Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Arbejde og indtægter dagpenge

Alt arbejde medfører fradrag i dine dagpenge - uanset om det er lønnet eller ulønnet.

Du skal modregnes i den uge, hvor du udfører arbejdet. Det har ingen betydning, hvornår du modtager lønnen.

Det er ikke afgørende, hvornår på døgnet du udfører arbejdet. Heller ikke om det er uden for dit faglige område – arbejdet skal altid modregnes.

Timer fra selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, timer fra ulønnet arbejde og indtægter fra de fleste offentlige og private hverv bliver også fratrukket.

Læs mere om selvstændig virksomhed og dagpenge her:  selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du arbejder på nedsat tid, kan du få supplerende dagpenge under forudsætning af, at du opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge:

• du står til rådighed for arbejdsmarkedet

• du er arbejdssøgende til arbejde på fuldtid

• du er lønmodtager - også i skattemæssig forstand.

Læs mere her: Supplerende dagpenge og Frigørelsesattest og opsigelsesvarsel

Hvordan modregningen sker, afhænger af, hvordan du arbejder, og hvilken form for indtægt du modtager for dit arbejde.

Det afgørende er, hvordan din arbejdsgiver har indberettet din indtægt til Indkomstregisteret.A-indkomst og løntimer
Arbejdet betragtes som kontrollerbart. Det betyder, at du fradrages i din ydelse for de faktiske timer.A-indkomst uden løntimer, B-indkomst, honorar

Arbejdet betragtes som ukontrollerbart og skal derfor omregnes med gældende omregningssats.

Eksempel: Omregningssats  = 241,73 kr.
Indtægt 4.500 kr. B-indkomst
4.500:241,73 = 18,61 timer, som fradrages din ydelse.

Er der tale om A-indkomst, hvor arbejdsgiveren kender dine faktiske timer, så er det vigtigt, at timerne bliver indberettet.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter din arbejdsgiver og undersøger, om det kan lade sig gøre at indberette dine timer.

 

Arbejdsgiveren indberetter ikke

De fleste arbejdsgivere har pligt til at indberette din indkomst til SKAT.

Men indberetter din arbejdsgiver ikke til SKAT, skal du sørge for selv at gøre det.
Arbejdet betragtes som ukontrollerbart og skal derfor omregnes med gældende omregningssats.

Skal indkomsten kunne bruges til at få rettigheder i dagpengesystemet med, er det vigtigt at du sender dokumentation til os og samtidig oplyser, hvornår arbejdet er udført.

Sørg dog for i videst mulige omfang, at få arbejdsgiveren til at indberette din indkomst.

 

Arbejdsgiverens betaling for første og anden ledighedsdag

Hvis du stopper i et arbejde og melder dig ledig, skal din tidligere arbejdsgiver som hovedregel betale for første og anden ledighedsdag - også kaldet G-dage.

Læs mere her: G-dage

 

Indtægter

Har du andre indtægter eller arbejdstimer, skal AJKS tage stilling til, om disse medfører fradrag. Du skal derfor huske også at oplyse om disse på dit dagpengekort.

Andre indtægter eller arbejde, der medfører fradrag, kan fx være:

  • Løn, rådighedsløn for en periode, hvor du ikke arbejder
  • Legater med arbejdsforpligtelse Læs mere her: Legater, kunst og bogskrivning
  • Arbejdstimer hvis du skriver bøger
  • Indtægter for genanvendelse, genudsendelse eller genopførelse af bøger, fotografier m.v

Andre indtægter, der ikke medfører fradrag, kan fx være:

  • biblioteksafgifter, Koda/Gramex, Royalties og lignende rettighedsmidler
  • erstatninger, herunder erstatning som følge af arbejdsskade
  • fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a
  • indtægter for hverv som nævning, domsmand eller tilforordnet ved valg
  • indtægter for hverv som medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd efter de kommunale styrelseslove.

Oversigterne er ikke udtømmende, så kontakt os for en afklaring.

 

Ferie

Ferie med feriegodtgørelse medfører fradrag i din efterløn, når du hæver godtgørelsen og afholder ferien i efterlønsperioden. Fradraget sker i forhold til det optjente antal feriedage.

 

Frivilligt ulønnet arbejde

Når du er på efterløn, må du også gerne arbejde frivilligt og ulønnet.

Læs mere her: Aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde

Fandt du den information du søgte