Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Karens - hvis du ikke har haft arbejde

Fra den 1. juli 2017 blev der indført en såkaldt karensdag hver fjerde måned. Læs her hvad det betyder for dig, der modtager dagpenge.

En karensdag betyder, at du kan blive trukket i dine dagpenge med et beløb, der svarer til dine dagpenge for én dag medmindre, du har arbejdet:

  • mindst 148 timer inden for de seneste fire måneder (som fuldtidsforsikret) eller
  • mindst 97 timer inden for de seneste fire måneder (som deltidsforsikret)

Hvor meget bliver du trukket i forbindelse med karens?

Hvis du er fuldtidsforsikret og din dagpengesats pr. måned udgør 18.866 kr. (2019-tal), hvilket svarer til 860 kr. pr. dag.

Du bliver således trukket fra 860 kr. i din udbetaling.

Hvor tit opgøres karensdage?

Opgørelsen af, om du skal have en karensdag, sker for fire måneder ad gangen. De fire måneder kaldes karensperioden.

Hvor lang er karensperioden?

Den første karensperiode starter fra du melder dig ledig. Er du fx ledig den 1. november 2018, starter din karensperioden den 1. november 2018 og gælder indtil 28. februar 2019.

Når du indsender dit dagpengekort for den sidste måned i karensperioden – fx februar 2019, skal vi opgøre om du har haft mindst 148 arbejdstimer som fuldtidsforsikret og 97 som deltidsforsikret.

Har du ikke det, bliver du trukket for én karensdag.

Fandt du den information du søgte