Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Fravalg af efterlønsordningen

Er du tilmeldt efterlønsordningen, men ønsker du ikke at gøre brug af den, kan du melde dig ud. Det skal du gøre i selvbetjeningen.

De penge, du har indbetalt til ordningen, kan enten blive overført til din pensionsordning eller blive udbetalt kontant. Det afhænger af, hvor meget du har indbetalt.

Du melder dig selv skriftligt ud gennem selvbetjeningen.

Efterlønsbidraget bliver tilbagebetalt kontant, hvis det ikke overstiger et års bidrag (6.576 kr. i 2024). Hvis bidraget overstiger 6.576 kr., vil det blive overført til en pensionskonto efter dit valg. Der gælder dog særlige regler ved tilkendelse af førtidspension, dødsfald og emigration.

Hvis efterlønsbidraget bliver udbetalt kontant, bliver skatten fratrukket, inden beløbet bliver udbetalt. Skatten er individuel, SKAT vil opgøre hvor meget du skal betale i skat. Skatten ligger normalt på ca. en tredjedel af bruttobeløbet.
Hvis du kontakter medlemsafdelingen, kan de oplyse dig bruttobeløbet.

Hvis du er tilkendt førtidspension, kan bidraget blive udbetalt med fradrag af 30 % afgift. Denne afgift er fastsat ved lov og skyldes, at det skattefradrag, du har haft gennem årene, nu skal ”betales tilbage”.

Ved dødsfald bliver dit efterlønsbidrag udbetalt til dine arvinger -  dog ligeledes med fradrag af 30 % afgift.

Hvis du får tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, mister du retten til efterløn og muligheden for optjening af skattefri præmie.

Læs mere: Perioder uden betaling til efterløn