Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Fleksibel efterløn: Indtægter og arbejde

På fleksibel efterløn må du arbejde lige så meget, du vil. Arbejde og indtægter skal dog fradrages i din efterløn på det tidspunkt, hvor du udfører arbejdet. Derfor skal du oplyse om alt arbejde og alle indtægter på dit efterlønskort.

Alt dit arbejdet fradrages som enten kontrollabelt eller ukontrollabelt arbejde.

Kontrollabelt arbejde vil sige, at din arbejdsgiver indberetter dit arbejde til Indkomstregistret som A-indkomst med løntimer.

Arbejdet fradrages herefter i din efterløn time for time.

Hvis din timeløn er mindre end den gældende omregningssats, 277,76 kroner (i 2024), kan du dog få et lempeligere fradrag for de første 43.628 kroner, som du årligt tjener ved arbejde. Fradraget sker ved at omregne din arbejdsindtægt til timer efter denne formel:

Fx timeløn 165,00 kroner x 5 timers arbejde = 825,00 kroner: 277,76 kroner = 2,97 timer, der fradrages i din efterløn.

Ukontrollabelt arbejde vil sige, at din arbejdsgiver indberetter dit arbejde til Indkomstregistret som fx B-indkomst/honorar og uden timer.

Herefter omregnes din indtægt til timer med den gældende omregningssats, 277,76 kroner. 

Fx: B-indkomst 3.000 kroner.: 277,76 kroner = 10,80 timer, der fradrages din efterløn.

 

Indtægter og arbejde

Har du andre indtægter eller arbejdstimer, skal AJKS tage stilling til, om disse medfører fradrag. Du skal derfor huske også at oplyse om disse på dit efterlønskort.

Andre indtægter eller arbejde, der medfører fradrag, kan fx være:

  • Løn, rådighedsløn for en periode, hvor du ikke arbejder
  • Legater med arbejdsforpligtelse Læs mere her: Legater, kunst og bogskrivning
  • Arbejdstimer hvis du skriver bøger
  • Indtægter for genanvendelse, genudsendelse eller genopførelse af bøger, fotografier m.v

Andre indtægter, der ikke medfører fradrag, kan fx være:

  • Biblioteksafgifter, Koda/Gramex og lignende
  • Erstatninger, herunder erstatning som følge af arbejdsskade
  • Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a
  • Indtægter for hverv som nævning, domsmand eller tilforordnet ved valg
  • Indtægter for hverv som medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd efter de kommunale styrelseslove.

Oversigterne er ikke udtømmende, så kontakt os for en afklaring.

 

Ferie

Ferie med feriegodtgørelse medfører fradrag i din efterløn, når du hæver godtgørelsen og afholder ferien i efterlønsperioden. Fradraget sker i forhold til det optjente antal feriedage.

 

Frivilligt ulønnet arbejde

Når du er på efterløn, må du også gerne arbejde frivilligt og ulønnet.

Læs mere her: Aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde

Pensioner

Hvordan din pensionsopsparing bliver modregnet i din efterløn, afhænger af, om du opfylder 2-års-reglen eller udskydelsesreglen, når du går på efterløn, og hvilken type pensionsopsparing du har.

Læs mere her: Pensioner og modregning