Gå til hovedindhold

Hvad er en a-kasse?

For at få dagpenge skal man være medlem af en a-kasse. Hvis man ikke er medlem af en a-kasse må man søge kontanthjælp. Det er cirka halvdelen af dagpengesatsen.

Ens dagpengesats afhænger af den indkomst man havde før man blev ledig. Alle dimittender har ret til en fast sats – dimittendsatsen. Den udgør 15.080 kr. pr. måned hvis du er forsørger og 13.152 kr., hvis du ikke er forsørger. At du er forsørger vil sige, at du har forsørgerpligt for et eller flere børn. 

Det er - som udgangspunkt - gratis for studerende at være medlem af en a-kasse. Det er dog ikke alle a-kasser, der tilbyder fuldt medlemskab til studerende. Det gør AJKS.

Læs mere: Gratis medlemskab som studerende

Prisen for at være medlem af en a-kasse varierer en smule – men dagpengesatsen er den samme uanset hvilken a-kasse du er medlem af.

Hvis en studerende er over 30 år, så er det sandsynligvis ikke muligt at få gratis medlemskab – men så skal du kontakte AJKS’ medlemsafdeling for at få svar på hvad der bedst kan betale sig for dig.

Læs mere: Studerende og 30 år?

Hvis man er medlem af en a-kasse minimum et år før man dimitterer, så er det muligt at få dagpenge dagen efter man har færdiggjort sin uddannelse. Hvis ikke man har været medlem en måned før, så bliver man omfattet af en Karensperiode. Det er en periode, hvor man ikke kan få dagpenge.

Fordi SU er forudbetalt og dagpenge er bagudbetalt, kan du som dimittend risikere at gå i flere måneder uden indtægt!

Uanset om du har været medlem et år før eller ej, så er det meget vigtigt at alle nyuddannede i løbet af de første 14 dage efter endt uddannelse får meldt sig ledige i AJKS.  I har nemlig kun 14 dage til at gøre brug af jeres dimittendrettigheder. Dimittendrettigheder er – kort fortalt – at I slipper for at leve op til arbejdskravet, som alle andre ledige skal leve op til. Det er et krav om at de i løbet af de seneste tre år skal have haft 1924 timers arbejde mens de har været medlem af en a-kasse for at få dagpenge. Hvis ikke de når det, så kan de faktisk først få dagpenge, når de har haft 1924 timers arbejde i løbet af en periode på max tre år, hvor de er medlem af em a-kasse.

Derfor: Sørg for at meld jer som nyuddannede i løbet af de første 14 dage efter I færdiggør jeres uddannelse! Konsekvenserne kan være store, hvis I glemmer det.

Som medlem af AJKS gør vi selvfølgelig alt hvad vi kan for at sikre at I husker det – blandt andet ved at sende breve op til jeres studieafslutning.

Regler, beløb, tidsfrister etc. er det samme i alle a-kasser.

Derfor AJKS

AJKS er en niche a-kasse for medie- og kommunikationsuddannede og sprogfolk. Vi kender det arbejdsmarked I kommer ud, og er derfor bedst til at klæde jer på – allerede som studerende.

Og hvad betyder det så?

Det betyder blandt andet at hvis I bliver ledige, hvor man skal til obligatoriske møder i sin a-kasse, så vil I sidde sammen med mennesker med en helt anden fagligheden end jer. Hos AJKS er medlemmerne en relativ homogen gruppe, og det betyder at den karriererådgivning I vil får ved de obligatoriske møder vil være mere målrettet jer, jeres faglighed og det arbejdsmarked I er en del af.

De tilbud vi I AJKS har på hylderne er altså målrettet sådan nogle som jer.

AJKS samarbejder med både fagforeningerne Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog. Man behøver dog ikke at være medlem af en fagforening for at være medlem hos os. Vi har tæt på 25.000 medlemmer.

Man kan kun være medlem af en a-kasse. Er du allerede medlem af en anden, så bliver du automatisk overflyttet til os, når du udfylder en indmeldelsesblanket.

Du tager din anciennitet med. Altså, hvis du har været medlem af en anden a-kasse i seks måneder, så tager du automatisk de seks måneders anciennitet med, når du bliver overflyttet til AJKS.

At være medlem af en a-kasse er det samme som at tegne en brandforsikring. De færreste håber huset brænder, men hvis det gør, så er det godt at have en forsikring, så man ikke står uden tag over hovedet.

Læs mere: Pris for medlemskab hos AJKS

Fandt du den information du søgte