Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Virksomhedspraktik og løntilskud, når du modtager dagpenge

Modtager du dagpenge, kan du komme i virksomhedspraktik og løntilskud. Læs om dine muligheder og rettigheder i forhold til løntilskud og virksomhedspraktik.

 

 

Virksomhedspraktik - i mens du modtager dagpenge

Du kan komme i virksomhedspraktik hos både offentlige og private arbejdsgivere, herunder også i enkeltmandsvirksomheder. Arbejdet skal udføres i Danmark. Du kan ikke komme i virksomhedspraktik hos en tidligere arbejdsgiver.

En virksomhedspraktik er gratis for arbejdsgiveren og har som udgangspunkt en varighed på to til fire uger. 

Har du fundet en arbejdsgiver, du kan lave en aftale om virksomhedspraktik med, skal arbejdsgiveren ansøge om at få praktikforløbet godkendt via virk.dk  Det er jobcentret, der bevilger din virksomhedspraktik. 

Når virksomhedspraktikken aftalen indgås, skal det præcise formål med praktikken aftales mellem dig, virksomheden og jobcenteret. Hvis det er muligt, skal praktikken tilrettelægges, så den kombineres med eller efterfølges af timer, hvor duansættes på almindelige vilkår i virksomheden.

Du skal stadig være jobsøgende, når du er i virksomhedspraktik.

Løntilskud i op til 6 måneder

Du kan komme i løntilskudsjob hos både en privat og en offentlig arbejdsgiver. Du kan blive ansat i op til seks måneder i en privat virksomhed og fire måneder hos en offentlig virksomhed. Arbejdstimerne tæller ikke med til genoptjening af dagpengeret og du forbruger også af din dagpengeret.

Det er dit jobcenter, der administrerer løntilskudsordningen. Indholdet i et løntilskudsjob skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdspladsens karakter og dine kvalifikationer.

Du kan tidligst komme i løntilskud, når du har været ledig i 26 uger. Denne begrænsning gælder ikke, hvis:

  • du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau
  • du er over 50 år eller
  • du er enlig forsørger.

I så fald er der ikke et krav om, at du skal have været ledig i 26 uger.

Husk, at du stadig skal være jobsøgende, når du er i løntilskud. Dog kan du, når du er i privat løntilskud, blive fritaget for at stå til rådighed. Det er jobcenteret der bevilliger en eventuel fritagelse fra rådighedskravene. 

Løn- og ansættelsesvilkår ved løntilskud

Ansættelse i løntilskud er omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere. Det vil sige, at der fx skal oprettes en ansættelseskontrakt, hvori løn- og arbejdsvilkår m.v. fremgår.

Offentligt løntilskud

Du bliver ansat efter gældende overenskomst og modtager en løn, der svarer til din dagpengesats plus feriepenge og pension (afhængig af overenskomst). Du kan maksimalt være ansat i offentligt løntilskud i fire måneder.

Maksimal timeløn 138,16 (i 2024) kroner eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. Arbejdsgiver modtager 129,13 kroner pr. time.

Er du på højeste dagpengesats, vil du skulle arbejde 37 timer om ugen i det offentlige løntilskud, mens du på dimittendsats vil skulle arbejde 27 timer om ugen. Er du dimittend og på den forhøjede forsørgersats, vil du skulle arbejde 31 timer om ugen.

Da vi ved, at offentligt løntilskud kun virker som et effektivt redskab til at komme i job, hvis du får brugt det som en platform til at søge job, er det vigtigt, at du sikrer dig, at der er tid til at søge job.

Privat løntilskud

Du bliver ansat efter gældende overenskomst eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende vilkår. Arbejdsgiver modtager 88,92 kroner pr. time (i 2024). Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 % af lønnen.

Privat løntilskud er et effektivt redskab i forhold til at komme hurtigere i job. Der kan måles en klar effekt på afgangen fra ledighed for personer, der har været ansat i privat løntilskud. Privat løntilskud er ydermere attraktivt, idet du har krav på overenskomstmæssig løn eller - hvis der på den pågældende virksomhed ikke er indgået overenskomst - en løn, der svarer til normalen inden for den givne stillingsbetegnelse/branche.

Der er ikke krav til antal timer, du skal arbejde i privat løntilskud. Hvis du arbejder 29,6 timer eller mindre i det private løntilskud, kan du søge om supplerende dagpenge. Kontakt i givet fald AJKS, inden du påbegynder arbejdet.

Ligesom ved det offentlige løntilskud er det vigtigt, at du har tid til effektivt at søge job.

Når du er ansat i privat løntilskud, kan du bede jobcentret om at blive fritaget for rådighed (omfattet af passiv rådighed), således at du ikke skal søge job og deltage i møder i jobcentret og AJKS. AJKS anbefaler, at du kun beder om passiv rådighed, hvis du er meget sikker på at blive ansat ordinært i virksomheden efter endt løntilskud.

Læs mere om løntilskud her

Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap

Hvis du er nyuddannet og har et handicap, kan du søge job med en særlig form for løntilskud under det der kaldes Isbryderordningen.

Hvis du er nyuddannet og har et handicap, giver støtteordningen dig mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for dit fagområde. Det sker ved, at du kommer i løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed. Isbryderordningen kan vare i op til ét år og du arbejder i virksomheden til overenskomstmæssig løn.

Læs mere om isbryderordningen

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Faglige og sociale arrangementer

Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

Guides til gratis kurser og uddannelse

Guides til gratis kurser og uddannelse

AJKS' karrierevejledere giver dig en guide med gratis kurser, certificeringer og videreuddannelse.

Find korte kurser, workshops og bliv undervist af nogle af verdens førende universiteter helt gratis. 

Få karrierevejledernes guides og artikler til jobsøgning, arbejdsliv, karriere og meget mere.

Artikler om karriere og jobsøgning

Få tips til din jobsøgning og karriere fra AJKS' karrierevejledere i vores arkiv, hvor vi deler artikler, videoer og guides.