Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Efterlønsordning

Efterlønsordningen giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3-5 år før din folkepensionsalder.

For at få efterløn skal du have betalt til efterlønsordningen et bestemt antal år - det specifikke antal år afhænger af hvornår du er født. Din efterløn ophører med udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

Efterlønsordningen er en frivillig ordning og du kan når som helst melde dig ud af ordningen.

Melder du dig ud, kan pengene overføres til en pensionsopsparing og i nogle tilfælde tilbagebetales kontant - efter fradrag for skat. Det kan du, hvis du har betalt efterlønsbidrag i mindre end et år, eller hvis du har nået efterlønsalderen. Ved dødsfald bliver det indbetalte beløb udbetalt til boet.  

Læs mere:

Optagelse i efterlønsordningen

Fravalg af efterlønsordningen

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Faser i efterlønsordningen

Efterlønsbevis

Når du når din efterlønsalder udsteder AJKS som hovedregel dit efterlønsbevis. Beviset er afgørende for dine rettigheder hvis du går på efterløn og for beregning af din skattefri præmie.

Beviset udstedes ikke, hvis du overgår til efterløn fra dagpenge eller seniorjob.

Læs mere: Efterlønsbevis

Fleksibel efterløn

Går du på efterløn vil din sats være afhængig af dels hvornår du er født og dels hvornår du går på efterløn. Jo længere tid du venter med at gå på efterløn, jo bedre er du stillet.

På efterløn har du mulighed for at arbejde ubegrænset – dog medfører arbejdet fradrag i din efterløn.

Læs mere:

Overgang til efterløn

Når du er på efterløn

Skattefri præmie

Hvis du har udskudt din overgang til efterløn, har du mulighed for at få beregnet og udbetalt den skattefri præmie. Hvor lang tid du skal have udskudt din efterløn, afhænger af din alder. Præmien beregnet ud fra, hvor mange arbejdstimer du har haft.

Læs mere: Skattefri præmie