Gå til hovedindhold

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Hvis du bliver ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang i mindst tre år, skal din dagpengesats beregnes på baggrund af virksomhedens skattepligtige overskud.

Du kan vælge de to bedste år inden for de sidste fem år som grundlag for beregningen. Kun de år, hvor du var medlem af en a-kasse ved årets udgang, kan bruges.

Dit gennemsnitlige årlige skattepligtige overskud omregner vi til en daglig indtjening. Din dagpengesats er 90 % af dette beløb, dog maksimalt i gennemsnit 849 kr. pr. dag.

Læs mere: Luk virksomheden – hvordan og hvad nu?

Maksimal dagpengesats for selvstændige

Har du drevet en enkeltmandsvirksomhed, vil du have ret til den maksimale dagpengesats, hvis du i de to valgte år har haft et gennemsnitligt årligt skattepligtigt overskud på minimum 263.000 kr.

Mindstesats for selvstændige

Har du ikke haft et tilstrækkeligt stort overskud – se ovenfor – så kan det være en fordel for dig at vælge den såkaldte ”mindstesats”. Forudsætningen er, at du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang i de sidste tre år, før du melder dig ledig.

Mindstesatsen er en fast sats på 82 % af den maksimale dagpengesats, 696 kr. pr. dag. Du er velkommen til at kontakte os for en vurdering, inden du træffer dit valg.

Hvis du ikke har drevet selvstændig virksomhed i mindst tre år, skal din dagpengesats normalt beregnes på baggrund af din tidligere lønindtægt. Hvis du fik udbetalt dagpenge, inden du startede selvstændig virksomhed, vil du få udbetalt dagpenge med den sats, du sidst fik udbetalt.

Fandt du den information du søgte