Gå til hovedindhold

Genoptjening af dagpenge: Har du opbrugt din dagpengeret?

Timebanken og Beskæftigelseskontoen er to tiltag, der måske kan forlænge dine dagpenge, hvis du har opbrugt din dagpengeret. Læs om dine muligheder nu.

Din dagpengeret ophører når:
 

  • Du har brugt alle 104 uger af dine dagpenge
  • Det er mere end tre år siden du begyndte at få dagpenge

Før din dagpengeperiode udløber, sender vi dig et brev i selvbetjeningen, så du kan kontakte os og vi sammen kan kigge på dine muligheder fremadrettet. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Du har nye muligheder for at forlænge din dagpengeret

Fra 2. januar 2017 har du mulighed for at forlænge din dagpengeret, hvis din ordinære dagpengeperiode bliver opbrugt i uge 52/2016 eller senere.

Har du ikke haft nok timer til at genoptjening af en ny dagpengeret (1924 timer som fuldtidsforsikret /1258 som deltidsforsikret), har du mulighed for at forlænge din dagpengeret med op til 52 uger.

Det kan du, når du har arbejdet parallelt med dagpengene.

Sådan forlænges dagpengeperioden

For at forlænge din dagpengeperiode kigger a-kassen på, hvor mange timer du har arbejdet, siden du sidst fik en dagpengeret og frem til det tidspunkt, hvor din dagpengeret ophører.

Alle løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret, tæller med i beregningen.

Herefter fordobles timerne og omregnes til nærmeste hele antal uger. De fordoblede timer registreres på en såkaldt beskæftigelseskonto.

Eksempel på genoptjening af dagpenge efter de nye regler

Du har fået indberettet 450 løntimer.

De er registreret i en såkaldt timebank. Timerne fordobles til 900 timer, og divideres med 37. Det giver dig 24 ugers mulig forlængelse.

Referenceperioden forlænges også

Man kalder den periode, du skal bruge din dagpengeret i, for referenceperioden. Hér tredobles dine timer fra timebanken og omregnes til uger. Det giver i dette eksempel 1.350 timer, der igen divideres med 37. Resultatet bliver, at du får mulighed for at forlænge referenceperioden med 36 uger.

Løbende forlængelse af dagpengeretten

Du skal løbende søge om det antal uger, du ønsker at bruge af beskæftigelseskontoen og forlænge din dagpengeret med. Det gør du, når du udfylder og indsender dit dagpengekort.

Forlængede timer kan ikke bruges til genoptjening af dagpenge

Du skal være opmærksom på, at når du bruger timerne til at forlænge din dagpengeret, kan de ikke længere bruges til at optjene en ny dagpengeret med.

I det nævnte eksempel betyder det, at bruger du to uger (74 timer) af beskæftigelseskontoen til at forlænge din dagpengeret, så bruger du også 37 timer af din timebank.

Du kan højst forlænge din dagpengeret med 52 uger og din referenceperiode med 78 uger.

Læs mere her: Hvor mange dagpenge kan jeg få, og hvor længe?

5 fakta om genoptjening af dagpenge

Sådan optjener du ny dagpengeret og dagpengeperiode

  1. Det arbejde, du har haft i løbet af din ledighedsperiode, bliver talt sammen
  2. Vi indhenter de arbejdstimer og indtægter, som din arbejdsgiver har indberettet til SKATs indkomstregister
  3. Når du har samlet følgende timer, udløser det en ny dagpengeret på i alt 104 uger:
  • Som fuldtidsforsikret kræver det 1.924 timers ustøttet arbejde inden for de seneste tre år
  • Som deltidsforsikret kræver det 1.258 timers ustøttet arbejde inden for de seneste tre år

Andre muligheder, hvis du har opbrugt dine dagpenge

Du har også andre muligheder, hvis dine dagpenge er opbrugt.

Efterløn 

Hvis du har ret til efterløn og har nået din efterlønsalder, kan du gå på efterløn.

Seniorjob

Hvis du har opbrugt din dagpengeret mindre end fem år før, du når efterlønsalderen, og i øvrigt har ret til efterløn, har du har mulighed for at få et seniorjob.

Kontantydelse

Hvis du opbruger du din dagpengeret i perioden fra den 5. januar 2015 til den 2. juli 2017, vil du muligvis have ret til at modtage kontantydelsen. Det er en midlertidig ydelse, der administreres af kommunerne. 

Få personlig rådgivning om genoptjening af dagpenge

Hvis du har spørgsmål til din dagpengesituation, er du meget velkommen til at kontakte AJKS. Du kan skrive til os via selvbetjeningen eller give os et kald på 3342 8001.

Se hvor mange dagpenge du kan få og hvor længe

Hvor lang er dagperioden, hvad er dagpengesatsen og hvor meget får du som nyuddannet? Bliv klogere på hvor mange dagpenge du kan få og hvor længe nu.

Fandt du den information du søgte