Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Virksomhedspraktik og løntilskud, når du modtager dagpenge

Modtager du dagpenge, kan du komme i virksomhedspraktik og løntilskud. Læs om dine muligheder og rettigheder i forhold til løntilskud og virksomhedspraktik.

Virksomhedspraktik, mens du modtager dagpenge

Du kan komme i virksomhedspraktik hos både offentlige og private arbejdsgivere, herunder også i enkeltmandsvirksomheder. Arbejdet skal udføres i Danmark. Du kan ikke komme i virksomhedspraktik hos en tidligere arbejdsgiver.

En virksomhedspraktik er gratis for arbejdsgiveren og har som udgangspunkt en varighed på to til fire uger. For dimittender kan den vare helt op til 8 uger. Se mere længere nede.

Det er jobcentret, der bevilger din virksomhedspraktik. Virksomhedspraktikken skal fremgå af Min Plan.

Når virksomhedspraktikken bliver lavet, skal det præcise formål med praktikken aftales mellem dig, virksomheden og jobcenteret. Hvis det er muligt, skal praktikken tilrettelægges, så den kombineres med eller efterfølges af timer, hvor du ansættes på almindelige vilkår i virksomheden.

Du skal stadig være jobsøgende, når du er i virksomhedspraktik.

 

Virksomhedspraktik for dimittender

I en ny forsøgsordning, der løber mellem 16. maj 2021 og 16. november 2022, kan du som dimittendmedlem komme i virksomhedspraktik i op til 8 uger.

Forudsætningerne er:

1) at du som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse,

2) at du ikke har haft ordinær beskæftigelse inden for din uddannelses faglige område efter, du er dimitteret, og

3) at arbejdsopgaverne i praktikken ligger inden for områder, hvor du kan bruge din uddannelse.

Din praktikperiode må gerne overskride forsøgsordningens udløbsdato, hvis aftalen er kommet i stand inden den 22. november 2022.

 

Løntilskud i op til 6 måneder

Du kan komme i løntilskudsjob hos både en privat og en offentlig arbejdsgiver. Du kan blive ansat i op til seks måneder i en privat virksomhed og fire måneder hos en offentlig virksomhed. Arbejdstimerne tæller ikke med til genoptjening af dagpengeret og forbruger også af din dagpengeret.

Det er dit jobcenter, der administrerer løntilskudsordningen. Et løntilskudsjob skal fremgå af Min Plan. Indholdet i et løntilskudsjob skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdspladsens karakter og dine kvalifikationer.

Jobcentret må tidligst bevilge dig løntilskud, når du har været ledig i 26 uger. Der er ikke samme begrænsning, hvis:

  • du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau
  • du er over 50 år eller
  • du er enlig forsørger.

I så fald er der ikke et krav om, at du skal have været ledig i 26 uger.

Husk, at du stadig skal være jobsøgende, når du er i løntilskud.

Løn- og ansættelsesvilkår ved løntilskud

Ansættelse i løntilskud er omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere. Det vil sige, at der fx skal oprettes en ansættelseskontrakt, hvori løn- og arbejdsvilkår m.v. fremgår.

Offentligt løntilskud

Du bliver ansat efter gældende overenskomst og modtager en løn, der svarer til din dagpengesats plus feriepenge og pension (afhængig af overenskomst). Du kan maksimalt være ansat i offentligt løntilskud i fire måneder.

Maksimal timeløn 130,99 kroner eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. Arbejdsgiver modtager 121,84 kroner pr. time.

Er du på højeste dagpengesats, vil du skulle arbejde 37 timer om ugen i det offentlige løntilskud, mens du på dimittendsats vil skulle arbejde 27 timer om ugen. Er du dimittend og på den forhøjede forsørgersats, vil du skulle arbejde 31 timer om ugen.

Da vi ved, at offentligt løntilskud kun virker som et effektivt redskab til at komme i job, hvis du får brugt det som en platform til at søge job, er det vigtigt, at du sikrer dig, at der er tid til at søge job.

Privat løntilskud

Du bliver ansat efter gældende overenskomst eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende vilkår. Arbejdsgiver modtager 83,89 kroner pr. time. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 % af lønnen.

Privat løntilskud er et effektivt redskab i forhold til at komme hurtigere i job. Der kan måles en klar effekt på afgangen fra ledighed for personer, der har været ansat i privat løntilskud. Privat løntilskud er ydermere attraktivt, idet du har krav på overenskomstmæssig løn eller - hvis der på den pågældende virksomhed ikke er indgået overenskomst - en løn, der svarer til normalen inden for den givne stillingsbetegnelse/branche.

Der er ikke krav til antal timer, du skal arbejde i privat løntilskud. Hvis du arbejder 29,6 timer eller mindre i det private løntilskud, kan du søge om supplerende dagpenge. Kontakt i givet fald AJKS, inden du påbegynder arbejdet.

Ligesom ved det offentlige løntilskud er det vigtigt, at du har tid til effektivt at søge job.

Når du er ansat i privat løntilskud, kan du bede jobcentret om at blive fritaget for rådighed (omfattet af passiv rådighed), således at du ikke skal søge job og deltage i møder i jobcentret og AJKS. AJKS anbefaler, at du kun beder om passiv rådighed, hvis du er meget sikker på at blive ansat ordinært i virksomheden efter endt løntilskud.

Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer

Der er fra 1. september 2021 til 31. december 2022 lavet en ny, midlertidig løntilskudsordning med et forhøjet løntilskud til virksomheder, der ansætter langtidsledige seniorer. Ledige over 50 år som har forbrugt 12 måneders dagpenge eller mere.

Arbejdsgivers tilskud er pr. 1 januar 2022 hhv. 104,13 kr. pr. time til private arbejdsgivere og 142,08 kr. pr. time til offentlige arbejdsgivere.

 

 

Læs mere om løntilskud her