Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Perioder uden betaling til efterløn

Hvis du er født efter den 1. juli 1959, kan du have perioder, hvor du kan slippe for at betale bidrag til din efterløn. Periodens længde afhænger bl.a. af, hvornår du er født.

Bidragsfri periode

Den bidragsfrie periode gælder hvis du er født mellem den 1. juli 1959 og 31. december 1975.

Den bidragsfri periode betyder, at du i den periode kan vælge at indstille betalingen af efterlønsbidrag, uden at det får konsekvenser for din ret til efterløn.

Det er ikke alle, der har ret til en bidragsfri periode. Hvis du har ret til en bidragsfri periode, har vi skrevet til dig i 2009 og/eller 2014. Periodens længde er individuel og hænger sammen med overgangsordninger i forbindelse med ændringer af efterlønsordningen. Den kan være på op til seks år.

For at opnå en bidragsfri periode skal du leve op til enten en eller begge nedenstående kriterier. Du skal:

  • have betalt efterlønsbidrag, før du fyldte 35 år (efterlønsbidraget blev først indført i 1999)
  • være født efter den 1. juli 1962 og have betalt efterlønsbidrag i 2007 (du skal sammenlagt kunne nå at betale efterlønsbidrag i mindst 25 år, inden du kan gå på efterløn).

Du kan på selvbetjeningen se, om du har en bidragsfri periode, du ikke har udnyttet.

Hvis du ikke søger om at få den bidragsfri periode, du har ret til, vil du automatisk få den til sidst. Det vil sige, at hvis du har en bidragsfri periode på 12 måneder, vil du slippe for at betale efterlønsbidrag de sidste 12 måneder, inden du når efterlønsalderen.

Pause i indbetalinger til efterløn

Hvis du er født efter den 31. december 1975, gælder følgende regler for dig: Du kan holde en pause på op til fem år, hvor du ikke betaler til efterlønsordningen.

Det skyldes, at de fleste har betalt efterlønsbidrag, siden de fyldte 30 år. Man skal betale i 30 år men kan først komme på efterløn, når man fylder 65 år. Der er således plads til fem år mellem 30 og 65 år.

Hvis du tidligere har holdt pause eller er begyndt at betale senere, end fra du fyldte 30 år, skal du trække det fra de mulige fem år.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at ringe til os om beregning af pauser og bidragsfri periode.

Din mulige betalingsfrie periode betyder, at du kan holde pause med betalingen, de første fem år efter du har tilmeldt dig efterlønsordningen, når du fylder 30 år. Du skal dog mindst betale for en dag.

Hvis du ikke søger om pausen, du har ret til, vil du automatisk få den til sidst. Det vil sige, at hvis du har en mulig pause på fem år, vil du slippe for at betale efterlønsbidrag, de sidste fem år inden du når din efterlønsalder.

Fandt du den information du søgte