Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sygedagpenge

Modtager du fulde dagpenge, skal du i de første 14 dage have udbetalt dagpenge under sygdom fra AJKS.

Dagpenge under sygdom bliver udbetalt med din almindelige dagpengesats. Du skal skrive ”S” på dit ydelseskort ud for de dage, du er syg.

Hvornår skal du have sygedagpenge fra kommunen?

Efter de 14 dages sygdom overgår du til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Vi giver automatisk din bopælskommune besked, hvis du er syg i mere end 14 dage.

Kommunen sender dig herefter en blanket, som du senest otte dage efter modtagelsen skal have udfyldt og sendt retur til den. Har du ikke hørt fra kommunen fem uger efter, du har oplyst om første sygedag, skal du selv kontakte kommunen og bede om sygedagpenge.

Hvis du ikke har ret til dagpenge eller er i arbejde

I nogle situationer skal du have sygedagpenge fra kommunen allerede fra din første sygedag.

I følgende situationer har du ikke ret til dagpenge under sygdom fra os:

  • Hvis du har deltidsarbejde og får supplerende dagpenge
  • Hvis du ikke har dagpengeret, fordi du ikke opfylder kravet om et års medlemskab
  • Hvis du ikke har dagpengeret, fordi du ikke opfylder beskæftigelseskravet
  • Hvis du er dimittend og omfattet af en karensperiode
  • Hvis du er ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed og omfattet af tre ugers karens.

Også i disse situationer skal du melde dig syg på jobnet.dk. Vi giver automatisk din bopælskommune besked om, hvorvidt du skal modtage sygedagpenge.

Kommunen sender dig herefter en blanket, som du senest otte dage efter skal have udfyldt og sendt retur til den. Har du ikke hørt fra kommunen tre uger efter, du har oplyst om første sygedag, skal du selv kontakte kommunen og bede om sygedagpenge.

Vær opmærksom på, at du ikke får sygedagpenge på helligdage.

Hvis du er ansat med løntilskud eller i jobrotation

Er du ansat i løntilskudsjob eller i jobrotation, skal du kun melde sygdom til din arbejdsgiver. Du vil så enten have ret til løn under sygdom eller udbetaling af sygedagpenge efter de regler, der gælder for ansatte lønmodtagere.