Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

10 trin til at få arbejde i en SMV

En SM…hvad for noget...tænker du måske. Måske har du hørt betegnelsen for små og mellemstore Virksomheder, men aldrig rigtig tænkt på hvordan SMV’ere kan være interessante for dig, eller hvordan du kan vise dem, at du er interessant for dem?

Uopfordret, SMV, Opgaver, Freelance

Hanne Paludan

Men der er rigtig god grund til at medtænke små og mellemstore virksomheder i din jobsøgningsstrategi. Nye tal fra evalueringen af Akademikerkampagnen viser nemlig, at virksomhederne efterspørger de kompetencer vores medlemmer har.

Således fremgår det af evalueringen af Akademikerkampagnen, at SMV’erne har behov for at få løst opgaver inden for markedsføring og salg, kommunikation og udvidelse af markeder og forretningsudvikling. Samtidig er ”mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (…) en væsentlig kilde til nye arbejdspladser".

Indflydelse – bredde - betydning

Der er også store karrierefordele ved at løse opgaver for SMV’ere. I en lille virksomhed vil man således ofte hurtigt få indflydelse, da man typisk vil være den med størst viden inden for sit felt, og derfor bliver virksomhedens guru inden for det område.

Dertil kommer at man ofte vil få brugt mange af sine nøglekompetencer, da der vil være en hvis bredde i arbejdsopgaverne. Arbejder du med kommunikation i en lille virksomhed, vil du få brug for det meste af din kommunikations kompetencepalette. Endelig vil dine bidrag have stor betydning i mindre virksomheder. Lykkes du fx med din markedsførings-/kommunikationsstrategi, vil det kunne mærkes i virksomheden og ses på bundlinjen.

Hvis du nu er overbevist om, at du skal medtænke SMV’ere i din jobsøgningsstrategi, så kommer her 10 råd til, hvordan du bliver ansat i en SMV. De 10 trin er opdelt i 4 faser: forberedelse, udsøgning, kontakt, og når du har fået en opgave.

Forberedelse

1) Hvad kan du?

Hvilke kompetencer kan du bidrage med, og hvilke udfordringer/opgaver vil du typisk kunne løse for en SMV? Du skal kunne overbevise virksomhederne om, at du er løsningen på de udfordringer, de har og tydeliggøre, hvordan dine kompetencer kan bringes i spil som aktiver hos lige netop dem.

2) Hvad vil du?

Vil du fx arbejde med markedsføring og samtidig styrke dine online salgskompetencer, så lad det være styrende for din udsøgning af SMV’ere: hvor vil du kunne løse opgaver inden for online salg/markedsføring?

3) Tænk bredt!

Og gerne ud af den ofte omtalte boks. Er det fx kommunikationsopgaver du vil byde ind med, vil der være mange brancher, hvor du vil kunne løse opgaver - alt fra produktionsvirksomheder til turist- og restaurationsbranchen.

Udsøgning af virksomheder

4) Du kan udsøge virksomheder ud fra to tilgange

Den snævre:

Her vil du udsøge virksomheder med afsæt i konkret viden, dit netværk og specifikke kompetencer. Har du fx en stor viden om den offentlige og private sundhedssektor, et relevant netværk og kommunikations- og salgskompetencer, vil det være oplagt at udsøge virksomheder, bureauer og foreninger, der opererer inden for dette felt.

Fordelen ved denne tilgang er, at du vil kunne være meget målrettet i din udsøgning og kontakten til mulige arbejdsgivere. Ulempen er, at du fra start af udelukker virksomheder og brancher, hvor der potentielt kunne være behov for dine kompetencer.

Den brede:

Her vil de opgaver, du kan løse, være styrende mere end konkret viden eller netværk. Kan du fx bidrage med masser af kompetencer inden for Public relations og kommunikation, vil der være rigtig mange virksomheder inden for forskellige brancher, som du vil kunne løse opgaver for.

Udsøg virksomheder efter brancher og udarbejd en liste over 30 virksomheder, som du vil løse opgaver for og opdel dem hierarkisk. De virksomheder, der tænder dig mest, bør du bruge ekstra forberedende researchtid på.

Brancheforeninger, der typisk vil have en oversigt over medlemsvirksomheder, er et godt sted at starte din virksomhedsudsøgning.

Vurder også om virksomheden er i vækst eller det modsatte. På www.proff.dk kan du få indblik i virksomhedernes nøgletal og dermed se, om der er gang i hjulene.

Sites som www.experian.dk og www.greens.dk (koster penge, men du kan få et gratis prøveabonnement) er nyttige redskaber til udsøgning og research af virksomheder. Endelig er dit netværk og netværkets netværk vigtige kilder til informationer.

5) Fokuser din research

Din research skal give dig svar på 4 spørgsmål:

  • Hvad er virksomhedens formål/virkefelt?
  • Hvad er virksomhedens målsætninger?
  • Hvilke udfordringer har de?
  • Hvilke opgaver kan du løse i forhold til formål, målsætninger og udfordringer?

Nogle informationer kan du researche dig frem til via ovenstående sites, virksomhedernes hjemmeside, LinkedIn, netværk og evt. presseomtale. Andre kræver, at du indgår i en dialog med virksomhederne.

Kontakt med SMV'en

6) Kom over dine barrierer

Afhængig af temperament kan det være grænseoverskridende at foretage det, der inden for salgsverdenen hedder cold calls, dvs. at ringe til nogen man ikke kender. Men du misser som bekendt 100% af de skud, du IKKE tager. Selvom hitraten på cold calls er ca. 1-2 ud af 10, risikerer du højest at miste tid. Husk på at et afslag eller et forgæves opkald aldrig handler om, at den man har talt med har noget imod én personligt, men derimod oftest kan skyldes manglende tid, overblik, match, eller at man ikke havde held med at overbevise virksomheden om, at man kunne være et aktiv for dem.

7) Målret din kontakt mod virksomhedens målsætninger eller udfordringer

Det er i din indledende kontakt med virksomhederne, at din research vil blive honoreret. Spørg dig selv: Hvad virker bedst, at sende et CV uopfordret til en arbejdsgiver, eller at vinkle på virksomhedens målsætning eller udfordringer?

Har du opsnuset, at bettingfirmaet 888sport vil ind på det danske marked og har søgt licens, og vurderer du, at du som tidligere sportsjournalist har masser at byde ind med, vil en kontakt med dette fokus med garanti have større chancer for at føre til et kaffemøde, end hvis du blot sendte en mail med et vedhæftet CV og en kommentar om, at du søger nye udfordringer.

Foregår din indledende kontakt via mail, skal du altid følge op pr. telefon, 1-2 uger efter.

Får du et kaffemøde i stand, så bliver din opgave at spørge mere ind til virksomhedens målsætninger og udfordringer og få tydeliggjort, hvordan du kan hjælpe dem.

8) Du skal oversætte

Vær opmærksom på at virksomhedens leder og du måske ikke taler samme sprog. Det er din opgave at oversætte! Virksomhedslederen vil typisk tale i mål, det skal du oversætte til opgaver. Udtrykker chefen for X-virksomhed et ønske om at vinde større markedsandele, er det dit arbejde at oversætte det til en opgave i form af fx en web/markedsføringskampagne, der kan sikre opfyldelse af denne målsætning.

9) Tal om opgaver - ikke job

Ofte vil SMV’er have en række udfordringer/opgaver der skal løses, men samtidig en vis skepsis over for at skulle tænke i at fastansætte en atypisk medarbejder uden at vide, om det lønner sig.

Bliv så konkret som muligt, så hurtigt som muligt. Det er nemmere at overbevise chefen om at hyre dig til at gennemføre en webkampagne, der kan tiltrække nye kunder, end det er at sælge ham idéen om at udføre en længerevarende markedsanalyse med henblik på at udarbejde en ny kommunikationsstrategi.

Lav en klar opgaveformulering og gå efter en projektansættelse.

Når du har fået en opgave i en SMV

10) Dine to målsætninger i SMV’en

Selv om det kan være dejligt at arbejde hjemmefra, så er det afgørende, at du udfører opgaven for SMV’en på arbejdspladsen. For når du er blevet projektansat til at løse en given opgave, har du to målsætninger:

  • For det første at få løst opgaven med bravur og dermed få vist dit værd for virksomheden.
  • For det andet at afsøge nye mulige opgaver, så du kan forlænge din tilknytning til virksomheden og i sidste ende gøre dig uundværlig og dermed blive fastansat.

Ved at være til stede i virksomheden bliver dit arbejde, din indsats og dit engagement i virksomheden tydeligere for alle. Samtidig vil du kunne opsnuse nye udfordringer/opgaver og endelig blive en del af det daglige sociale liv i virksomheden og dermed styrke din tilknytning og dit netværk.

Har du fået mod på at medtænke SMV’er i din uopfordrede jobsøgning, så tag afsæt i ovenstående og læg en plan for dig selv.

Fakta om SMV

En SMV defineres som ”… mikrovirksomheder [og] små og mellemstore virksomheder (SMV'er)… som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR” (Kilde: EU).

Der er tæt på 300.000 SMV’er i Danmark, der beskæftiger tæt på en million fuldtidsansatte.

Har du behov for yderligere rådgivning, så kontakt karrierevejleder-teamet i AJKS.

 

Af Rasmus Hengstenberg