Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sådan får du ret til dagpenge

Som nyuddannet er a-kasseverdenen og dagpengesystemet anderledes end for dem, der bliver ledige efter job. Når du er nyuddannet, er der tre måder, du kan få ret til dagpenge på:


 

1. Ret til dagpenge alene ud fra din uddannelse

1. Du kan få dagpenge på baggrund af din uddannelse, hvis:
 

 • du har afsluttet en SU-berettigende uddannelse af mindst 18 måneders varighed
 • du har haft bopæl og ophold i Danmark lige inden, du startede uddannelsen og senest 14 dage efter uddannelsens afslutning
 • du opfylder et sprogkrav eller tilknytningskrav
 • du har søgt om dimittendrettigheder, efter du blev færdig

2. Du kan få dagpenge i 1 år

På baggrund af din uddannelse har du ret til dagpenge i 1.924 timer (1 år) indenfor en periode på 2 år.

Du kan tidligst få ret til dagpenge fra den dag, du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk og stillet dig til rådighed for fuldtidsarbejde som lønmodtager. Dagpengene er bagudbetalt, så du får din første udbetaling måneden efter, du har meldt dig ledig

Hvis du ikke har været medlem i mindst ét år, har du først ret til dagpenge som nyuddannet en måned efter uddannelsens afslutning. Det vil sige, at din første udbetaling kommer 2 måneder efter, at du har meldt dig ledig.

 

3. Det får du i dagpenge

Som nyuddannet får du dagpenge med en særlig dimittendsats. Satsen er afhængig af, om du er under eller over 30 år - og om du har forsørgelsespligt overfor et eller flere børn.

Se satserne her

 

2. Ret til dagpenge ud fra både din uddannelse og efterfølgende arbejde

1. Du kan få dagpenge på baggrund af uddannelse og arbejde, hvis:
 

 • du har afsluttet en SU-berettigende uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • du har haft arbejde efter du har afsluttet din uddannelse – 1 time er nok.
 • du har været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder, når du ansøger om dagpenge.
 • du ikke har fået udbetalt dagpenge som nyuddannet.

 

2. Du kan få dagpenge i 2 år


Den helt store fordel er, at du får ret til dagpenge i 2 år i stedet for 1 år, hvis din dagpengeret sker på baggrund af uddannelse og arbejde. Du har ret til dagpenge i 3.848 timer (2 år) indenfor en periode på 3 år. Og du skal ikke opfylde et sprogkrav.

Du kan altid tidligst få ret til dagpenge fra den dag, du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk og stillet dig til rådighed for fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Du optjener dagpenge fra dagen efter din første arbejdsdag, efter du har afsluttet din uddannelse, men du kan først få udbetalt dagpengene, når vi kan se lønnen i Skattestyrelsens indkomstregister.

Dagpengene er bagudbetalt, så du får din første udbetaling måneden efter, du har meldt dig ledig

 

3. Det får du i dagpenge 


I modsætning til den faste dimittendsats, bliver din sats beregnet individuelt på baggrund af din indkomst. Du får beregnet en dagpengesats ud fra de bedste 12 måneders indtægt inden for de sidste 24 måneder. Har du arbejdet i færre end 12 måneder, beregner vi gennemsnitsindkomsten ud fra de måneder, der er. Vi kan kun bruge arbejdsperioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Du skal være opmærksom på, at du risikerer at få en lavere sats end dimittendsatsen – dog med mulighed for at få den i længere tid.

Hvis du kontakter AJKS, kan vi med det samme udregne din sats, så du kan vurdere, hvad der giver bedst mening for dig.

3. Ret til dagpenge alene ud fra dit arbejde

1. Du kan få dagpenge på baggrund af arbejde, hvis:
 

 • du indenfor de seneste tre år har haft en arbejdsindkomst på mindst 263.232 kr. (2024-tal).
 • Indkomsten opgøres månedsvis, og du kan højest medregne 21.936 kr. per måned (2024-tal).
 • Alt hvad du har haft af arbejdsmarkedspligtig indkomst de seneste 3 år tæller med.
 • Kun indkomst i perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse, tæller med.
 • Din SU tæller ikke med.
 • du har været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder, når du melder dig ledig.

Det vil sige, at du skal opfylde de samme krav, som hvis du blev ledig som lønmodtager efter et arbejde. Men du behøver ikke at have haft arbejde, efter du har afsluttet din uddannelse.
 

2. Du kan få dagpenge i 2 år

På baggrund af dit arbejde har du ret til dagpenge i 3.848 timer (2 år) indenfor en periode på 3 år.

Du har ret til dagpenge dagen efter, at du afslutter din uddannelse, men du kan altid tidligst få ret til dagpenge fra den dag, du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk og stillet dig til rådighed for fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Dagpengene er bagudbetalt, så du får din første udbetaling måneden efter, du har meldt dig ledig

 

3. Det får du i dagpenge

I modsætning til den faste dimittendsats, bliver din sats beregnet individuelt på baggrund af din indkomst. Du får beregnet en dagpengesats ud fra de bedste 12 måneders indtægt inden for de sidste 24 måneder. Har du arbejdet i færre end 12 måneder, beregner vi gennemsnitsindkomsten ud fra de måneder, der er. Vi kan kun bruge arbejdsperioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Du skal være opmærksom på, at der er en lille risiko for at få en lavere sats end dimittendsatsen – dog med mulighed for at få den i længere tid.

Hvis du kontakter AJKS, kan vi med det samme udregne din sats, så du kan vurdere, hvad der giver bedst mening for dig.

 


Du vil måske ikke kunne benytte dig af alle tre indgange til dagpengesystemet. Men det er vigtigt, at du kender dine muligheder, da der kan være forskel på, hvor længe du kan få dagpenge, hvor mange dagpenge, du kan få udbetalt - samt hvornår du har ret til dem.
 

Hvad er det rigtige valg?

De fleste får ret til dagpenge alene ud fra deres uddannelse. Hvis du er en af dem, der kan få ret til dagpenge gennem de andre indgange, er det op til dig at vælge, hvad der bedst giver mening.

Du kan risikere at få færre dagpenge per måned – men i 2 år i stedet for 1 år. Det kan også være, at dit dagpengebeløb bliver højere. Det kommer an på, hvor meget du har tjent.

AJKS kan vejlede dig og fortælle om dine muligheder – også ift. hvor meget du kommer til at få i dagpenge, så kontakt os endelig for individuel vejledning.
 

I AJKS har du din egen personlige a-kasse-vejleder

Find din a-kassevejleder

Her er en af de store fordele ved at være medlem af en lille a-kasse.
Hos AJKS har du din egen personlige a-kassevejleder.  

Du kan se din vejleder lige her 

Hvor meget får du i dagpenge, hvornår skal du sende dit dagpengekort ind og hvornår udbetales dagpengene? Vi har samlet en liste og lavet en udbetalingskalender.  Få overblikket her

Dagpenge og Efterløn: Satser og udbetalingsperioder

Hvor meget får du i dagpenge, hvornår skal du sende dit dagpengekort ind og hvornår udbetales dagpengene?
Vi har samlet en liste og lavet en udbetalingskalender. 

Få overblikket her

Mød andre AJKS'ere på vores events; vi har både workshops og webinarer hver måned.

Masser af månedlige events og webinars - også til dimittender! 

Er du dimittend og klar på at brænde igennem med din jobsøgning?
Hop på vores næste CV- eller ansøgningswebinar og få masser af tips og tricks. 

Se kommende events her