Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Er du ledig under Coronakrisen? Brug tiden positivt

Du skal selvfølgelig bruge tiden under Coronakrisen til at passe på dig selv og andre. Men derfor kan du stadig godt benytte tiden til at nærme dig arbejdsmarkedet igen – og blive klogere på dine ønsker, kompetencer og huller.

ledig - tre råd fra AJKS karrierevejledere

 

AJKS’ karrierevejledere har samlet tre råd til dig, der er ledig under Coronakrisen:

 

 1. Bliv afklaret – hvilke opgaver gør dig glad - og hvorfor?
 2. Stå skarpere – få nye kompetencer via online kurser.
 3. Ræk ud - brug netværket, vend situationen og læg en plan.

 

Søg de job, der er

De jobs og opgaver, der trods alt stadig er i spil, søger du naturligvis - hvis de matcher dine kompetencer og ønsker.

Men du kan ikke komme uden om, at jobsøgningens-kadencen bliver en anden under Coronakrisen.

1. Bliv afklaret - hvilke opgaver gør dig glad og hvorfor?

AJKS’ karrierevejledere har sammensat en kort øvelse, der kan hjælpe dig med at blive klogere på, hvad der er værdifuldt for dig i arbejdslivssammenhæng - og med at nå den målsætning, du kommer frem til. 

Ideen er, at du bliver skarpere på, hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv (dine værdier), hvad du gerne vil (din målsætning), hvad du har, der understøtter at målsætningen er realistisk (kompetencer, erfaringer og ressourcer). Og ikke mindst hvad der kan være af barrierer, som du skal handle på.

 

Øvelse: Hvad gør dig glad ? Afklar værdier, målsætning og realiserbarhed

Værdier


Du skal starte med at afklare dine værdier i en arbejdsmæssig sammenhæng - altså det der er vigtigt for dig i arbejdslivet. Det vil også være en hjælp, når du senere skal afgrænse og specificere din primære jobmæssige målsætning.

Øvelse:

Spørg dig selv om følgende:

​​​​​​

 • Hvad er vigtigt eller værdifuldt for mig i mit arbejdsliv?

Det kan være logistik, udviklingsmuligheder, alsidige opgaver, økonomi, ledelsesansvar, kreativitet og meget mere.

Rate de værdier, du kommer frem til i et hierarki fx fra 1 til 10.

 • Hvilke er vigtigst?

Reflekter så over, hvad det er, der gør, at top tre værdierne er vigtige for dig.

Når du er blevet skarp på det, der er vigtigt for dig i dit næste job, er det tid til at holde det op imod din målsætning.

Målsætning

Du kan godt arbejde med flere målsætninger. Din primære målsætning, som omhandler dit ønskejob (eller opstart af freelance- eller selvstændig virksomhed) og så andre målsætninger, der mere handler om ”brød på bordet jobs”.

Start med at fokusere på din primære målsætning.

Øvelse:

Spørg dig selv om følgende:

 • Hvad er mit mål (konkret beskrivelse af fx stillingsbetegnelse, geografi, opgaver, virksomhed, branche)?

 Og sæt det så i forhold til de værdier, du har fundet frem til. Eller sagt på en anden måde:

 • Hvor vil det være muligt at få opfyldt værdierne - inden for din målsætning?

Når du har kvalificeret din målsætning i forhold til det, der er vigtigt for dig, så er det tid til at kigge på realiserbarheden af målsætningen.

Realiserbarhed

Hvis du skal arbejde effektivt med din målsætning, er det vigtigt, at du er skarp på realiserbarheden. Måske ligger det lige til højrebenet, kun bremset af coronakrisen, eller måske er der noget fagligt, du mangler for at målsætningen er realistisk. Måske er der behov for at få overblik over de kompetencer, du besidder - samt de ressourcer, du fx har i dit netværk.

Øvelse:

Spørg dig selv om følgende:

 • Hvilke værdiskabende kompetencer har du, som underbygger at målsætningen er realistisk?
 • Hvad kan du tilbyde kunderne/virksomhederne?
 • Hvilke ressourcer har du, der kan hjælpe dig med din målsætning (netværk, rådgivning, sparringspartnere, samarbejdspartnere)?

 

Realiserbarhed handler også om at få afklaret eventuelle barriere, så der kan handles på dem.

 • Er der noget du mangler for at nå dit mål (fx kompetencer eller netværk)? Og hvad kan du gøre for at ændre dette?
 • Hvad kunne bremse dig i at nå dit mål?
 • Hvad kan du gøre for at undgå at du bliver bremset i dine bestræbelser?

 

Husk, at du altid kan kontakte AJKS’ karriereteam og få hjælp til øvelsen eller til anden sparring.

 

2) Stå skarpere – få nye kompetencer via online kurser – og opdatér dit jobsøgningsmateriale og din strategi

Apropos eventuelle barrierer - er der så kompetencer, der trænger til at blive styrket eller erhvervet? Hvis du har tid og overskud, kan du bruge den ufrivillige stilstand til at blive fagligt opdateret. Og det er også nu, du kan støve dit CV og din ansøgning af - så din profil står skarpt for en potentiel arbejdsgiver.

 

AJKS har samlet et overblik over gratis kursusmuligheder og gratis tutorials, som du finder her:

 

 

Hent din guide til CV og ansøgning her

Husk, at du altid kan kontakte AJKS’ karriereteam og få feedback eller hjælp til din ansøgning og dit CV.

Materiale og strategi

Trænger dit jobsøgningsmateriale til en kærlig hånd?  Afspejler dit CV på fyldestgørende måde din faglighed og person? Er det visuelt overskueligt og målrettet din målgruppe? Hvis ikke - så få vores gode råd til dit materiale via vores guides 

"Brænd igennem med din ansøgning og dit CV"

 

3) Ræk ud - brug netværket, vend situationen og læg en plan

Ved du, hvem du har i dit netværk? Hvis ikke, så er det et godt sted at starte. Og selvom der ikke er mange jobopslag at finde, så bliver der stadig hyret – også via uopfordrede ansøgninger. 

 

Hvilke ressourcer har du i dit netværk?

LinkedIn er et godt redskab til at få et overblik over, hvem du har i dit netværk, som kan være indgange til spændende virksomheder, eller hvem der kan hjælpe med faglig sparring.

Og måske er tiden også inde til at få arbejdet med din LinkedIn profil?

Få gode råd til LinkedIn i vores to LinkedIn guides.

 

Uopfordret jobsøgning og netværk

Og hvad med det uopfordrede jobmarked? Ifølge AJKS’ Rekrutteringsanalyse 2020 har virksomhederne benyttet uopfordrede ansøgninger som en rekrutteringskanal i lidt mere end en fjerdedel af deres rekrutteringer. Så hvis du ikke allerede har været i gang, kan du overveje, om du skal støbe kuglerne nu, så du er klar til at søge uopfordret, når vi kommer ud på den anden side.

Det kan også være, at din faglighed taler ind i brancher, hvor der - til trods for Coronakrisen - stadig er gang i hjulene. Bliv skarp på, hvad du kan bringe, der skaber værdi. Du skal altså målrette din ansøgning.

Du kan starte med at udarbejde en liste over virksomheder, hvor du kan få din værdi og målsætning opfyldt, og få gode råd til at blive klar til at søge uopfordret her.

 

Har du behov for sparring eller hjælp til noget af ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte AJKS karriereteam på karriereteam@ajks.dk eller telefonisk på 33428001.

 

Fandt du den information du søgte