Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvor mange dagpenge kan jeg få og hvor længe?

Som medlem af en a-kasse er du forsikret, hvis du bliver arbejdsløs.

Du har ret til dagpenge, når du:

 • har meldt dig ledig på jobnet.dk på din første ledige dag
 • har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • står til rådighed for arbejdsmarkedet
 • opfylder opholdskravet. Det vil sige, at du skal have haft lovligt ophold her i riget (Danmark, Færøerne og Grønland), et EU/EØS-land eller i Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig. I 2019 er kravet fem år inden for de seneste 12 år og i 2020, seks år inden for de seneste 12 år. Har du opholdt dig uden for disse områder, kan du være omfattet af en række undtagelser – altså forhold, der sidestilles med ophold i Danmark. Læs mere om opholdkravet nu
 • har haft en indtægt på mindst 233.376 kr. som fuldtidsforsikret og 155.580 kr. som deltidsforsikret. Indtægten skal være indberettet til indkomstregistret inden for de seneste tre år og skal ligge i en medlemsperiode
 • som selvstændig bruger vi dit overskud fra din virksomhed inden for de seneste fem afsluttede regnskabsår
 • der er et loft på, hvor meget indtægt du kan tælle med hver måned. Som fuldtidsforsikret kan du højest tælle 19.448 kr. med pr. måned og 12.965 kr. pr. måned som deltidsforsikret (i 2019-tal)

 • har afsluttet en optagelsesberettiget uddannelse af minimum 18 måneders varighed

Læs mere om hvor meget du kan få i dagpenge som selvstændig eller freelancer.

Som nyuddannet får du dagpenge efter en særlig dimittendsats. Læs mere om dimittendsatsen længere nede på siden.

Dagpengeperiode – din ret til dagpenge

Opfylder du betingelserne for at få dagpenge, har du ret til dagpenge i op til to år inden for en periode på tre år.

Din dagpengeret gøres op i timer – det vil sige, at dagpengeretten på to år svarer til 3.848 timer, hvis du er fuldtidsforsikret og 3.120 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Dagpengene udbetales for en kalendermåned ad gangen. Det svarer til 160,33 timer som fuldtidsforsikret og 130 timer som deltidsforsikret.

Du bruger af din dagpengeret med de timer, som du får udbetalt.

Din dagpengeret gælder i tre år – svarende til 36 måneder. Den kaldes referenceperioden. Når din referenceperiode er slut, mister du retten til dagpenge, uanset om du ikke har brugt alle timerne.

Du bruger også af din dagpengeret, hvis du er i job med løntilskud, er sygemeldt i op til seks uger eller modtager feriedagpenge.

Hvad er tilknytningskravet?

Pr. 1. juli 2017 er indført et såkaldt tilknytningskrav. Det betyder, at hvis du melder dig ledig og får ret til dagpenge, skal vi se, om du har været ledig før.

Hvis du i løbet af de seneste otte år har modtaget dagpenge i samlet set fire år, vil du ikke få en fuld dagpengeret.

I stedet for to års dagpengeret (3.848 timer) vil du kun få et år og 11 måneders dagpengeret (3.688 timer). Det betyder, at din dagpengeret i udgangspunktet vil ophøre en måned tidligere.

Hvis din dagpengeret ophører?

Har du brugt alle timerne af din dagpengeret, eller er du nået frem til slutningen af din referenceperiode, mister du retten til dagpenge.

Læs mere: Ophør af ydelser

Har du haft arbejdstimer parallelt med at du har modtaget dagpenge, har vi registreret disse på en beskæftigelseskonto.

Når din dagpengeret slutter, kan du vælge, om du vil bruge af dine timer på beskæftigelseskontoen til at forlænge din dagpengeret med, eller om du vil spare dem sammen til en ny dagpengeret.

Har du timer på beskæftigelseskontoen, skal du have haft mindst 1.924 timers arbejde indenfor tre år som fuldtidsforsikret eller 1.258 timer som deltidsforsikret for at få en ny dagpengeret. Vi kan dog ikke tælle timer med, som du har haft før du fik den dagpengeret, som nu er ophørt.

Læs mere: Genoptjening af dagpenge: Har du brugt opbrugt din dagpengeret

Har du ikke haft timer på din beskæftigelseskonto, får du en ny dagpengeret, når du har haft en indkomst på 233.376 kr. (i 2019) som fuldtidsforsikret og 155.580 kr. som deltidsforsikret. Indkomsten skal være indberettet af din arbejdsgiver til indkomstregistret.

Derudover skal du være opmærksom på, at der er et loft for, hvor meget indkomst du må tælle med hver måned.

Er du fuldtidsforsikret må du højest tælle 19.448 kr. med pr. måned og som deltidsforsikret 12.965 kr. pr. måned.

Du vil derfor være mindst et år om at optjene en ny dagpengeret.

Hvis du ikke har ret til en ny dagpengeret eller til forlængelse af din dagpengeret, kan du have andre muligheder.

Læs mere: Ophør af ydelser

Hvor meget er din dagpengesats?

Du får beregnet en dagpengesats, når du får en dagpengeret.

Satsen bliver kun beregnet på ny, hvis du får en ny dagpengeret.

Satsen beregnes som hovedregel på grundlag af de 12 måneder du har haft med højeste indkomst inden for de seneste 24 måneder.

Du får 90% af den gennemsnitlige lønindtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats. Den udgør 18.866 kr. pr. måned før skat, hvis du er fuldtidsforsikret og 12.577 kr. før skat som deltidsforsikret.

For at få den højeste dagpengesats skal din løn før skat udgøre mindst 22.786 kr. i gennemsnit over 12 måneder som fuldtidsforsikret og mindst 15.190 kr. som deltidsforsikret.

Hvad får du i dagpenge som dimittend?

Som nyuddannet får du dagpenge med en særlig dimittendsats. Satsen er afhængig af, om du har forsørgelsespligt overfor et eller flere børn.

Har du forsørgelsespligt, udgør satsen 82% af den højeste dagpengesats. Det svarer til 15.470 kr. før skat pr. måned som fuldtidsforsikret og 10.313 kr. før skat pr. måned som deltidsforsikret.

Har du ikke forsørgelsespligt, udgør satsen 71,5% af den højeste dagpengesats. Det svarer til 13.489 kr. før skat pr. måned som fuldtidsforsikret og 8.993 kr. før skat pr. måned som deltidsforsikret.

Du har mulighed for at få beregnet en ny dagpengesats, hvis du har haft arbejde efter du dimitterede.

Det er et krav, at du har haft mindst tre måneders arbejde indenfor seks måneder, efter du fik ret til dagpenge. Det er ikke et krav, at det er tre måneders sammenhængende arbejde.

Beregningen sker kun, hvis din sats bliver højere.

For at få den højeste dagpengesats skal din løn før skat udgøre mindst 22.786,00 kr. i gennemsnit i de tre måneder som fuldtidsforsikret og mindst 15.190 kr. som deltidsforsikret.

Hvad med dagpengene hvis du er selvstændig?

Du får beregnet en dagpengesats, når du får en dagpengeret.

Du vælger de to år med det højeste overskud inden for de seneste fem afsluttede indkomstår for ud for din ledighed. Vi bruger ikke indkomstår med underskud.

Overskuddet i de valgte indkomstår divideres med 12 måneder. Herefter beregnes på de 12 måneder med højest indtægt.

Har du kun drevet virksomhed i ét afsluttet indkomstår eller har du kun ét år med overskud, divideres det ene år med 24 måneder. Herefter beregnes på de 12 måneder.

Satsen opgøres som 90% af en måneds beregningsgrundlag – fratrukket AMBI på 8% - og kan ikke overstige dagpengenes højeste beløb.

Læs mere: Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Hvornår kan du få dagpenge?

Du kan normalt få dagpenge fra din første ledighedsdag, men ofte skal din arbejdsgiver betale for dine to første ledige dage. Det kaldes G-dage.

Læs mere: G-dage: Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Hvis du har et opsigelsesvarsel, hvor du har krav på løn fra din arbejdsgiver, er du først ledig, efter opsigelsesvarslet udløber. Det gælder også, selvom du er fritstillet i din opsigelsesperiode.

Grunden til, at du bliver ledig, kan have betydning for din dagpengeret. Det er fx meget afgørende, om du selv har været skyld i din ledighed eller ej. 

Læs mere: Karantæne

Hvis du siger op, fordi du har fået et andet arbejde, kan du ikke få dagpenge i den mellemliggende periode. Du kan altså ikke få dagpenge i overgangsperioden fra det ene job til det andet.

Du kan heller ikke få dagpenge i en overgangsperiode, hvis du siger op for at:

 • begynde på en uddannelse
 • starte selvstændig virksomhed
 • overgå til efterløn
 • rejse til udlandet
 • flytte på grund af din ægtefælle eller partner. Fx hvis din ægtefælle får arbejde i en anden by, begynder på en længerevarende uddannelse eller starter/flytter en selvstændig virksomhed til et andet sted end der, hvor I har boet hidtil.

Dette gælder også, hvis du stopper i et aktiveringstilbud for at flytte med din ægtefælle eller partner. 

Hvordan får du udbetalt dagpenge?

For at få udbetalt dagpenge skal du udfylde et dagpengekort.

Læs mere: Ydelseskort og udbetaling af ydelser

Fandt du den information du søgte