Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvad er en a-kasse?

For at få dagpenge skal du være medlem af en a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, må du søge kontanthjælp. Det er cirka halvdelen af dagpengesatsen.

En a-kasse kan bedst beskrives som en forsikring, hvor medlemskabet sikrer dig dagpenge i tilfælde af, at du bliver ledig og skal søge job. De danske a-kasser følger de samme regler fastsat ved lov, så det vil sige, at satser, frister og krav er de samme på tværs af alle a-kasserne.  

Din dagpengesats afhænger af den indkomst du havde, før du blev ledig. Alle dimittender har ret til dagpenge. Satsen differentierer alt efter om du er over eller under 30 år - og om du er forsøger. At du er forsørger vil sige, at du har forsørgerpligt for et eller flere børn. 

Det er - som udgangspunkt - gratis for studerende at være medlem af en a-kasse. Det er dog ikke alle a-kasser, der tilbyder fuldt medlemskab til studerende. Det gør AJKS.

Læs mere: Gratis medlemskab som studerende

Prisen for at være medlem af en a-kasse varierer en smule – men dagpengesatsen er den samme uanset, hvilken a-kasse du er medlem af.

Hvis du er studerende og over 30 år, er det sandsynligvis ikke muligt at få gratis medlemskab – kontakt AJKS’ medlemsafdeling og få svar på, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Læs mere: Studerende og 30 år?

Hvis du er medlem af en a-kasse et år, før du dimitterer, kan du få dagpenge dagen efter, du har færdiggjort din uddannelse. Hvis ikke du har været medlem af AJKS et år før endt uddannelse, bliver du omfattet af en karensperiode. Det er en periode, hvor du ikke kan få dagpenge.

Uanset om du har været medlem et år før eller ej, er det vigtigt, at du som nyuddannet melder dig ind i AJKS i løbet af 14 dage efter din uddannelse er færdig. 

Skift selv din status i selvbetjeningen max 14 dage endt uddannelse

Når du færdiggør din uddannelse, skal du selv skifte din status fra studerende til nyuddannet. Det skal du gøre i løbet af de første 14 dage efter endt uddannelse, for at opnå dine dagpengerettigheder som dimittend.

Dimittendrettigheder er – kort fortalt – at du ikke skal opfylde det samme krav om arbejde for evt. at få dagpenge, som andre skal.

Uanset om du er ledig efter endt uddannelse eller ej, er det derfor en god idé at sikre dine rettigheder.

Fordi SU er forudbetalt og dagpenge er bagudbetalt, kan du som dimittend risikere at gå i flere måneder uden indtægt, hvis du bliver ledig.

Læs hvor mange dagpenge du kan få og hvor længe.

Hvad er ”endt uddannelse”?

Endt uddannelse vil sige, at alle karakterer er givet og al studieaktivitet er ophørt. Hvis du går på RUC og din uddannelse slutter med en hovedopgave eller et speciale, kan uddannelsen anses for afsluttet med en forhåndsgodkendelse fra censor og vejleder og når alle andre karakterer er givet og studieaktiviteten er ophørt. Du kan finde forhåndsgodkendelsen nu.

Husk 14-dages fristen som dimittend

Derfor: Sørg for at melde dig ind, hvis du ikke allerede er medlem, og skift din status i selvbetjeningen fra studiemedlem til nyuddannet i løbet af de første 14 dage, efter du har afsluttet din uddannelse.

Skal du have dagpenge efter afsluttet uddannelse, så skal du også huske at tilmelde dig som ledig på www.jobnet.dk.

Som medlem af AJKS gør vi selvfølgelig alt, hvad vi kan for at sikre, at du husker det – blandt andet ved at sende breve dig op til din studieafslutning.

Regler, beløb, tidsfrister etc. er det samme i alle a-kasser.

Derfor AJKS

AJKS er en niche a-kasse for medie- og kommunikationsuddannede og sprogfolk. Vi kender det arbejdsmarked du kommer ud på, og er derfor bedst til at klæde dig på – allerede som studerende.

Og hvad betyder det så?

Det betyder blandt andet at, hvis du bliver ledig, hvor du skal til obligatoriske møder i din a-kasse, så vil du sidde sammen med mennesker med en helt anden faglighed end dig. Hos AJKS er medlemmerne en relativ homogen gruppe, og det betyder, at den karriererådgivning du vil få ved de obligatoriske møder vil være mere målrettet dig, din faglighed og det arbejdsmarked, du er en del af.

De tilbud vi i AJKS har på hylderne er målrettet dig.

AJKS samarbejder med både fagforeningerne Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog. Du behøver dog ikke at være medlem af en fagforening for at være medlem hos os. Vi har mere end 25.000 medlemmer.

Du kan kun være medlem af én a-kasse. Er du allerede medlem af en anden, så bliver du automatisk overflyttet til os, når du udfylder en indmeldelsesblanket.

Du tager din anciennitet med. Altså, hvis du har været medlem af en anden a-kasse i seks måneder, så tager du automatisk de seks måneders anciennitet med, når du bliver overflyttet til AJKS.

At være medlem af en a-kasse er det samme som at tegne en brandforsikring. De færreste håber huset brænder, men hvis det gør, så er det godt at have en forsikring, så man ikke står uden tag over hovedet.

Læs mere: Pris for medlemskab hos AJKS