Gå til hovedindhold

Feriedagpenge

Når du har fået udbetalt ydelser fra AJKS eller andre a-kasser i optjeningsåret, optjener du ret til ferie med feriedagpenge i det efterfølgende ferieår.

Du optjener feriedagpenge på baggrund af:

 • arbejdsmarkedsydelse
 • dagpenge
 • EØS-dagpenge
 • feriedagpenge
 • barselsdagpenge (udbetalt af kommunen)
 • sygedagpenge (udbetalt af kommunen).

Fra og med ferieoptjeningsåret 2017, optjener du ikke længere feriedagpenge af de sygedagpenge, som du har fået fra kommunen.

Du optjener ikke feriedagpenge på baggrund af:

 • efterløn
 • befordringsgodtgørelse.

Når vi har opgjort, hvor meget du har fået udbetalt i optjeningsåret, foretager vi en beregning af, hvor mange dage med feriedagpenge du vil kunne få i det kommende ferieår.

Du vil modtage brev i selvbetjeningen om dette, ca. en måned før ferieåret starter.

For at kunne få udbetalt feriedagpenge skal du være i beskæftigelse eller ledig.

Betingelser for ret til feriedagpenge

For at kunne få feriedagpenge skal du opfylde de samme betingelser, som du skal opfylde for at kunne få dagpenge som ledig. Du skal dog ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet under ferien.

Udbetaling af feriedagpenge forudsætter, at du:

 1. har optjent ret til feriedagpenge
 2. holder ferie
 3. har afholdt al egen optjent ferie (med feriekort eller løn)
 4. er medlem af en a-kasse på ferietidspunktet
 5. umiddelbart forud for ferien enten er ledig eller lønmodtager
 6. er dagpengeberettiget
 7. har ophold og bopæl i Danmark ved din feries start
 8. hvis du er ledig, har oplyst os eller dit jobcentrer om ferien før første feriedag.

Dette betyder bl.a., at du ikke har ret til feriedagpenge, hvis du:

 • driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
 • modtager efterløn
 • er i seniorjob
 • opholder dig i udlandet før ferien
 • er under uddannelse uden ret til dagpenge
 • er sygemeldt eller på barsel
 • har mistet din ret til dagpenge.

Ferie og arbejdsmarkedsydelse

Du kan også få udbetalt feriedagpenge, når du er på arbejdsmarkedsydelse.

Du er sikret en ret til tre ugers ferie i ferieåret, når du er på arbejdsmarkedsydelse.

Udbetaling af feriedagpenge

Du skal søge om at få udbetalt feriedagpenge. Det gør du ved at udfylde blanketten Ansøgning om feriedagpenge (AR258) i selvbetjeningen.

Ansøgning om feriepenge for indeværende ferieår skal vi have modtaget senest den 31. maj i det efterfølgende ferieår.

Du kan få dine feriedagpengene udbetalt, en uge før din ferie starter. Det kræver dog, at vi har modtaget din ferieansøgning, senest en måned før din ferie starter.

Feriedagpenge udbetales som hovedregel med den samme sats, som du ville få i dagpenge. Dette forudsætter dog, at du inden for de seneste to år har fået udbetalt dagpenge med denne sats.

Hvis du ikke har fået udbetalt dagpenge med en beregnet sats inden for de sidste to år, udbetales feriedagpengene med dimittendsatsen (82% af højeste dagpengesats, kr. 696,00).

Hvis du modtager arbejdsmarkedsydelse, bliver dine ferie udbetalt med en sats svarende til arbejdsmarkedsydelsen.

Læs mere: Satser og udbetalingsperioder

Fandt du den information du søgte