AJKS. Find ud af dine muligheder her.

I stedet skal du enten have dagpenge under sygdom, sygedagpenge eller barselsdagpenge. Kontakt venligst Udbetaling Danmark om nøjagtig dato for overgang til barsel.

Læs mere om sygedagpenge

Hvordan melder jeg mig syg?

Hvis du bliver syg under ledighed, skal du huske at sygemelde dig på ”Min Side” på jobnet.dk på din første sygedag.

Du kan nemlig ikke få udbetalt almindelige dagpenge, men dagpenge under sygdom, når du er syg og dermed ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt, at du sygemelder dig på din første sygedag, da hverken AJKS eller kommunen må udbetale ydelser til dig, hvis du ikke har meldt dig syg på jobnet.dk.

Når du har meldt dig syg på jobnet.dk, får AJKS automatisk besked og du bliver afmeldt som ledig på jobnet.dk 

Hvordan melder jeg mig rask?

Når du igen er rask, skal du huske at tilmelde dig som ledig igen på jobnet.dk.

Du skal raskmelde dig på jobnet.dk for at kunne få udbetalt almindelige dagpenge under ledighed efter sygeperioden.

Barn sygt, mens du er ledig

Hvis du er ledig og har et sygt barn, kan du kun stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du stadig kan påtage dig et arbejde og møde til de møder/aktiviteter, som dit jobcentret, anden aktør eller vi indkalder dig til. Hvis dette ikke er muligt, kan du ikke få ydelser i den periode, hvor dit barn er sygt.
 
Hvis der har været en eller flere dage, du ikke har kunnet stå til rådighed på grund af dit barns sygdom, skal du huske at oplyse det, når du udfylder dit ydelseskort.

Normalt er det ikke muligt at få dagpenge fra kommunen under barns sygdom. Det er kun muligt, hvis dit barn er under 14 år og så alvorligt sygt, at det kræver behandling af længere varighed på hospital eller lignende. Såfremt det er tilfældet, kan du kontakte kommunen, som tager stilling til, om du er berettiget til at få sygedagpenge.

Barselsorlov og barselsdagpenge

Du har ret til barselsdagpenge i fire uger op til din forventede fødsel. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge. Du skal kontakte AJKS den første dag, du går på barsel. Vi vil straks herefter give Udbetaling Danmark besked.

52 ugers barselsorlov

Forældre har tilsammen 52 ugers barselsorlov med fulde dagpenge. Nogle af ugerne er på forhånd fordelt:

  • Fire uger til moren før fødslen
  • 14 uger til moren efter fødslen
  • To uger til faren umiddelbart efter fødslen. Hvis faren er ledig, skal han holde de 2 uger lige efter fødslen med start den dag barnet bliver født, eller senest dagen efter. Hvis faren er i job skal de to uger holdes inden for de første 14 uger efter fødslen.

De resterende 32 uger med barselsdagpenge kan deles frit mellem forældrene. I kan vælge at holde orloven samtidig eller i forlængelse af hinanden. Faren kan påbegynde de 32 ugers orlov sideløbende med eller i stedet for, at moren holder sine 14 ugers barselsorlov.

Du har mulighed for at forlænge barselsorloven mod reduktion i den ugentlige udbetaling.

Du skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du har barselsorlov. Perioden, hvor du er på barselsorlov, forlænger din periode med dagpenge.

Du skal også afmelde dig på jobnet.dk, når du går på barselsorlov.

Hvis du har spørgsmål til barselsdagpenge, så spørg Udbetaling Danmark.

Læs evt. mere her: borger.dk/barselsdagpenge.

Dagpengekort og oplysninger til Udbetaling Danmark

Når du går på barselsorlov, skal du afmelde dig som ledig på jobnet.dk.

Samtidig skal du kontakte AJKS første dag på barsel, da vi skal give Udbetaling Danmark besked om, at du skal have barselsdagpenge.

Efter nogle dage vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, hvordan du skal forholde dig. Du skal også oplyse på dit dagpengekort, at du er gået på barsel.

Dagpenge efter endt barsel

Såfremt du skal modtage dagpenge efter din barselsorlov, skal du igen tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Du skal være opmærksom på, at for igen at kunne modtage dagpenge skal du have pasning til dit barn, således at du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Er du nyuddannet?

Læs mere i den sidste boks på slutningen af denne side.

Graviditet og rådighed

Hvis du bliver gravid, mens du er ledig, skal du fortsat kunne tage arbejde og møde til de aktiviteter, som dit jobcenter eller AJKS indkalder dig til. Du skal også søge arbejde og i øvrigt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis du ved din graviditet har komplikationer, der gør, at du ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du ikke modtage dagpenge fra AJKS. Du skal i stedet for have sygedagpenge, som administreres og udbetales af din bopælskommune.

Beløbet er det samme som dagpenge. Det er din kommune, som vurderer, om du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge. Du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet 120 timer inden for de sidste 13 uger. Det kan være i form af arbejde, dagpenge, sygedagpenge, ferie med løn eller feriegodtgørelse eller andet.

Hvis du skal sygemeldes på grund af graviditet, skal du på første sygedag meddele dette på jobnet.dk. Herefter indberetter AJKS til din kommune, at du skal have sygedagpenge. I løbet af nogle dage får du brev fra din kommune om, hvordan du skal forholde dig.

Du bliver automatisk afmeldt som ledig på jobcentret, når du melder dig syg på jobnet.dk.

Du kan på grund af sygdom ikke modtage dagpenge og skal derfor skrive "S" på dit dagpengekort ud for de dage, hvor du er sygemeldt

Er du nyuddannet og skal på barsel?

Allerførst skal vi huske dig på, at for at opnå ret til dagpenge skal du melde dig ind i AJKS eller en anden a-kasse.  Det skal du senest gøre 14 dage efter, du afslutter din uddannelse.

Fødsel inden uddannelsen er afsluttet

Hvis du føder, inden du har afsluttet din uddannelse, og en del af din barselsorlov ligger efter studieafslutningen, har du ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, du afslutter din uddannelse.

Fødsel efter uddannelsen er afsluttet

Hvis du føder inden en måned efter, at du afsluttede dit studie, har du straks ret til barselsdagpenge - uanset om du er medlem af en a-kasse eller ej.

Fødsel mere end en måned efter, uddannelsen er afsluttet

Hvis overgangen til barselsorlov sker mere end en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse, har du kun ret til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til dagpenge