Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Uddannelse og kurser

Når du er ledig, har du mulighed for at deltage i selvbetalt undervisning og/eller kurser, samtidig med at du bevarer din ret til dagpenge. Der er dog begrænsninger for, hvilke typer af selvbetalt undervisning/kurser du kan deltage i.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Som ledig har du - efter 5 ugers ledighed - mulighed for at deltage i betalt undervisning i seks uger under visse betingelser.

Læs mere: Seks ugers jobrettet uddannelse

Du skal altid sørge for at underrette os om din deltagelse, inden du starter, og på den måde sikre dig at du har ret til dagpenge, mens du deltager i kurset/uddannelsen.

Du søger om vores godkendelse ved at udfylde en kursuserklæring (blanket AK020) i selvbetjeningen.

Vær dog opmærksom på, at hvis din deltagelse bliver godkendt af AJKS, skal du selv betale kursusafgift, transport mm., og du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det betyder i realiteten, at du skal være indforstået med at afbryde uddannelsen/kurset, hvis det bliver nødvendigt i forhold til arbejde, aktivering og andre møder hos jobcentret/anden aktør eller AJKS. Derfor er det vigtigt at koordinere din uddannelse med jobcentret, så er der mindre risiko for at få den afbrudt.

Læs mere om:

20-timers-reglen

Du kan som hovedregel deltage i undervisning under 20 timer om ugen. Dog ikke uddannelser, som du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) til.

Det afgørende er, om uddannelsen som sådan giver ret til SU, når den følges som fuldtidsuddannelse, og ikke om du selv har ret til SU under uddannelsen. Hvis du følger et enkelt fag, som ellers er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du derfor ikke få dagpenge.

Det betyder fx, at du ikke kan få dagpenge efter denne regel, hvis du følger et kursus på Åbent Universitet. De fag, der udbydes på Åbent Universitet, indgår nemlig i SU-berettigende universitetsuddannelser. I stedet er der en specialregel om åben uddannelse.

Læs mere i boksen nedenfor om Åben Uddannelse.

Det er en betingelse, at undervisningen er normeret til under 20 timer om ugen. Du kan altså ikke bare selv vælge at deltage i et mindre antal timer. Ved fjernundervisning tager vi udgangspunkt i oplysninger fra uddannelsesstedet om, hvor mange timer undervisningen ville være normeret til, hvis den foregik som traditionel undervisning.

Hvilke typer uddannelse kan du deltage i?

Du kan deltage i kurser på Den Journalistiske Efteruddannelse.

Du kan deltage i diplomkurser som fx merkonom og HD.

Herudover kan du deltage i gymnasial enkeltfagsundervisning.

Hvilke typer uddannelse kan du ikke deltage i?

Du kan ikke deltage i en Ph.D.-uddannelse.

Åben uddannelse

Du kan deltage i åben uddannelse, hvis den har tilknytning til din hidtidige uddannelse eller dit faglige område, og hvis du har taget en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

Det er på denne måde muligt for dig at ajourføre og vedligeholde dine faglige kvalifikationer.

Derfor er det ikke muligt at følge eller begynde på kurser, der kan være led i en ny uddannelse.

Du må kun deltage i uddannelsen, indtil du har ret og pligt til aktivering.

Læs mere her: Aktivering

Der må højst være seks timers undervisning i hver enkelt uge. Hvis der er mere end seks timer, skal du kunne dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til en tredjedel studieårsværk. Hvis et årsværk fx svarer til 24 timer om ugen, må der højst være otte timers undervisning i hver enkelt uge.

På uddannelsesstedet kan du få at vide, hvor meget et årsværk er.

Bemærk: Reglen om seks timer eller en tredjedel årsværk er kun relevant, hvis der er tale om en SU-godkendt uddannelse eller et kursus/uddannelsesforløb, som også er en del af en SU-godkendt uddannelse.

Hvis den åbne uddannelse ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du i stedet deltage i uddannelsen, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen.

Du kan ikke få dagpenge, hvis den uddannelse du deltager i, er en ph.d.-uddannelse eller en erhvervskandidatuddannelse, der er omfattet af lov om universiteter og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Kurser i din fagforening

Som ledig kan du også følge kurser, der er arrangeret af din fagforening, AJKS eller af dit jobcentret. Dog maksimalt i to uger på fuld tid.

Kurserne skal have til formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet – det kan fx være jobsøgningskurser, faglige kurser m.v.

Anden undervisning

Du kan deltage i flere former for undervisning. Der er dog også visse regler og betingelser du skal være opmærksom på.
 

Undervisning svarende til 8. – 10. klassetrin

Du kan deltage i undervisning, der svarer til folkeskolens 8. – 10. klassetrin, hvis undervisningen giver ret til videreuddannelse svarende til, hvad der opnås ved folkeskolens afsluttende prøver. Og hvis undervisningens varighed og omfang ikke er meget forskellige fra forløbet i folkeskolen.
 

Aftenskoleundervisning

Du kan som udgangspunkt altid bevare din dagpengeret i forbindelse med uddannelse, der er udbudt som traditionel aftenskoleundervisning.
 

Højskole, daghøjskole eller produktionsskole

Dog kun hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end seks måneder.

Du får dagpenge på halvdelen af den maksimale sats. Efter seks måneder – eller når du fylder 25 år – kan du ikke længere få dagpenge under forløbet.

Fylder du 25 år, og har du deltaget i et højskoleforløb i en måned, kan du ikke længere fortsætte i forløbet og modtage dagpenge
 

Autodidakt 
Hvis du er autodidakt og ingen uddannelse har, eller er faglært med en forældet uddannelse, kan du søge om uddannelse via den særlige pulje til uddannelsesløft. Her har du mulighed for at få erhvervsrettede uddannelser- se mere i linket. Det er jobcenteret der administrerer ordningen.
 

Kort erhvervsrettet uddannelse
Hvis du har en kort erhvervsrettet uddannelse, eller er autodidakt, har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurset skal fremgå af den regionale uddannelsespulje for jobrettet uddannelse, og du skal have haft mindst 5 ugers sammenlagt ledighed. A-kassen skal godkende at du har retten til kurset. 

Du finder kurserne her

 

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje
Alle dagpengemodtagere uanset uddannelsesgrad kan søge jobcenteret om at bevillige kurser fra den regionale uddannelsespulje. Kurset skal fremgå af positivlisten for den regionale uddannelsespulje.

Kontakt AJKS' karriereteam for mere information. 

 

 

Andre kurser
Hvis du er ledig dagpengemodtager kan du søge jobcenteret om andre kurser (herunder ordinæruddannelse- universitetsniveau) end dem der findes på ovenstående positivlister- men afhængig af hvilke jobcenter, du tilhører, kan det være meget svært at få bevilliget, da jobcenteret ikke får refusion fra staten på udgiften til disse kurser. Kontakt AJKS' karriereteam for hjælp til at søge.


Egen betalte eller forbundsbetalte  kurser
Der er en lang række kurser du gerne må tage, mens du er på dagpenge - hvis du selv kan finansiere dem selv eller via dit fagforbund.  Kontakt dit fagforbund, og hør mere om, hvad du kan søge - og hvordan.

A-kassen skal godkende, at kurset er foreneligt med at stå til rådighed. Det foregår ved at du udfylder en kursuserklæring via selvbetjeningssystemet. Du skal ligeledes koordinere det med dit jobcenter, så du ikke bliver sendt i aktivering, mens du er på kursus.

 

Kurser nulstiller ikke din aktiveringspligt

Det er kun virksomhedspraktik, der opfylder pligten til aktivering indenfor de første 26 ugers ledighed. Kurser kan godt være en del af din aktivering, men de nulstiller ikke din pligt til at komme i virksomhedspraktik indenfor de første 26 ugers ledighed.

 

Få karrierevejledernes guides og artikler til jobsøgning, arbejdsliv, karriere og meget mere.

Artikler om karriere og jobsøgning

Få tips til din jobsøgning og karriere fra AJKS' karrierevejledere i vores arkiv, hvor vi deler artikler, videoer og guides. 

Vi hjælper dig med fx kompetenceafklaring, sporskifte og jobsøgningsstrategi - eller lige det, du har behov for. 

Book karrierevejledning

Er du ledig, kan du få individuel vejledning. Vi hjælper dig med fx kompetenceafklaring, sporskifte og jobsøgningsstrategi - eller lige det, du har behov for. 

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Faglige og sociale arrangementer

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge.