Gå til hovedindhold

Hvor mange dagpenge kan jeg få og hvor længe?

Som medlem af en a-kasse er du forsikret, hvis du bliver arbejdsløs.

Du har ret til dagpenge, når du:

 • har meldt dig ledig på jobnet.dk på din første ledige dag
 • har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • står til rådighed for arbejdsmarkedet
 • har haft mindst 1.924 timers lønmodtagerarbejde som fuldtidsforsikret og 1.258 timers lønmodtagerarbejde som deltidsforsikret inden for de seneste tre år i en medlemsperiode
 • som selvstændig har drevet virksomhed som din hovedbeskæftigelse i mindst 52 uger i væsentligt omfang

 • har afsluttet en optagelsesberettiget uddannelse af minimum 18 måneders varighed.

Læs mere om hvor meget du kan få i dagpenge som selvstændig/freelancer.

Som nyuddannet får du dagpenge efter en særlig dimittendsats. Læs mere om dimittendsatsen længere nede på siden.

Dagpengeperioden - dit klippekort til dagpenge

Opfylder du betingelserne for at få dagpenge, har du ret til dagpenge i op til to år inden for en periode på tre år.

Din dagpengeperiode kan sammenlignes med et klippekort, som er gyldigt i tre år. Du har ret til at få dagpenge i to år. Det svarer til, at du kan få dagpenge i 104 uger. Du har i alt 104 klip på klippekortet. Hver gang du modtager dagpenge eller andre ydelser fra AJKS, bruger du et klip på kortet.

Dit klippekort gælder i tre år. Den periode bliver kaldt for referenceperioden. Når din referenceperiode er slut, mister du retten til dagpenge, uanset om du stadig har klip tilbage på kortet.

Hver gang du modtager ydelser fra AJKS, bruger du klip på kortet. Det gælder også, hvis du er i løntilskudsjob, er sygemeldt i mindre end seks uger eller modtager feriedagpenge. Selv om du har haft arbejde og kun har fået dagpenge en dag i løbet af ugen, bruger du et klip på kortet.

Hvis din dagpengeret ophører

Har du brugt alle klip på klippekortet, eller er du nået frem til slutningen af din referenceperiode, mister du retten til dagpenge.

Læs mere: Har du opbrugt din dagpengeret?

Du skal arbejde et bestemt antal timer for at genvinde dagpengeretten og et nyt klippekort:

 • Fuldtidsforsikret:1.924 timers ustøttet arbejde indenfor de seneste tre år
 • Deltidsforsikret:1.258 timers ustøttet arbejde inden for de seneste tre år.

Hvis du har mistet retten til dagpenge, og hvis du ikke har ret til en ny dagpengeperiode, kan du have andre muligheder.

Læs mere: Ophør af ydelser

Hvor meget er dagpengesatsen?

Din dagpengesats bliver – som hovedregel - beregnet på grundlag af dine seneste tre måneders arbejde, hvor du har arbejdet i mindst 321 timer. Du får 90 % af den gennemsnitlige lønindtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats. Den udgør 849 kr. pr. dag i fem dage om ugen som fuldtidsforsikret, 566 kr. som deltidsforsikret.

For at få den højeste dagpengesats skal din månedsløn før skat udgøre mindst 22.216 kr. i gennemsnit pr. måned. 

Du vil dog ikke få beregnet en dagpengesats, hvis det er mindre end et år siden, du sidst fik beregnet en dagpengesats.

Dimittend

Som nyuddannet får du dagpenge efter en særlig dimittendsats. Den er 82 % af den maksimale dagpengesats. Til gengæld kan du som dimittend få dagpenge, allerede en måned efter at du har afsluttet din uddannelse.

Fra den 2. januar 2017 ændres reglerne.

Herefter afhænger satsen af, om du har forsørgelsespligt overfor et eller flere børn.

Har du forsørgelsespligt, udgør satsen 82% af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 696 kr. pr. dag i fem dage om ugen, som fuldtidsforsikret, 464 kr. som deltidsforsikret.

Har du ikke forsørgelsespligt, udgør satsen 71,5% af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 607 kr. pr. dag i fem dage om ugen, 405 kr. som deltidsforsikret.

Du har mulighed for at få beregnet en ny dagpengesats. Den nye sats bliver først brugt, seks måneder efter at du har opnået din dagpengeret. Dvs. normalt syv måneder efter at uddannelsen er afsluttet.

For at få den højeste dagpengesats skal du have arbejdet i mindst 321 timer i en samlet tre-måneders periode. Din månedsløn før skat skal udgøre mindst 22.216 kr. i gennemsnit pr. måned. 

Selvstændig

Hvis du bliver ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i mindst tre år, skal du have beregnet en dagpengesats. Beregningen foretages af virksomhedens skattemæssige overskud i de to bedste af de fem seneste afsluttede regnskabsår. For at du kan få den højeste dagpengesats, skal du have haft et samlet skattemæssigt overskud på mindst 533.200 kr. i de to valgte år.

Læs mere: Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Hvornår kan du få dagpenge?

Du kan normalt få dagpenge fra din første ledighedsdag, men ofte skal din arbejdsgiver betale dine dagpenge for de tre første dage - det kaldes G-dage.

Læs mere: G-dage: Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Hvis du har et opsigelsesvarsel, hvor du har krav på løn fra din arbejdsgiver, er du først ledig, efter at opsigelsesvarslet udløber. Det gælder også, selvom du er fritstillet i din opsigelsesperiode.

Grunden til, at du bliver ledig, kan have betydning for din dagpengeret. Det er fx meget afgørende, om du selv har været skyld i din ledighed eller ej. 

Læs mere: Karantæne

Hvis du siger op, fordi du har fået et andet arbejde, kan du ikke få dagpenge i den mellemliggende periode. Du kan altså ikke få dagpenge i overgangsperioden fra det ene job til det andet.

Du kan heller ikke få dagpenge i en overgangsperiode, hvis du siger op for at:

 • begynde på en uddannelse
 • starte selvstændig virksomhed
 • overgå til efterløn
 • rejse til udlandet
 • flytte på grund af din ægtefælle eller partner. Fx hvis din ægtefælle får arbejde i en anden by, begynder på en længerevarende uddannelse eller starter/flytter en selvstændig virksomhed til et andet sted end der, hvor I har boet hidtil.

Dette gælder også, hvis du stopper i et aktiveringstilbud for at flytte med din ægtefælle eller partner. 

Udbetaling af dagpenge

For at få udbetalt dagpenge skal du udfylde et dagpengekort.

Læs mere: Ydelseskort og udbetaling af ydelser

Fandt du den information du søgte