Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

400 timers bibeskæftigelse

Denne ordning er for dig, hvis du enten har drevet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse mens du var lønmodtager eller ønsker at starte selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Lovgivningen skelner ikke mellem, om det er dig selv eller din ægtefælle, der ejer en virksomhed. Det betyder, at du vil blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du deltager i driften af din ægtefælles virksomhed, med mindre du har en lønaftale efter kildeskattelovens bestemmelser.

Har du ikke det, er du nødt til at søge tilladelsen.

Ordningen indebærer, at du højest må arbejde 400 timer om året i virksomheden, og at den samlede indtægt minus vareforbrug (kaldet dækningsbidrag ikke overstiger 80.629 kr. pr. regnskabsår (i 2019)

For at få tilladelsen, skal du kunne dokumentere og sandsynliggøre, at du hverken overskrider timerne eller indtægten.

Vi anbefaler dig at søge i god tid inden du har brug for tilladelsen.

Hvordan søger jeg?

Du starter med at udfylde blanket AR284 i selvbetjeningen. Herefter kontakter vi dig og beder dig komme med de oplysninger, som vi skal bruge.

Hvis du får din tilladelse, skal du oplyse om dine timer på dit efterlønskort. Du vil blive fradraget i din efterløn for disse timer.

Derudover skal du én gang om året udfylde en såkaldt årserklæring, hvor du og din revisor afgiver oplysninger om det nyligt afsluttede regnskabsår.