Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Lønmodtager, selvstændig eller freelancer?

Det er af afgørende betydning for din ret til dagpenge, om du er selvstændig eller lønmodtager.

Som arbejdsmarkedet er i dag, arbejder flere og flere af AJKS’ medlemmer som dét, vi kalder atypisk beskæftigede. Det vil sige, at de arbejder i en gråzone mellem at være lønmodtagere og selvstændige - fx som freelancere og udøvende kunstnere - og at vilkårene for arbejdet ikke svarer til almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Arbejdsløshedsloven har sine helt egne regler for, hvornår du er selvstændig. Arbejdsløshedslovgivningen og SKAT har heller ikke altid den samme definition på, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed.

Det gør det uhyre vanskeligt, og derfor kan det være nødvendigt for os at tage stilling til, om du er selvstændig eller lønmodtager, når du søger ydelser eller ønsker vejledning i AJKS.

Hvorvidt vi skal betragte dig som selvstændig, beror på en konkret vurdering – altså ud fra de konkrete forhold om, hvordan du arbejder. Vi anbefaler dig derfor altid at kontakte AJKS, hvis du påtænker at starte virksomhed, arbejde i din ægtefælles virksomhed, lave kunst, indgå en forlagsaftale eller blot ønsker en vurdering af din situation.

Lønmodtager eller selvstændig?

Du vil som udgangspunkt blive betragtet som lønmodtager, hvis du arbejder på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Andre forhold, der taler for, at du er lønmodtager:

  • Du er undergivet en arbejdsgivers tilsyn og har instrukser for arbejdets udførelse.
  • Du har pligt til at udføre arbejdet personligt.
  • Din arbejdsgiver indbetaler bidrag til ATP.
  • Du er omfattet af ferieloven.
  • Du er omfattet af funktionærloven.
  • Du vil kunne få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis arbejdsgiveren går konkurs.

Du vil normalt blive betragtet som selvstændig, hvis:

  • du eller din ægtefælle er momsregistreret og ejer en virksomhed eller en del af en virksomhed, hvor du arbejder. Det gælder også, selvom du er ansat af virksomheden og får almindelig løn.

Virksomheden kan være et anpartsselskab, aktieselskab, interessentskab eller lignende. Men også arbejde i personligt ejede virksomheder kan betyde, at du er selvstændig. Du bliver regnet for selvstændig, når virksomheden ejes helt eller delvist af dig selv, din ægtefælle eller din nærmeste familie, og du har afgørende indflydelse på den.

Udlejnings- og hobbyaktiviteter kan også betyde, at du er selvstændig.

Hvis du er udøvende kunstner/forfatter/musiker eller lignende, kan du blive betragtet som selvstændig, hvis du søger og modtager legater, skriver bøger, producerer og/eller udstiller din kunst, komponerer musik og lignende.

Hvis du er selvstændig

Hvis vi konkret vurderer, at du driver selvstændig virksomhed, skal vi tage stilling til, om du kan modtage ydelser, samtidig med at du driver din virksomhed. Her er det afgørende, om din virksomhed har været din hoved- eller bibeskæftigelse.

Hvis du arbejder som selvstændig mindst 30 timer pr. uge, eller arbejdet i din virksomhed har været dit primære forsørgelsesgrundlag, har virksomheden været din hovedbeskæftigelse.

Du vil derfor skulle ophøre med din virksomhed, før du kan modtage dagpenge.

Læs mere: Luk virksomheden – hvordan og hvad nu?

Hvis virksomheden ikke har været din hovedbeskæftigelse, er der tale om bibeskæftigelse. Du har mulighed for at modtage dagpenge, samtidig med at du har din bibeskæftigelse, hvis arbejdet altid kan udføres uden for normal arbejdstid.

Læs mere her: Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Fandt du den information du søgte