Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

InnoBooster, iværksætterpilot og akademikerkampagnen

Der er flere forskellige typer af ordninger, der forsøger at få jobsøgende ud på arbejdsmarkedet. Nogle af dem, der er mest relevante for AJKS' medlemmer kan du her læse mere om.

Anne Mette Thrane Innobooster er en ordning, hvor du sammen med virksomhed kan få finansieret din ansættelse. Anne Sofie fortæller, hvordan hun kom i job via brug af Innoboosterordning.

InnoBooster

Formålet med InnoBooster er at skabe vækst i små og mellemstore private virksomheder ved at få sat akademiske kompetencer i spil i virksomheder, som kun har få eller ingen akademikere ansat.

Hvad er din rolle som InnoBooster?

Det afgørende er, at det projekt, du skal være ansvarlig for, skal være innovativt og indeholde nyskabende elementer. Det behøver ikke være revolutionerende eller aldrig set før. Men det skal være noget nyt for virksomheden. Det kunne fx være at tænke virksomhed og produkter i relation til nye anvendelsesmuligheder, markeder eller målgrupper.

Regler og vilkår, når du er ansat som InnoBooster

Som InnoBooster er du ansat i virksomheden. Ordningen fungerer uafhængigt af dagpengesystemet. Du skal derfor ikke have været ledig i en vis periode, og du skal heller ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som det er tilfældet med fx løntilskud.

Dette betyder også, at du som InnoBooster ikke forbruger af de uger, du kan få dagpenge i, og at de timer, du arbejder som InnoBooster, tæller med i optjeningen af en ny dagpengeperiode.

Din ansættelse skal være på funktionærlignende vilkår. Din arbejdsgiver kan få dækket op til 50 % af udgiften til din løn i op til tre år.

Ordningen administreres af Innovationsfonden.

InnoFounder - tidligere Iværksætterpilot

InnoFounder er et tilbud til dimittender fra landets videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale. Formålet med ordningen er at bidrage til, at flere talentfulde nyuddannede starter nye vækstvirksomheder.

Hvad får du som InnoFounder?

Under iværksætterforløbet modtager du:

  • personlig rådgivning og sparring på din iværksætteridé i op til et år
  • en fast månedlig ydelse i op til et år og et særligt engangstilskud til udgifter – fx leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype osv.
  • adgang til fysiske faciliteter, hvor du kan arbejde konkret med din iværksætteridé.

Læs mere om InnoFounder

Akademikerkampagne

Kan du skabe værdi for private virksomheder? Er du parat til at tænke ud af boksen og bruge dine kompetencer inden for nye brancher? Og har du en bachelor- eller kandidatgrad? Så kan akademikerkampagnen være noget for dig!

Akademikerkampagnen er en netværkskampagne, som består af en række aktører, der alle har erfaring med at fremme mødet mellem virksomhed og højtuddannede.

Mange private virksomheder er endnu ikke klar over de kompetencer, akademikere kan byde ind med, når der skal skabes vækst eller løses udviklingsprojekter.

Du kan læs mere om kampagnens aktiviteter og formål på akademikerkampagnen.dk.

Akademikerbasen vil forsat udgøre den vigtigste rekrutteringsplatform for akademikerkampagnen, så det er vigtigt, at du opretter en profil og derved bliver synlig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt akademikerkampagnen kan være relevant for dig, så kontakt AJKS´ karrierevejlederteam, og få en snak om, hvorvidt det er en oplagt mulighed for dig.